logo trmalovy vily logo trmalovy vily F

aktuality

ve vile se právě odehrává 1 událost >

Vernisáž výstavy a křest knihy "Slavné vily Prahy 10"

18.09.2023

Zveme Vás na vernisáž a křest publikace spojené s autogramiádou v úterý 10. října od 17 hodin u OC Cíl (Topolová, Praha 10).

Domov sdílené Lásky Literární podvečer - Čtvrtek 14.9.2023 od 17 hodin

03.09.2023

Zveme vás do Trmalovi vily ve čtvrtek 14.9.2023 od 17 hodin

Domov sdílené Lásky Literární podvečer

Nenechte si ujít autorský přednes básnířky Lidmily Kubinové jasného výrazu a maličkosti. Její poetická promluva je založena na volbě slov, která nepřijdou nazmar", na melodii rozpoznatelného rytmu a verše, na klasických a tradičních slokách. Básnířka vyjadřuje nejhlubší sympatie osobnostem malého města Hronova, poctu mateřštině, rodnému koutu, lidskému životu a přírodě. S obdivem popisuje malebné okolí Metuje, pískovcových skal, vonných strání, hustých lesů, studánek a hraničních hor, které jsou součástí dávných tajemných příběhů. Herečka Lidija Glavanaková s loutkou Karel navodí čapkovskou atmosféru. Večerem provází Hasan Zahirović.

Podzimní sousedská a rodinná sešlost

03.09.2023

Zveme Vás do Trmalovy vily v neděli 10.9. od 15 hodin
Program:
Loutkové představení O pejskovi a kočičce od Josefa Čapka
A podzimní sousedská a rodinná sešlost na zahradě Trmalovy vily
Moštování, ochutnávka vín – vinobraní, opékání buřtů.
Můžete si s sebou přinést i vlastní jablíčka a lahve a odnést si mošt domů.
Budeme se na Vás těšit

Středa 18. 7. 2023 od 15:00 - komentovaná prohlídka Trmalovy vily

14.07.2023

Ve středu 18. 7. 2023 od 15:00 proběhne komentovaná prohlídka Trmalovy vily.
Kapacita návštěvníků je omezena, prosíme o rezervaci míst na e-mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343.

Den Otců v Trmalově vile - 18. 6. 2023

02.06.2023

Zveme Vás na zahradu Trmalovy vily v neděli 18. 6. 2023 od 15 hodin.
Program:
Soutěž o nejhezčí obrázek s názvem Můj tatínek, dědeček.
Soutěž pro tatínky, dědečky „Nejlepší svačinová pomazánka“
Soutěž o nejzručnějšího a nejrychlejšího tatínka při koupání a přebalování miminka.
Zároveň nám bude k příjemné atmosféře hrát muzika. Maminky tento den budou pozorovat snažení dětí a tatínků a pít u toho dobrou brazilskou kávu.

Prosím o potvrzení rezervace telefonicky: +420 274 777 305, +420 775 234 343 nebo na Mail: produkce@foibos.cz

Přednáška: Josef Čapek ve Vinohradském divadle - Úterý 13. 6. 2023

02.06.2023

Přednáška PhDr. Pavly Pečinkové, CSc. nám představí Josefa Čapka také jako scénografa pro Městské divadlo na Královských Vinohradech, kde působil jeho bratr Karel jako dramaturg, vytvořil dvacet jevištních výprav.

Úterý 13. června 2023 od 17.00, Trmalova vila (Vilová 91/11).

Jeho nejvýznamnější scénografickou realizací je výprava k vlastní hře Země mnoha jmen, za niž byl kritikou označen jako „český Marinetti“. Tato jediná samostatná divadelní hra Josefa Čapka představovala zásadní polemiku s utopickou ideologií devětsilské avantgardy, ale její jevištní výprava předjímala avantgardní praxi.

Prosíme o rezervaci na email: produkce@foibos.cz, nebo na telefonu: 274 777 305, 775 234 343

Vstup zdarma.

V rámci projektu MČ Prahy 10 "Tematický rok Josefa Čapka 2023"


Výstava Nerozlučná dvojice bratří Čapků

02.06.2023

Výstava o životě a dílech bratří Čapků v Trmalově vile 28.5.2023 – 10.7.2023

Pocta osobnostem Prahy 10

02.06.2023

Každé místo kolem nás je poznamenáno historií, kterou psaly jak skutky bezejmenných jedinců, tak i činy významných osobností. Některé z nich si ještě pamatujeme, jména dalších čteme v názvech ulic, náměstí, parků, o dalších alespoň tušíme, kým mohli být, avšak mnozí z nich pro nás zůstávají neznámi lidmi, po jejichž stopách je vždy záhodno se vydat.
I v roce 2023 bychom v tomto volném cyklu chtěli tímto projektem představit další osobnosti, které mají jedno společné. Žili či působili na území městské části Praha 10.
Na připravované výstavě představíme další, které ačkoliv již nejsou mezi námi, staly se díky svému dílu, práci, či skutkům skutečně nesmrtelnými a které mají v roce 2023 výročí narození či úmrtí. Cyklus bude rozdělen na dvě části – Odkaz osobností – Velikánů Prahy 10, kde chceme zdůraznit život a dílo osobností evropského až světového významu a v druhé části cyklu pak život a dílo dalších osobností Prahy 10.

Odkaz osobností (velikánů) Prahy 10:
Karel Čapek, spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf
Jan Kotěra, architekt
Jaroslav Hašek, spisovatel, publicista a novinář
Ota Pavel prozaik, novinář a sportovní reportér
Václav Talich dirigent
Olga Scheinflugová

PROJEKT PODPOŘILA MČ PRAHA 10

PROGRAM:

Úterý 14. 2.2023 18:00
Přednáška Jan Kotěra, vůdčí osobnost moderní české architektury a jeho dílo v Praze – Ing. Arch Zdeněk Lukeš

16.3. 2023 – 17.4. 2023
Výstava: Výstava Jan Kotěra
Výstava ke 100. let výročí od úmrtí představí nejznámější realizace architekta

Pondělí 17.4. 15 hodin
Položení květin k hrobu Jana Kotěry ke 100. výročí architektova úmrtí.
Po položení květin bude následovat komentovaná vycházka s Annou Oplatkovou po pomnících a náhrobcích významných osobnosti pohřbené na Praze 10 v blízkosti hrobu Jana Kotěry

18.4.2023 – 28.5.2023
Výstava: Osobnosti pražské architektury a Osobnosti Prahy 10
Výstava představí osobnosti Prahy 10: Jan Kotěra od jehož úmrtí letos uplyne 100 let, Ota Pavel., Jaroslav Hašek a další.

středa 3.5.2023 od 18 hodin
Večer o Václavu Talichovi, dirigentu světového jména k 140. výročí jeho narození
Večerem nás provede PhDr. Jaroslav Someš, historik, publicista a teatrolog.

28.5.2023 – 10.7.2023
Výstava: Nerozlučná dvojice bratří Čapků
Výstava o životě a dílech bratří Čapků.
Slavná letoviska Středočeského kraje - východ

02.06.2023

Často zaměřujeme svou pozornost na architekturu velkých sídel a uniká nám, že některé skvosty se cudně ukrývají v nenápadných lokalitách takřka „za humny“. Každá metropole měla ve svém okolí satelitní obce, kde si stavěli své víkendové a letní rezidence ti úspěšní, kteří chtěli alespoň na čas uniknout z města do přírody. V případě Prahy to byly středočeské Roztoky, Všenory, Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Senohraby, Jevany, Nespeky, Nouzov, Lidice, Vonoklasy.

PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘIL STŘEDOČESKÝ KRAJ

Rok lidové architektury 2023

02.06.2023

Česká republika si do dnešních dnů uchovala mnoho památek lidové architektury. Nejde pouze o jednotlivé objekty, ale často o ucelenou, stylově čistou výstavbu.
Lidová architektura to nejsou to však jen tradičně známé regiony a místa selského baroka, podkrkonošských či valašských dřevěnic, středočeských statků, sýpek a špýcharů nebo desítek mlýnů či kováren a dalších. Jsou to i mnohá místa Prahy, kam můžeme zavítat za památkami lidové architektury.

více o konkrétních akcích na našich stránkách www.lidove-stavby.cz

PODPOŘILI:
Ministerstvo Kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 5
Národní památkový ústav
Osobnosti pražské architektury 2023

02.06.2023

Projekt Osobnosti pražské architektury bude seznamovat návštěvníky formou výstavek, besed, přednášek, vycházek a architoulek, webových stránek s několikasetletou etapou architektury Prahy a vytváření z českého královského města evropskou metropolí.
Do Roku osobností pražské architektury 2023 jsme vybrali další osobnosti, jubilanty, u nichž v roce 2023 vzpomeneme výročí narození či úmrtí, jejichž díla spoluvytvářela tvář Prahy jako moderní evropské metropole.

Letos představíme tyto osobnosti:
Jana Blažeje Santini-Aichela, českého barokního architekta
Antonína Viktora Barvitia, představitel zralého historismu, zejména novorenesance
Jana Kotěru, vůdčí osobnost české a pražské moderní architektury
Jaroslava Fragnera, významného pražského architekta, malíře a návrháře
Karla Pragera, českého architekta, stavitele, vizionáře.  
Ladislava Žáka, architekta, pedagoga, designera a malíře
Antonína Engela, architekta
Aloise Zimu, architekta, stavitele
Adolf Loos, architekt a teoretik architektury, klasik moderní architektury a čelný představitel architektonického purismu
Vladimír Grégr, český architekt meziválečného období

PROJEKT BYL FINAČNĚ PODPOŘEN:
Městskou částí Praha 1
Městskou částí Praha 4
Městskou částí Praha 5
Městskou částí Praha 6


PROGRAM PROJEKTU:

Čtvrtek 9. 3. 2023 18:00
Přednáška: Jan Blažej Santini-Aichel, tvůrce barokní gotiky v Praze a v Čechách – přednáší PhDr. Pavel Bureš

16.3. 2023 – 17.4. 2023
Výstava: Výstava Jan Kotěra
Výstava ke 100. let výročí od úmrtí představí nejznámější realizace architekta

Čtvrtek 23. 3. 2023 18:00
Přednáška: Antonín Viktor Barvitius, představitel zralého historismu, zejména novorenesance - přednáší PhDr. Pavel Bureš

Úterý 11. 4. 2023 od 18:00
Přednáška: Karel Prager, architekt, stavitel, vizionář - přednáší Mgr. Jakub Potůček

Pondělí 17.4. 2023
Den s Janem Kotěrou
Den v úmrtí je dnem poctě Jana Kotěry
Program :
15:00
sraz před branou na Vinohradský hřbitov (Vinohradská 212)
Položení květin k hrobu Jana Kotěry ke 100. výročí architektova úmrtí. Po položení květin bude následovat komentovaná vycházka s Annou Oplatkovou po pomnících a náhrobcích.
16:00
sraz Krausova vila (Sibiřské náměstí 5)
Architoulka po vilách Jana Kotěry na Praze 6
Michal Ezechel Vás provede za díly Jana Kotěry: Krausova vila, Vila Bianca, Vila Stanislava Suchardy a Rodinný dvojdům Josefa Groha a Otakara Borůvky
13:30
sraz před bránou ulice Hanusova, Praha 4
Architoulka do vodárenské věže od Jana Kotěry
provází Mgr. Jakub Potůček
18:00
sraz v Mozarteum (Jungmannova 748/30, Praha 1)
Komentovaná prohlídka Mozartea
s majitelem Mojmírem Urbánkem
19:00
Mozarteum (Jungmannova 748/30, Praha 1)
Slavnostní večer
Úvodní slovo o Janu Kotěrovi Prof. Jindřicha Vybírala, Dr.SC, dále následuje slavnostní koncert Jaroslava Svěceného s klavírním doprovodem Lucie Karlové

18.4.2023 – 28.5.2023
Výstava: Osobnosti pražské architektury
Výstava představí další osobnosti pražské architektury jako je Jan Blažej Santini, Adolf Loos, Ladislav Žák a další.

Čtvrtek 20. 4. 2023 od 16:00
sraz před vilou Vojtěcha Lanny (V sadech 1, Praha 6)
Architoulka za Antonínem Viktor Barvitiusem na Praze 6 – provází Michal Ezechel

Středa 26.4. 2023 od 18:00
Přednáška: Jaroslav Fragner a jeho dílo v Praze - přednáší Mgr. Jakub Potůček

Čtvrtek 11. 5. 2023 od 16:00
sraz konečná tramvajové zastávky Bíla Hora
Architoulka za Janem Blažejem Santinim-Aichlem na Bílou Horu – provází Michal Ezechel

Čtvrtek 25.5.2023 od 16:00
sraz před vilou ing. G. Pavlíka (Glinkova čp. 1659, Praha 6)
Architoulka za Jaroslavem Fragnerem na Praze 6- provází Michal Ezechel -

Úterý 6.6.2023 od 16:30
sraz před vstupem do Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze na Petřinách (Heyrovského nám. 2, Praha 6
Architoulka za Karlem Pragerem na Praze 6 – provází Mgr. Jakub Potůček

Jan Blažej Santini-Aichel tvůrce staveb barokní gotiky ve Středočeském kraji

29.05.2023

V roce 2023 uplyne 300. let od úmrtí tvůrce barokní gotiky Jana Blažeje Santini-Aichela, který zanechal nesmazatelnou stopu i ve Středočeském kraji. První jeho známá barokně gotická stavba je Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedleci u Kutné hory.
Projektu nám představí jeho tvorbu širší veřejnosti prostřednictvím výstav a doprovodného programu.

PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘIL STŘEDOČESKÝ KRAJPohádka o Pejskovi a kočičce – loutková představení pro děti

19.05.2023

Neděle 28. května 2023 od 15:00, zahrada Trmalovy vily
Po představení následuje doprovodný program, opékání špekáčku na ohni.
Prosíme o rezervaci na email: produkce@foibos.cz, nebo na telefonu: 274 777 305, 775 234 343
Vstup zdarma.

V rámci projektu MČ Prahy 10 "Tematický rok Josefa Čapka 2023"

Za fotografie děkujeme Jakubovi Macháčkovi (www.jakubmachacek.cz)

ARCHITEKTONICKÁ VYCHÁZKA - 31. 5. 2023

15.05.2023

31. května v 17 hodin
Stará Hostivař - vesnická památková zóna
Provádí: PhDr. Pavel Bureš

Místo srazu: u Toulcova dvora, Kubatova
PhDr. Pavel Bureš nás provede vesnickou památkovou zónou do níž patří Toulcův dvůr, Švehlův statek a mlýn, statky Koukalův a Černých, Dolejší mlýn a Dvořákův statek, kostel Stětí Jana Křtitele a fara, historická zástavba v Selské a Chalupické ulici, Hostivařský hřbitov a zpět k Toulcovu mlýnu.

Rezervace místa na https://praha10.cz/vychazky
nebo na produkce@foibos.cz, 775 23 43 43

Výstava Osobnosti pražské architektury a Osobnosti Prahy 10

02.05.2023

Zveme Vás na výstavy do Trmalovy vily od 18.4.2023 do 28.5.2023.

Výstava představí další osobnosti pražské architektury jako je Jan Blažej Santini, Adolf Loos, Ladislav Žák a další. Z Osobností Prahy 10 to pak budou Jan Kotěra od jehož úmrtí letos uplyne 100 let, Jaroslav Hašek a další.

Komentovaná prohlídka výstavy se bude konat ve středu 26. 4. 2023 od 16:00.
REZERVACE NA produkce@foibos.cz

Výstavy vznikly za finanční podpory:
MČ Praha 1, MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 6 a MČ Praha 10.

Vzpomínání na Václava Talicha, dirigenta světového jména - 3. 5. 2023

27.04.2023

Večer s ukázkami dirigentského umění Václava Talicha ke 140. výročí jeho narození, uvádí PhDr. Jaroslav Someš, divadelní historik, publicista a recenzent.

Vzpomínání se koná ve středu 3. května 2023 v 18 hod. v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice za podpory MČ Praha 10.

rezervace míst: e-mail: produkce@foibos.cz, tel. 274 777 305, 775 234 343

Položení květin k hrobu Jana Kotěry ke 100. výročí architektova úmrtí

30.03.2023

Kotěrovo centrum architektury, FOIBOS BOOKS a Městská část Praha 10 vás zvou na Položení květin k
hrobu Jana Kotěry ke 100. výročí architektova úmrtí.
V pondělí 17. 4. 2023 od 15:00, sraz před branou Vinohradského hřbitova
(Vinohradská 212).
Po položení květin bude následovat komentovaná vycházka s Annou Oplatkovou po pomnících a náhrobcích významných osobností pohřbených na Praze 10 v blízkosti hrobu Jana Kotěry.
Rezervace na e-mail produkce@foibos.cz nebo na tel. 775 234 343 do 14 . 4. 2023.

Zrod Velké Prahy a Prahy 2 - vernisáž výstavy

23.03.2023

Kotěrovo centrum architektury a Městská část Praha 2 vás ve středu 5. 4. 2023 v 16 hodin zvou na vernisáž výstavy Zrod Velké Prahy a Prahy 2.
Výstavou vás provede Ing. Arch Petr Krajči.
Výstava se koná od 3. 4. do 28. 4. 2023 v 1. patře ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, Praha 2. Výstava vznikla s podporou městské části Prahy 2.

Výstavka Staročeský masopust

22.03.2023

16.3. 2023 – 17.4. 2023
Výstavka Staročeský masopust
Výstava představí na fotografiích zvyky a tradice masopustu, zapsání na seznam UNESCO a podíváme se i do historie Strašnického masopustu

Den s Janem Kotěrou - Pondělí 17. dubna 2023

22.03.2023

Pocta Janu Kotěrovi, v den architektova úmrtí jsme pro Vás připravili bohatý program, který nám připomene jeho velká díla.

PROGRAM:

15:00
sraz před branou na Vinohradský hřbitov (Vinohradská 212)
K vlastnímu hrobu Jana Kotěry a jeho funerálním dílům
na Vinohradském hřbitově.
Po položení květin u hrobu Jana Kotěry bude následovat
komentovaná vycházka s Annou Oplatkovou.

16:00
sraz Krausova vila (Sibiřské náměstí 5)
Architoulka po vilách Jana Kotěry na Praze 6
Michal Ezechel Vás provede za díly Jana Kotěry:
Krausova vila, Vila Bianca, Vila Stanislava Suchardy
a Rodinný dvojdům Josefa Groha a Otakara Borůvky

13:30
sraz před bránou ulice Hanusova, Praha 4
Architoulka do vodárenské věže od Jana Kotěry
provází Mgr. Jakub Potůček

18:00
sraz v Mozarteum (Jungmannova 748/30, Praha 1)
Komentovaná prohlídka Mozartea
s majitelem Mojmírem Urbánkem

19:00
Mozarteum (Jungmannova 748/30, Praha 1)
Slavnostní večer
Úvodní slovo o Janu Kotěrovi Prof. Jindřicha Vybírala, Dr.SC,
dále následuje slavnostní koncert Jaroslava Svěceného
s klavírním doprovodem Lucie Karlové

Projekt finančně podpořili:
MČ Praha 1. MČ Praha 4, MČ Praha 6, MČ Praha 10

Vzpomínka na Dr. Oldřicha Janotu

15.03.2023

Oldřich Janota
17.8.1938-27.1.2023

Je to smutná zpráva, že nás 27. ledna 2023 opustil Dr. Oldřich Janota, ředitel Kotěrova centra architektury, které sídlí v Trmalově vile ve Strašnicích v Městském obvodu Praha 10. Je to smutná zpráva pro jeho rodinu a blízké, pro které byl tatínkem, dědečkem, pradědečkem, životním partnerem, přítelem anebo kamarádem, ale je to smutná zpráva i pro celou kulturní veřejnost v naší zemi a pro všechny, kdo se s tímto činorodým člověkem někdy setkali.
Hodně lidí si vážilo projektů, které vymyslel, anebo u jejichž zrodu stál. Bez něho by nebyl nejprve Foibos, poté Kotěrovo centrum architektury Trmalova vila. Bez něho by světlo světa nespatřily Slavné vily, Slavné stavby anebo Stavby století republiky. Nekonaly by se bez něho Dny lidové architektury a desítky, nebo spíš stovky výstav po celé České republice. Dělal toho zkrátka mnoho pro historii a současnost české architektury, a předtím pro televizní vysílání a vůbec pro kulturu v naší zemi.
Oldřich Janota se narodil 17. srpna roku 1938 jako páté ze šesti dětí v Těšňovicích u Kroměříže, v prastaré vsi rozkládající se na posledních výběžcích Chřibů, co by kamenem dohodil od řeky Moravy, a to jako páté ze šesti dětí. Tatínek Josef odešel předčasně, v 53 letech, a maminka Marie se musela postarat sama o šest děti. Byla to drobná, ale rázná moravská žena, která se se složitou situací vyrovnala, nevzdala se a celý život byla pro Oldřicha příkladem.
Jako kluka ho jistě ovlivnila atmosféra Kroměříže, hanáckých Athén, krásného města s dlouhou duchovní tradicí a bohatou současností, což nemohla zakrýt ani nešťastná 50. léta. Nicméně, díky studiím Oldřich Moravu opustil a od roku 1960 až do svých posledních dnů byl věrný Praze.
V roce 1977 Oldřich Janota tam nastoupil do České televize nejprve do Hlavní redakce pro děti a mládež, aby posléze přešel do Hlavní redakce dramatického vysílání. A tak nejprve stál u zrodu Studia Kamarád s populárními průvodci se jmény, která dodnes každý zná, Jů a Hele. A v dramatické redakci pak umožnil třeba vznik televizního filmu Zlatí úhoři, který ho tehdy v roce 1979 málem stál místo. Jak vzpomínají jeho tehdejší spolupracovníci, byl dobrý šéf, který nikdy netrpěl šéfovskými manýry, naopak, byl přítel, co fandil všemu novému i experimentálnímu.
Legendární televizní režisér František Filip napsal Oldřichu Janotovi k osmdesátinám ve svém blahopřání tato slova: „celoživotně jsem v televizi poznával mnoho šéfů, ale Tebe jsem měl nejraději. Asi to bude tím, že jsi byl lidskej, slušnej, chytrej, schopnej a hlavně hodnej člověk. Takový lidi v životě člověk těžko hledá, a tak jsem rád, že jsem Tě našel.“ Ostatně, i další režisérská ikona Jiří Adamec mluví o Oldovi jako o zásadním člověku svého života.

Důležitým zlomem v životě Oldřicha Janoty, stejně jako celé naší země, se stal pochopitelně listopad 1989. V roce 1990 založili spolu s Markem Veselým Uměleckou agenturu Foibos, která na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti uvedla Sny svatojánských nocí, které se dočkaly stovky repríz, připravili pro Hereckou asociaci návrh statutu Cen Thálie, které organizačně Foibos zajišťoval, pořádali Letní Shakespearovské slavnosti na Pražském hradě, vydávali časopis Dotyk, vymysleli Cenu Stanislava Libenského a začali pořádat přehlídku České divadlo, která představovala více jak dvacet let na pražských divadelních scénách mimopražské soubory.
V roce 1998 Oldřicha Janotu Olga Strusková upozornila, že městská část Praha 10 hledá využití Trmalovy vily ve Strašnicích. Ti, co byli u toho, vzpomínají, že Oldřich zadal domácí úkol svým spolupracovníkům, aby ho poté, jak už to bývalo, vyřešil sám: Slavná vila – udělat expozici slavných vil. Dnes se to zdá triviální a snadné. Foibos se svou nabídkou vyhrál, našel své sídlo v Trmalově vile v městském obvodu Praha 10 a postupně stal pojmem v oboru architektury.
Později vzniká Kotěrovo centrum architektury a Oldřich se stává jeho ředitelem. A vymýšlí spolu se svými spolupracovníky stále nové a nové projekty a knižní řady. Vznikají Slavné vily, Slavné stavby, Městečka na dlani, Stavby století republiky, monografie slavných architektů. Centrum organizuje mnoho výstav, přednášek, anebo architoulek. „Díky Oldovi se podařilo zachránit řadu staveb,“ napsal ve sborníku k Oldovým osmdesátinám historik architektury Zdeněk Lukeš.
Díky němu, a jeho spolupracovníkům se Trmalova vila ve Strašnicích stala v několika posledních desítkách let místem, kam rádi pravidelně chodí vzdělaní a kultivovaní lidé, kteří se chtějí stát součástí něčeho milého a chytrého, co je obohatí. A je dobře, že v tomto „díle“ Oldřicha Janoty pokračuje jeho dcera Lenka Jirátová.
Pracovitost a životní elán Oldřicha Janoty byly nevídané. Byl opravdu všestranně vzdělaný. Televize, divadlo, kultura obecně, architektura – to jsou jen některé obory, do kterých svou činností za dlouhé roky svého života zasáhl. A tak je moc těžké vtěsnat jeden tak dlouhý a bohatý lidský život do několika stránek textu. Byl dramaturg, šéfredaktor, producent, nakladatel, editor, redaktor, moderátor, ale také sběrač vína, zahradník anebo řidič, když bylo zapotřebí. Žádné práce, ani námahy se nezalekl, když šlo o věc, které věřil. Byl vpravdě renesanční člověk, skutečný kulturní činitel, muž, který kulturní milieu kolem sebe vytvářel a kultivoval.
V každodenním shonu nebývá čas na velká slova, ale na tomto místě je třeba napsat: Milý Oldo, vážili jsme si tě a měli jsme tě rádi. Budeš nám všem chybět.
Václav Žmolík

ZMĚNA PRO NEMOC přednáška UNESCO se ruší a nahrazuje se přednáškou o Holašovicích

24.02.2023

Vážení návštěvníci Trmalovy vily
Pan Michal Beneš onemocněl a bohužel přednášku o památkách zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO se nemůže uskutečnit. Náhradní termín sdělíme.

Bude náhradní program pan Pavel Bureš bude od 17:00 přednášet o Vesnické památkové rezervaci Holašovice.

Poprosím o potvrzení (ne)účasti náhradní přednášky

Počet míst je omezen, proto prosíme o jejich rezervaci na e-mail produkce@foibos.cz nebo na tel. 775 234 343.


PŮVODNÍ TEXT:
Kotěrovo centrum architektury a FOIBOS BOOKS Vás zvou na přednášku "Od prvních kroků – kudy na to – mezi světové památky UNESCO až po dnešek". V úterý 7. 3. 2023 od 17 hodin v
Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10.
Těšit se můžete na povídání o procesu zanesení památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Přednáší Mgr. Michal Beneš, CSc., který stál u zápisu všech dvanácti tuzemských architektonických památek, které figurují v tomto prestižním seznamu.

Výstava Otevírání prvních bran Prahy, Českého Krumlova, Telče

09.02.2023

Otevírání prvních bran Českého Krumlova Prahy Telče
Výstava k úvodnímu projektu cyklu Otevírání bran světových památek UNESCO.

Výstava trvá od 16. 1. 2023 do 15. 3. 2023 v Trmalově vile (Vilová 11, Praha 10)

Výstavní expozice nás provádí výběrem z bohatého architektonického dědictví
historických měst České republiky zapsaných v roce 1992 na Seznam světového dědictví UNESCO
Praha – historické centrum
Český Krumlov – historické centrum
Telč – historické centrum

Dr. Oldřich Janota (17. 8. 1938 - 27. 1. 2023)

29.01.2023

PF 2023

02.01.2023

Do nového roku Vám z Trmalovy vily přejeme zdraví, štěstí, pohodu a mnoho kulturních zážitků.

komentovaná prohlídka výstavy "Stoletá Velká Praha – Praha 4"

10.11.2022

Kotěrovo centrum architektury, o.p.s. a FOIBOS BOOKS. s.r.o. a Městská část Praha 4 si vás dovoluje pozvat na komentovanou prohlídku výstavy "Stoletá Velká Praha - Praha 4" a "Prvorepublikové architekty ve Velké Praze a v Praze 4". Výstavou nás provede Ing. Jan Stěnička.
V poslední den výstavy v úterý 15. listopadu 2022 od 16:00 v přízemí úřadu MČ Praha 4 (A. Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč)

Rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Výstava vznikla za finanční podpory MČ Praha 4

Architoulka Za stavbami Velké Prahy na náměstí Míru a okolí

31.10.2022

FOIBOS BOOKS a Městská část Praha 2 vás zvou na architoulku Za stavbami Velké Prahy na náměstí Míru a okolí - Radiopalác, Dům zemědělské osvěty, Tabáková režie, Orbis, Pavilon vinohradská tržnice. Čtvrtek 10. 11. 2022 v 16 hodin. Sraz u Národního domu, náměstí Míru 9. Provází Jan Stěnička.
rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343.

Výstava Za tvůrci lázeňské architektury v Olomouckém kraji v Bochoři

28.10.2022

Následující měsíc bude výstava zasvěcená lázeňské architektuře v Olomouckém kraji k navštívení v Lázních Bochoř během provozní doby lázní.

Lidová architektura Čech Moravy a Slezska

17.10.2022

V roce 2022 se uskuteční již 10. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Tradice Dnů lidové architektury byla zahájena v roce 2013 u příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku, kde také proběhly hlavní vzpomínkové akce spojené s putováním po jím vytvořených stavbách. Příznivé ohlasy a řada podobných aktivit na různých místech naší země vzniklých spontánně na základě výzvy iniciátorů Roku lidové architektury, vyhlášeného v souvislosti s tímto výročím, vyústil v rozhodnutí organizátorů ve spolupráci s Národním památkovým ústavem pořádat Dny lidové architektury každoročně a vždy právě v období kolem 21. července, tedy v termínu spojeném s datem narození tohoto významného osobitého tvůrce.
Desátý ročník tohoto projektu bychom v letošním roce chtěli oslavit i výstavou s doprovodným programem, která představí to nejlepší ze staveb lidové architektury.

Projekt vznikl za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky


PROGRAM PROJEKTU:

Výstava " Lidové architektura na Vysočině"
16. 7. - 2. 9. 2022, Centrum tradiční lidové architektury


architoulka Za lidovou architekturou do Třebíče – pá 2.9.2022 od 15:30 sraz před muzeem Třebíčska – provází Eva Šinclová

architoulka Za lidovou architekturou do rolnického muzea manželů Kopečkových Příložany u Jaroměřic nad Rokytnou pá 9.9.2022 od 15:30, sraz u muzea (Příložany 8) – provází Eva Šinclová

Za lidovými stavbami do Holašovic
přednáška „ Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura“ v sobotu 17 9. 2022 od 14:30, Selský dvůr Holašovice po přednášce bude i architoulka po lidových stavbách v Holašovicích. - přednáší a provází PhDr. Pavel Bureš

Výstava „Lidová architektura Čech Moravy a Slezska„
26.9.2022 do 30.10.2022, Muzeum lidových staveb Kouřim

architoulka Za lidovou architekturou do skanzenu v Kouřimi
sobota 15.10. od 13 hodin, sraz u poklady skanzenu v rámci architoulky bude i komentovaná prohlídka výstavy a přednáška - přednáší a provází PhDr. Pavel Bureš

Za památkovými zónami pražské předměstské zástavby ve Střešovicích – čt 20. 10. 2022 od 17:00, Sraz u zastávky tramvají Vojenská nemocnice, Praha 6 na chodníku na pravé straně (směr tramvají Hradčanská, centrum) provází PhDr. Pavel Bureš

Výstava „Lidová architektura Čech Moravy a Slezska„
31. 10. 2022 - 4. 12. 2022, Trmalova vila

přednáška Lidová architektura Čech Moravy a Slezska
Úterý 15.11.2022 od 18 hodin Trmalova vila - přednáší PhDr. Pavel Bureš

Výstava "Městečka na dlani Středočeského kraje"

17.10.2022

Kotěrovo centrum architektury, o.p.s., FOIBOS BOOKS. s.r.o. a Mělnické kulturní centrum – Městská knihovna Mělník Vás srdečně zve na výstavu Městečka na dlani Středočeského kraje.

Výstava je k vidění 4. 10. 2022 - 15. 11. 2022 v Městské knihovné Mělník (nám. Karla IV. 3359, Mělník) v prostorách galerie Za Rohem.

Výstava je doplněna dětským modelem "ideální městečko".

4. 10. od 17:30 v rámci vernisáže bude komentovaná prohlídka výstavy.

Projekt je financován Středočeským krajem a Státním Fondem Ministerstva kultury.

Výstava "Stoletá Velká Praha – Praha 4"

17.10.2022

Kotěrovo centrum architektury, o.p.s., FOIBOS BOOKS. s.r.o. a Městská část Praha 4 si vás dovoluje pozvat na výstavy " Stoletá Velká Praha - Praha 4" a "Prvorepublikové architekty ve Velké Praze a v Praze 4".
Výstava trvá od 17. října 2022 do 15. listopadu 2022, v přízemí úřadu MČ Praha 4 (A. Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč).
Výstavu je možné navštívit v otevírací době úřadu. Vstup volny.


Stoletá Velká Praha – Praha 4
O jedinečné tváři architektury Prahy 4 v obrazech, fotografiích, plánech a příbězích o architektech, stavebnících, stavitelích…
Výstavní expozice nás provede architektonickou a stavební tvorbou městské části Praha 4 po vzniku Velké Prahy v roce 1922.
Představí také první prvorepublikové architektky a jejich první tvůrčí počiny v Praze, včetně Prahy 4.

Velká Praha a dnešní městská část Praha 4
Myšlenka Velké Prahy byla živá už od prvních let nové republiky. Zákon č. 114, podle kterého se slučovalo třicet osm obcí a měst v bezprostředním pražském okolí s Prahou, začal platit 1. ledna 1922. Součástí Velké Prahy se tak staly katastrální části dnešní městské části Praha 4 – Krč, Braník, Hodkovičky, Podolí, Lhotka, část Nuslí a Michle, a nepatrně Vinohrad a Záběhlic.
Začaly vznikat velké stavby veřejného zájmu – plynárna, vodárna v Podolí, Thomayerova
nemocnice, později plavecký stadion v Podolí, centrum Československé, respektive České televize.
Pojďme krok za krokem, stavba za stavbou, po mimořádných objektech s nedávnou historií. Vydejme se léty velkých stavebních událostí, jimiž se Praha 4 podílela na rozvoji metropole Československé, respektive České republiky.

Prvorepublikové architektky ve Velké Praze a v Praze 4
V této souvislosti chceme právem připomenout, že od vzniku republiky a Velké Prahy se do architektonického dění zapojily také první československé architektky.
Z prvních osmi prvorepublikových architektek, a to Milady Petříkové-Pavlíkové, Hany Kučerové-Záveské, Zdenky Košákové, Jarmily Liskové, Augusty Machoňové-Müllerové, Vlasty Štursové-Sukové, Olgy Tříškové-Zvěřinové a Elly Oehlerové, představujeme především ty, které se podílely na stavbách dnešní Prahy 4.

Poděkování za spolupráci a finanční podporu:
Městské části Praha 4, Národnímu památkovému ústavu

Za památkovými zónami pražské předměstské zástavby ve Střešovicích

10.10.2022

Kotěrovo centrum architektury Vás zve ve čtvrtek 20. 10. 2022 od 17 hodin na architoulku "Za památkovými zónami pražské předměstské zástavby ve Střešovicích". Prohlídka téměř neznámé zanikající historické zástavby bývalých pražských předměstí soustředěné do dvou památkových zón Starých Střešovic a Střešoviček, včetně pozoruhodné okolní vilové a činžovní architektury i bývalých viničních usedlostí.
Provází PhDr. Pavel Bureš.
Sraz u zastávky tramvají Vojenská nemocnice, Praha 6 na chodníku na pravé straně (směr tramvají Hradčanská, centrum).
Rezervace do 19. 10. 2022 na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343.

Neděle 25.9. od 15 hodin - Slavnost hojnosti v Trmalově vile

19.09.2022

Zveme Vás na podzimní sousedskou a rodinnou sešlost na zahradě Trmalovy vily
Moštování, ochutnávka vín – vinobraní, opékání buřtů.
Můžete si s sebou přinést i vlastní jablíčka a lahve a odnést si mošt domů.
K dobré atmosféře nám zahraje FOLKLOR TRIO lidové písničky.

V 15:00 bude komentovaná prohlídka vily.

rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Po stopách Jiřího Koláře v Praze 10 – Krymská 18

12.09.2022

Ve středu 21. 9. 2022 v 11 hodin a 17 hodin vás zveme na architoulku Městské části Praha 10 - „Po stopách Jiřího Koláře v Praze 10 – Krymská 18“.
Architoulka - Krymská 18, dům ve kterém žil v letech 1949-1959, park Jiřího Koláře, základní škola, park Jindřicha Chalupeckého a Jiřiny Hauptové, členů skupiny 42.
Sraz Krymská 18, Praha 10. Provází Adéla Petruželková.
rezervace na mail: produkce@ foibos.cz, nebo tel. 775 234 343
Kapacita 30 lidí na každou vycházku.

Za tvůrci lázeňské architektury v Olomouckém kraji

08.09.2022

FOIBOS BOOKS s.r.o. a Lázně Teplice nad Bečvou a.s. si vás dovolují pozvat na výstavu zvanou Za tvůrci lázeňské architektury v Olomouckém kraji.
Lázeňství na Moravě a ve Slezsku se začalo rozvíjet v pozdním středověku, v renesanci, v 18. a především v 19. století a jejich nezanedbatelnou součást tvoří také areály, jež vyrostly v minulém století. To, co je u nich dodnes pozoruhodné, souvisí kromě jednotlivých vynikajících staveb a souborů především s dlouholetou a cílevědomou snahou o harmonické zasazení kultivovaného lidského díla do krásného přírodního rámce.
Lázeňský dům Moravan, Teplice nad Bečvou 47. Výstava potrvá od 16. září do 14. října 2022.

Dny lidové architektury v Kraji Vysočina a Putování za lidovými stavbami Třebíčska a Podhorácka

27.07.2022

Již tradiční, tentokrát desátý ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska měl celostátní centrum v Třebíči a na Třebíčsku.
Slavnostní zahájení Dnů, nad kterými převzali záštitu ministr kultury Martin Baxa, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstek hejtmana Roman Fabeš, starosta města TřebíčePavel Pacal a starosta města Jaroměřice nad Rokytnou Karel Müller. Osobností Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska byl již tradičně Václav Žmolík – publicista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor, který celé slavnostní dopoledne uváděl.

Mezi desítkami hostů nechyběli hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a další hosté s Třebíče a z Kraje Vysočina, ale také například z Moravskoslezského či Středočeského kraje.
Na slavnostním zahájení se prezentovali také mistři tradičních řemesel a ukázky regionálních výrobků.
Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu Lidová architektura Kraje Vysočina s komentovanou prohlídkou. Velmi hodnotným bylo vystoupení Horáckého folklorního souboru Bajdyš a Bajdyšek.
Plně navštívená byla přednáška Ivana Mináře Štuková výzdoba venkovských staveb na Třebíčsku.
Po té se do posledního místečka obsazený autobus vydal na Putování za lidovými stavbami a lidovou tvorbou Třebíčska a Podhorácka. Nejprve do místní části Jaroměřic nad Rokytnou -vesnické památkové zóny Boňov, po té do samotného centra města Jaroměřice s nádherným zámkem a nově zrekonstruovaným náměstím.
Následovalo Rolnické muzeum manželů Kopečkových v Příložanech u Jaroměřic. Celé Kopečkova rodina několik týdnů připravovala své muzeum na návštěvu hostů Dnů lidové architektury a ti z nás, kteří toto muzeum navštívili několik měsíců předtím v rámci přípravy Dnů lidové architektury, se nestačili divit jak Kopečkovi své muzeum připravili na tuto návštěvu a návštěvy příští. Moc Kopečkovým, zejména babičce, děkujeme.
Doporučujeme toto výjimečné muzeum zaměřené na zemědělské nářadí a náčiní a potřeby venkovské domácnosti navštívit.
V závěru byla návštěva chalupnické usedlosti ve Stropešíně a větrného mlýna v Třebíči Borovině.

Přinášíme fotoreportáž ze Slavnostního zahájení v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči a Putování za lidovou kulturou Třebíčska a Podhorácka.

Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Kraje Vysočina 2022

29.06.2022

Zveme Vás na Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury 2022 v sobotu 16. července 2022 od 10 hodin v Centr

u tradiční lidové kultury v Třebíči.
Záštitu převzali: Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina; Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů; Pavel Pacal, starosta města Třebíče; Karel Müller, starosta města Jaroměřice nad Rokytnou

Osobností Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska je Václav Žmolík – publicista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor

Hlavní pořadatel: Kotěrovo centrum architektury, o.p.s. , FOIBOS BOOKS s.r.o.

Spolupořadatelé, finanční podpora a spolupráce: Kraj Vysočina, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, město Třebíč, město Jaroměřice nad Rokytnou, Městské kulturní středisko Třebíč, Jaroměřická mlékárna, a.s., Znovín Znojmo, a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas 2, PROPAMÁTKY, Regionální Deník a Nová Večerní Praha.

Projekt je spolufinancován z Fondu Vysočina ID FV02842.0021

Architektka - nová role v architektuře Prahy, zastavení v Praze 5

28.06.2022
Projekt Architektka - nová role v architektuře Prahy, zastavení v Praze 5
je součástí projektu Architektka - nová role v architektuře Prahy

Cílem našeho projektu je představit život a dílo, jež zanechaly v Praze osmi těchto prvorepublikových architektek a to Milady Petříkově-Pavlíkově, Hany Kučerové-Záveské, Zdenky Košákové, Jarmily Liskové, Augusty Machoňová- Müllerové, Vlasty Štursové-Sukové, Olgy Tříškové-Zvěřinové a Elly Oehlerové.

Projekt vznikl za finanční podpory MČ Praha 5.Formou výstavy a doprovodných programů:

Výstava 1.4. – 30.4. 2022 Architektka-nová role v architektuře Prahy
Trmalova vila, Vilová 11, Praha 10

Přednáška – Hana kučerová Záveská
čtvrtek 19. 5. 2022 od 18 hodin, Trmalova vila, Anna Oplatková

Přednáška – Jarmila Lisková
čtvrtek 26. 5. 2022 od 18 hodin, Trmalova vila, Anna Oplatková

Po stavbách Vlasty Štursové-Sukové a Hany Kučerové-Záveské
A v rámci prohlídky Barrandova představíme tvorbu Jarmily Liskové rodinný dům čp. 445, Pod Habrovkou 3, dále budeme pokračovat k Barrandovským ateliérům a teresám, kde navrhla Hana Kučerová-Záveská v řadě soukromých i spolkových interiérů nábytek pro Barrandovské terasy, který byl později řadu let vyráběn sériově.
úterý 7. 11. 2022 od 16:00 sraz Pod Habrovkou3, Praha 5provází Ing. Jan Stěnička

Po stavbách Jarmily Liskové
představíme Státní obytné domy U Šalamounky v Košířích
úterý 14. 11. 2022 od 16:00 sraz na zastávce Malvazinky Peroutkova, Praha 5

Výstavy v Galerii Portheimka
Stoletá Velká Praha a Praha 5
Prvorepublikové architektky ve Velké Praze a v Praze 5
Výstava trvá od 21. 11.2022 do 31. 12. 2022
Galerie Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5
otevírací doba 13:00-18:00

Svatojánský večer na zahradě Trmalovy vily - fotografie

28.06.2022

Přinášíme fotografie z akce, která se konala na zahradě Trmalově vile ve čtvrtek 23. 6. 2022. Za některé fotografie děkujeme Janu Silvarovi.

SLAVNÁ LETOVISKA STĚDOČESKÉHO KRAJE-ZÁPAD

14.06.2022

Často zaměřujeme svou pozornost na architekturu velkých sídel a uniká nám, že některé skvosty se cudně ukrývají v nenápadných lokalitách takřka „za humny“. Každá metropole měla ve svém okolí satelitní obce, kde si stavěli své víkendové a letní rezidence ti úspěšní, kteří chtěli alespoň na čas uniknout z města do přírody. V případě Prahy to byly středočeské Roztoky, Všenory, Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Senohraby, Jevany, Nespeky, Nouzov, Lidice, Vonoklasy.

Projekt vznikl za finanční podpory Středočeského kraje


PROGRAM PROJEKTU:
Výstava „Slavná letoviska Středočeského kraje – západ „
30.5.2022- 30.6.2022 – TRMALOVA VILA
komentované prohlídky – 2. 6. 2022 od 16:30 a 29. 6. 2022 od 17:00, provází PhDr. Pavel Bureš

Architoulky do letovisek - Všenory
ČT 18. 8. 2022 OD 17:00 sraz před Štencovou vilou (Brunšov čp. 357, Všenory), provází Eva Šinclová

Architoulky do letovisek - Dobřichovice
ST 24. 8. 2022 od 16:00 sraz před Frantovou vilou (Pod Penzionátem čp. 143, Dobřichovice), provází Eva Šinclová

Architoulky do letovisek - Řevnice
ČT 15. 9. 2022 OD 16:30 sraz před Vilou manželů Šimsových (Kozinova č.p. 924, Řevnice), provází Eva Šinclová

Architoulky do letovisek - Vonoklasy
ST 22. 9. 2022 OD 16:00 sraz před domem postavenou Ladislavem Lábusem (Vila čp. 159, Ke Krásné stráni 159, Vonoklasy), provází Eva Šinclová

Architoulky do letovisek - Černošice
ČT 6. 10. 2022 od 16:00 sraz před Kratochvílovou vilou od Jana Kotěry (Karlštejnská čp. 282, Černošice), provází PhDr. Pavel Bureš

Architoulky do letovisek – Černošice
ČT 20. 10. OD 16:00 sraz před Kratochvílovou vilou od Jana Kotěry (Karlštejnská čp. 282, Černošice), provází PhDr. Pavel Bureš

Přednáška o Všenorech, Řevnicích a Vonoklasech
ČT 8. 11. 2022 od 18:00, Trmalova vila, přednáší Eva Šinclová

Přednáška o Černošicích a Dobřichovicích
ČT 16. 11. 2022 od 18:00, Trmalova vila, přednáší Eva Šinclová


Výstava „Slavná letoviska Středočeského kraje – západ „
28.11.2022-11.12.2022 - GALERIE Mokropeská kaplička sv. Václava (Slunečná 657, 252 28 Černošice)
komentované prohlídky výstavy – 30.11.2022 od 17:00 a 8.12.2022 od 17:00, provází PhDr. Pavel Bureš


Stoletá Velká Praha a Praha 5

14.06.2022


Stoletá Velká Praha a Praha 5
je součástí projektu Stoletá Velká Praha

Cílem projektu je představit podíl Prahy 5 na budování významných celopražských institucí a začleňování bývalých předměstských obcí do života a vzhledu moderní metropole.

Velká Praha a dnešní městská část Praha 5
Také dnešní městská část Praha 5 se stala součástí Velké Prahy. Samosprávné obce z dnešní městské části Praha 5 byly jako katastrální celky začleněny do dvou nově utvořených pražských čtvrtí. Hlubočepy, Malá Chuchle (dnes součást MČ Velká Chuchle), Radlice, Smíchov se spojily do čtvrti či obvodu Praha XVI., zatímco součástí XVII. obvodu se staly obce Košíře, Motol, Jinonice.

Velká Praha přinesla nové nároky na administrativu, ale zároveň se proměňovala i novou architekturou, ve které vítězil konstruktivismus a funkcionalismus. Začaly vyrůstat celé činžovní i vilové čtvrti, přibývaly školy, továrny, nemocnice, rozbíhala se městská doprava.
Potřeby pražské aglomerace v následujících letech pozitivně ovlivnily v obou nových pražských čtvrtích (dnešní Praze 5) vznik institucí s celopražským významem, jako Ústřední sociální pojišťovna, Filmové studio Barrandov, Barrandovské terasy, Ženské domovy nebo penzion Arosa. Prudce vzrůstala bytová privátní i družstevní výstavba jako například barrandovské vily a domy, byly zakládány průmyslové podniky, nové části Prahy propojovala městská hromadná doprava. Počet obyvatel se výrazně zvyšoval. Postupně doznívaly lokální tóny a obyvatelstvo nových čtvrtí se měnilo v opravdové Pražany.

Projekt vznikl za finanční podpory MČ Praha 5.Výstavy a doprovodný program:

Přednáška "Zrození Velké Prahy,
aneb pražská moderní architektura
v dílech Jubilantů"
Ve čtvrtek 24. 3. 2022 18:00
Trmalova vila
přednáší Ing. Arch Petr Krajči
Kapacita omezena, rezervace na e-mail: produkce@foibos.cz, nebo na tel.: +420 775 234 343

Výstava Velká Praha
Od 1.4.-30.4.2022 v Trmalově vile
Výstava seznamující s významnými stavbami a stavebními komplexy, umožňujícími fungování života nové metropole.
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 16:00
komentovaná prohlídka výstavy Ing. Arch Petr Krajči

Architoulka
Terasami Barrandov a barrandovskými vilami za dílem Vladimíra Grégr
úterý 4. 10. 2022 v 16:30 sraz na autobusové zastávce Terasy, Praha 5
provází PhDr. Pavel Bureš

Architoulka
Praha –Zlatý Anděl
Ve středu 5. 10. 2022 od 18:00 sraz u pekárny Paul Plzeňská 1, Praha 5
V rámci projektu Dny Architektury
Nutná rezervace (Kapacita omezená na GoOut.cz.)

Architoulka
Filmovým studiem Barrandov za dílem architekta Maxe Urbanave
čtvrtek 6. 10. 2022 od 16:30 sraz na výstupní stanici autobusů na Kříženeckého nám., Praha 5 provází Ing. Jan Stěnička

Přednáška
Max Urban a Vladimír Grégr architekti staveb Velké Prahy v Praze 5
v úterý 18. 10. 2022 od 18:00, Trmalova vila, Praha 10-Strašnice
přednáší Ing. Arch Petr Krajči

Výstavy v Galerii Portheimka
Stoletá Velká Praha a Praha 5
Prvorepublikové architektky ve Velké Praze a v Praze 5
Výstava trvá od 21. 11.2022 do 31. 12. 2022 - výstava prodloužena do 26.1.2023
Galerie Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5
otevírací doba 13:00-18:00

Jan Kotěra v Brně

12.06.2022

Výstava Jan Kotěra, zakladatel moderní české architektury byla 7. června 2022 zahájena ve výstavní budově Metodického centra moderní architektury v Brně, v areálu vily Stiassni, Preslova 53. Výstavu zahájil ředitel Metodického centra moderní architektury v Brně ing. Petr Svoboda. Průvodního slova se potom ujali kurátoři výstavy Dr. Oldřich Janota a prof. Vladimír Šlapeta, kteří přiblížili život a dílo a vztah k brněské architektonické scéně tohoto významného brněnského rodáka.
Projekt výstav se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Přinášíme malou fotoreportáž ze slavnostního zahájení výstavy, kterou je možné navštívit až do konce prázdnin.


Program projektu "Jan Kotěra, jeho žáci a spolupracovníci v Jihomoravském kraji"
pozvánky na akce v příloze:

7. 6. 2022
od 14 a od 16 hodin: 2x komentované prohlídky výstavy, provází prof. Vladimír Šlapeta a Dr. Oldřich Janota
od 18 hodin: přednáška "Dílo Kotěrových žáků Bohuslava Fuchse, Josefa Štěpánka, Valentýna Hrdličky a Karla Kotase v Jihomoravském kraji", přednáší prof. Vladimír Šlapeta

Výstava Jan Kotěra a jeho žáci v Jihomoravském kraji - od 11. 6. 2022 do 27. 9. 2022

čtvrtek 4. 8. od 16:00
Architoulka s komentovanou prohlídkou za díly Bohuslava Fuchse ve Znojmě a Příměticích (Památník Prokopa Diviše v Příměticích, Obchodní dům Dyje ve Znojmě), provází Eva Šinclová
sraz u Památníku Prokopa Diviše, Přímětice 205, Znojmo

čtvrtek 25.8. od 16:00
Architoulka s komentovanou prohlídkou za dílem Bohuslava Fuchse v Tišnově (Městská spořitelna v Tišnově), provází Eva Šinclová
sraz před komerční banku, Komenského náměstí 124, Tišňov

čtvrtek 8.9. od 16:30
Architoulka za díly Bohuslava Fuchse a Karla Kotase v centru Brna (hotel Avion, nádražní pošta, Zemanova kavárna, Moravská banka, banka Riunione Adriatica di Sicuritá), provází Eva Šinclová
sraz před hotelem Avion, Česká 20, Brno

úterý 27. září 2022
od 14:00 a od 15:00: 2x komentované prohlídky výstavy, provází Eva Šinclová
od 16 hodin: přednáška Jan Kotěra život a dílo zakladatele české moderní architektury
- přednáší Ladislav Zikmund-Lender, autor nedávno vydané monografie slavného tvůrceArchitoulka za architektem Ullmannem na Novém Městě a Kotěra navíc fotogalerie

08.06.2022

Druhá architoulka za stavbami Ignáce Ullmanna se konala 8. června 2002. Vedl ji opět profesor Jindřich Vybíral, historik architektury a rektor Vysoké školy umělelecko průmyslové v Praze. Tentokráte jsme si prohlédli jedinečný novorenesanční Schebkův palác, zvaný též „Andělský dům“ v ulici Politických vězňů na Novém Městě Pražském.
Díky laskavosti Národohospodářského ústavu Akademie věd a erudici prof. Vybírala byla prohlídka velmi důkladná, obsáhlá a jedinečná.
Poté jsme nahlédli do další Ullmannovy stavby v ulici Politických vězňů, sousední správní budovy Buštěhradské dráhy a na skok vedle také jedné z posledních realizací slavného Jana Kotěry, Ústřední budovy Vítkovického horního a hutního těžířstva.
Přinášíme několik fotografií z této architoulky, pořádané díky podpoře městské části Praha 1, kde se nachází většina pražských Ullmannových realizací.

Po Ullmannových stavbách na Starém Městě fotogalerie

24.05.2022

Za dílem Ignáce Ullmanna po Starém Městě Pražském se vydali zájemci 18. května 2022 pod vedením historika umění prof. Jindřicha Vybírala a prohlédli si Prozatímní divadlo, budovu Akademie věd – někdejší Českou spořitelnu, Palác Lažanských, Hypoteční banku Království českého v Perlové a Rotunda sv. Kříže.
Přinášíme několik obrázku z architoulky.
Příště s prof. Vybíralem navštívíme další pražské realizace architekta Ignáce Ullmanna Schebkův palác a palác Buštěhradské dráhy v ulici Politických vězňů, Lannův palác, Vyšší dívčí školu ve Vodičkově ul.

Architoulka s komentovanou prohlídkou Ullmannových staveb na Novém Městě - 8.6.2022

23.05.2022

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. si vás dovolují pozvat ve středu 8. 6. 2022 v 16:00 na Architoulku s komentovanou prohlídkou Ullmannových staveb na Novém Městě.
Schebkův palác a palác Buštěhradské dráhy v ulici Politických vězňů, Lannův palác, (v případě dostatku času Vyšší dívčí škola (základní škola) ve Vodičkově ul.)
Prohlídku povede historik umění prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Sraz před Schebkovým palácem, Politických vězňů 7, Praha 1.
rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343
Akce se koná v rámci projektu Za novorenesanční tváří Prahy 1 za finanční podpory Městské části Praha 1. Vstup zdarma.

Vycházka "Za Jiřím Kolářem, jeho ženou Bělou a dalšími osobnostmi Prahy 10 "

21.05.2022

Úterý 31.5.2022 v 11 hodin a v 17 hodin
Sraz u kaple sv. Václava v 11 hodin a v 17 hodin, Vinohradský hřbitov

Na vycházce zavzpomínáme na Jiřího Koláře, jeho ženu Bělu, člena skupiny 42, Františka Grosse, architekta Jana Kotěru a další osobnosti Prahy 10. Akce Městské části Prahy 10 v rámci Roku Jiřího Koláře

Kapacita cca 30 lidí na každou vycházku
Kapacita omezena, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Architoulka Vyšehradem a Vyšehradským hřbitovem

10.05.2022

Čtvrtek 19. 5. 2022
16:00 sraz u Baziliky sv. Petr a Pavla
Architoulka Vyšehradem a Vyšehradským hřbitovem za dílem J. V. Myslbeka a B. Kafky
Prohlídku povede Anna Oplatková.

Pro velký zájem se uskuteční architoulka i za týden 26. 5. 2022 od 16:00

Projekt je podpořen MČ Praha 2

Architoulka s komentovanou prohlídkou po stavbách Ignáce Ullmanna na Starém Městě

10.05.2022

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. si vás dovolují pozvat ve středu 18. 5. 2022 v 16:00 na Architoulku s komentovanou prohlídkou po stavbách Ignáce Ullmanna na Starém Městě.
Prozatímní divadlo, Akademie věd, Palác Lažanských, Hypoteční banka Království českého v Perlové, (v případě dostatku času Rotunda sv. Kříže).
Prohlídku povede historik umění prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Sraz náměstí Václava Havla u sochy Znovuzrození.
rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343.
Akce se koná v rámci projektu Za novorenesanční tváří Prahy 1 za finanční podpory Městské části Praha 1. Vstup zdarma.

Den se slavnými sportovci Prahy 10

02.05.2022

Neděle 15. 5.2022 od 17 hodin na zahradě Trmalovy vily

Přijďte pobesedovat a pokřtít nový druhý díl publikace Slavní sportovci Prahy 10
Těšit se můžete na autogramiádu se Štěpánem Škorpilem, Michaelem Ezechelem a Václavem Hrnčiříkem.

Přednáška o Vojtěchu Ignáci Ullmannovi - středa 20. 4. 2022

19.04.2022

Zveme Vás na přednáška o Vojtěchu Ignáci Ullmannovi ke 200. výročí od narození.
Životem architekta vás provede historik umění prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

Ve středu 20. 4. 2022 od 18:00 v do Trmalově vile.

Kapacita omezena, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Velikonoce u Trmalů v neděli 10. dubna 2022 od 15:00 do 18:00.

05.04.2022

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. si vás dovoluje pozvat na Velikonoce u Trmalů. V neděli 10. dubna 2022 od 15:00 do 18:00.
Velikonoční nedělní odpoledne se odehraje v Trmalově vile a přilehlé zahradě. Na programu bude pletení pomlázek a sami si můžete vyzkoušet výrobu malovaných vajíček různými technikami.

Třikrát o Janu Kotěrovy a architektech Prahy

25.03.2022

Ve středu 23. a čtvrtek 24. března 2022 se uskutečnila v Praze 2 a Praze 10 tři setkání kulturní veřejnosti, zajímající se o architektonické dědictví, život a dílo významných architektů Prahy.
Prvním byla dernisáž, uzavírající výstavu o díle Jana Kotěry, která byla připravena ve spolupráci městské části Prahy 2 a Kotěrova centra architektury ve výstavní síni radnice Prahy 2 na náměstí Míru. Součástí setkání byl zároveň křest publikace Jan Kotěra, vydané městskou částí Praha 2. Publikace autora Patrika Líbala, na jejíž přípravě spolupracovalo Kotěrovo centrum architektury a nakladatelství FOIBOS BOOKS, seznamuje čtenáře s architektonickou tvorbou Jana Kotěry a devatenácti jeho žáků, a jejich stavbám v Praze 2.
Zájemci o dílo Jana Kotěry z Prahy 2 byly potom pozvání na druhý den, čtvrtek 24. března do Trmalovy vily, kde měli možnost na komentované prohlídce poznat jednu z prvních Kotěrových vilových staveb, secesní Trmalovu vilu v Praze Strašnicích,
V podvečer potom byla v Trmalově vile přednáška a beseda s architektem Petrem Krajčim o Zrození Velké Prahy a budování metropole, jako hlavního města nové Československé republiky, uspořádaná ke 100. výročí vzniku Velké Prahy.
Ze všech těchto setkání přinášíme malou fotoreportáž.

Stoletá Velká Praha a Praha 4

09.03.2022

Stoletá Velká Praha a Praha 4
je součástí projektu Stoletá Velká Praha

Cílem projektu je představit podíl Prahy 4 na budování významných celopražských institucí a začleňování bývalých předměstských obcí do života a vzhledu moderní metropole. Krom výstavy a přednášky budou uspořádány architoulky za architekty po stavbách na Praze 4

Velká Praha a dnešní městská část Praha 4
Také dnešní městská část Praha 4 se stala součástí Velké Prahy. Samosprávné obce z dnešní městské části Praha 4 byly jako katastrální celky začleněny do dvou nově utvořených pražských čtvrtí. Nusle, Michle a obojí Krč se spojily do čtvrti či obvodu Praha XIV., zatímco součástí XV. obvodu se staly obce Podolí, Braník a Hodkovičky.

Akce vznikla za finanční podpory MČ Praha 4.

Výstava:
od 17.10. do 15.11. 2022, Úřad Městské části Praha 4 – vestibul
15.11.2022 od 16:00 komentovaná prohlídka výstavy s Ing. Janem Stěničkou.

Program architoulek:
Čtvrtek 6.10.2022 od 16:30, od 17:00
sraz před Podolskou vodárnou v Praze 4
Podolskou vodárnou za dílem architekta Antonína Engela
17:00 prohlídka Muzea pražského vodárenství, provází Ing. Jan Stěnička

Úterý 4.10.2022 od 16:30
sraz před hlavním vchodem do nemocnice
Thomayerovou nemocnicí za dílem Bohumíra Kozáka, provází PhDr. Pavel Bureš

Úterý 18.10.2022 od 16:30
sraz na autobusové zastávce Zelená Liška (směr centrum)
Sídlištěm „U zelené lišky“ za dílem architekta F. A. Libry, provází PhDr. Pavel Bureš

ZMĚNA - Večer se známým knihkupcem Vratislavem Ebrem (čtvrtek 3. 3. 2022 od 18:00)

25.02.2022

Vzhledem k onemocnění Vrastislava Ebra, vás světem knih provede pan Lubomír Brožek ve stejný den i hodinu.
Čtvrtek 3. 3. 2022 od 18:00 v Trmalově vile (Vilová 11, Praha 10). Úsměvné povídání o Karlu Poláčkovi a jiných spisovatelích a o knihách včera a dnes.
Kapacita omezena, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Budeme se na vás těšit

Strašnický masopust v Trmalově vil

22.02.2022

Zveme Vás na Strašnický masopust v Trmalově vile, tato akce se koná v neděli 27. 2. 2022 od 14:00 do 18:00 na zahradě Trmalovy vily (Vilová 11, Praha 10). 
Přijďte ochutnat a i domů si odnést masopustní ovárek, jitrnice, jelítka, zabijačkovou polévku, škvarkové placky, tlačenku a další zabíjačkové dobrůtky od vyhlášených řezníků z Hostince u Hubálků z Kostelce nad Orlicí k příjemné masopustní atmosféře nám zahraje FOLKLOR TRIO.

Těšíme se na Vás

Výstava Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole

24.01.2022

Do 19. února se na Umělecko-průmyslové škole koná výstava Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole.
19. 1.–19. 2. 2022, Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1.

Pour féliciter 2022

05.01.2022

Do nového roku Vám celé osazenstvo Trmalovy vily přeje vše dobré a hodně architektonických zážitků.

Křest tramvaje Jan Kotěra

22.12.2021

K uctění památky Jana Kotěry byla v Praze pokřtěna tramvaj jeho jménem. Za fotografie děkujeme panu Silvarovi.

Jan Kotěra, jeho žáci a spolupracovníci v Hradci Králové

22.12.2021

Od úterý 21. 12. 2021 do pondělí 10. 1. 2022 se koná výstava Jan Kotěra, jeho žáci a spolupracovníci v Hradci Králové ve vestibulu Magistrátu Statutárního města Hradec Králové Čs. armády 51. Výstavu je možno navštívit během úředních hodin Magistrátu.

Slavnostní zakončení Roku Jana Kotěry v Praze 10

20.12.2021

V pátek 17. prosince v předvečer 150. výročí narození architekta Jana Kotěry se na jeho počest uskutečnilo slavnostní setkání. Slavnost se konala v městské části Praha 10, která spolu s Kotěrovým centrem architektury vyhlásila Rok Jana Kotěry v Praze 10.

Odpoledne položila na Vinohradském hřbitově k hrobu Jana Kotěry věnec delegace v čele se starostkou městské části Praha 10 a senátorkou Renatou Chmelovou.

Poté se v nedaleké Trmalově vile, jedné z Kotěrových raných staveb, sešli vzácní hosté, mezi nimi primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek, místostarosta Petr Beneš a Olga Koumarová, členové Rady MČ Praha 10, představitelé měst a míst Kotěrovy tvorby a také členové čestného výboru Roku Jana Kotěry.
Jako čestní hosté byli pozváni ti, kteří pečují o zachování a prezentaci tvůrčího odkazu tohoto velikána české kultury a architektury.
Právě jim byla z rukou představitelů Kotěrova centra architektury předána ocenění.

Stříbrné medaile Za péči o zachování a prezentaci tvůrčího odkazu Jana Kotěry, které věnoval Architectureweek a vydala Česká mincovna, a.s.

Dále byla předána Ocenění Za péči o zachování a prezentaci tvůrčího odkazu Jana Kotěry a Ocenění za péčí o zachování a prezentaci českého architektonického dědictví.
Oceněným věnoval svůj koncert houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Jan Kotěra, čestný občan městské části Praha 10

08.12.2021

Zakladatel moderní české architektury Jan Kotěra je oficiálně čestným občanem Prahy 10. Poctu převzala jeho pravnučka Lucie Lomová. Ceremoniál za účasti členů rady MČ Praha 10 v čele se starostkou a senátorkou Renatou Chmelovou se uskutečnil v Trmalově vile, kterou slavný architekt postavil, stejně jako další významné objekty na území desáté městské části.

Předáním čestného občanství vrcholí projekt „Jan Kotěra 150“, kterým Desítka připomíná výročí 150 let od narození vizionáře. „Jan Kotěra na našem území nejen žil a pracoval, ale doslova utvářel charakter Desítky. Bez jeho staveb, jako jsou Kotěrova a Trmalova vila či Vršovická vodárna, by naše městská část byla o hodně chudší,“ říká David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta městské části Praha 10. „Kotěra patří mezi tvůrce, na které nemusíte nikam chodit, jeho dílo vidíte z ulic naší čtvrti. Což je skvělé, protože umění by mělo být součástí našeho každodenního života,“ doplňuje David Kašpar.

Kotěrovu obdivuhodnou všestrannost zdůraznil Oldřich Janota, ředitel obecně prospěšné společnosti Kotěrovo centrum architektury. „I na tu jsme letošním projektem chtěli upozornit, a představit významného architekta také jako teoretika, projektanta či pedagoga, jenž vychoval celé generace našich architektů, v čele s Josefem Gočárem. V Japonsku mají pro podobné osobnosti krásné označení, říkají jim národní poklad.“
Kromě něj a zástupců vedení městské části se ceremoniálu zúčastnil také profesor Vladimír Šlapeta, historik architektury a vysokoškolský pedagog. „V naší zemi jsme zvyklí si připomínat slavné hudební skladatele, spisovatele a další umělce, na architekty se ale trochu zapomíná. I proto mě těší, že jsme se tu sešli zrovna kvůli Janu Kotěrovi,“ řekl profesor Šlapeta

RUŠENÍ AKCE - Slavnost pospolitosti

29.11.2021

K momentální situaci s Covid-19 se ruší každoroční akce "Slavnost pospolitosti", která se měla uskutečnit dne 13. 12. 2021 v Trmalově vile.

Děkujeme za pochopení
Trmalova vila

Program Trmalova vila prosinec

29.11.2021

Výstavy v Trmalově vile:
Jan Kotěra učitel bydlení
Stálá expozice Kotěrovy interiérové tvorby

Jan Kotěra a moderní česká architektura
Od 2.11.2021 do 31.12.2021
Výstava nejvýznamnějších staveb architekta Jana Kotěry, vůdčí osobnosti moderní české architektury a jeho žáků k jeho 150. výročí narození

Čtvrtek 16.12.2021 od 18 hodin
Večer o Václavu Talichovi, dirigentu světového jména k 60. výročí jeho úmrtí
Večerem nás provede PhDr. Jaroslav Someš, historik, publicista a teatrolog.
Počet míst omezen
rezervace na tel. 775 234 343 nebo na produkce@foibos.cz

pátek 17. 12. 2021 ve 13 hodin Vinohradský hřbitov
Uctění památky Jana Kotěry a položení květin k jeho hrobu

sobota 18.12.2021 od 10 do 18 hodin
Salon Jana Kotěry - Den otevřených dveří v Trmalově vile
V den 150. výročí narození architekta si vás dovolujeme pozvat na prohlídku Trmalovy vily
rezervace na tel. 775 234 343 nebo na produkce@foibos.cz

Jan Kotěra a jeho žáci ve Zlíně

25.11.2021

V galerii ve zlínské radnici, kterou projektoval Kotěrův žák František Lydie Gahura je otevřena výstava, která prezentuje zlínské realizace Jana Kotěry, Františka Lydie Gahury, Vladimíra Karfíka, Miroslava Lorence, ale třeba také pokračovatelů výstavby moderního Zlína Jiřího Voženílka, Evy Jiřičné a dalších. Výstavu je možné navštívit do konce letošního roku.
Přinášíme několik fotografií z vernisáže výstavy, kterou zahájil náměstek zlínského primátora Mgr. Pavel Stojar. Výstavou provázela pracovnice krajské galerie výtvarných umění Mgr. Ladislava Horňáková.

Výstava Cestami tvůrců moderní architektury v Olomouckém kraji

08.11.2021

U příležitosti 150 výročí narození Jana Kotěry bude uspořádána výstava s názvem Cestami tvůrců moderní architektury v Olomouckém kraji. Vernisáž výstavy se uskuteční 9. listopadu v 17:00 v prostorách promenoáru Městského divadla v Prostějově a k navštívení bude do 5. prosince 2021.

Olšanské hřbitovy Procházka díly sepulkrální architektury Jana Kotěry

05.11.2021

Městská část Praha 10 a Kotěrovo centrum architektury o.p.s . zvou na akci MČ Praha 10 - Olšanské hřbitovy, procházka díly sepulkrální architektury Jana Kotěry. Ve středu 10. 11. 2021 ve 14 hodin.
S Annou Oplatkovou navštívíme náhrobky vytvořené Janem Kotěrou na Olšanských hřbitovech.
Sraz před hlavním vstupem do Olšanských hřbitovů.
Vycházka se koná u příležitosti projektu Prahy 10„Jan Kotěra 150“
Počet míst omezen, rezervace na tel. 775 234 343 nebo na produkce@foibos.cz.

Výstava Bratři Čapkové, Nerozlučná dvojice na Praze 2

04.11.2021

Srdečně Vás zveme na výstavu o životě a dílech bratří Čapků. Výstava je k vidění v Infocentru v přízemí ÚMČ Prahy 2 od 1. října do 29. října 2021.
Tento projekt vznikl za finanční podpory Prahy 2.

VÝSTAVA SE PRODLUŽUJE DO KONCE LISTOPADU 2021

Vývoj architektury ČR mimo Prahu a nejznámější města

18.10.2021

V úterý 26. 10. 2021 v 15:30, sraz v 15:30 ve vstupní hale Jízdárny Pražského hradu.
Provází Ing. Jan Stěnička.
Rezervace na e-mail: produkce@ foibos.cz, tel. 775 234 343.
Komentovaná prohlídka rozsáhlé výstavy "Česká architektura od secese k dnešku" se tentokrát zaměří na nejdůležitější stavby jednotlivých krajů ČR. Časový harmonogram bude stejný jako u předchozí vycházky (21.10.) týkající se samotné Prahy.
Tentokrát se komentář na obsáhlé výstavě bude týkat charakteristik staveb ve zlomových etapách od secese k současnosti. Při procházce mezi fotografiemi a modely záměrně vynecháme nejvíce navštěvovaná a nejdůležitější města jako Prahu, Brno, Hradec Králové či Zlín, přestože jejich modely s upoutávkami budeme míjet a symbolicky při komentářích týkajících se jednotlivých krajů na nás budou působit. První půlhodina je individuální obhlídka, následuje hodinová komentovaná prohlídka vystavených objektů a na závěr individuální rekapitulace, vše za účasti přednášejícího.

Architektonické milníky v Praze během 20. století

18.10.2021

Ve čtvrtek 21. 10. 2021, sraz v 15.30 hodin ve vstupní hale Jízdárny Pražského hradu. Vstupné pro Jízdárnu je 20 Kč. Provází Ing. Jan Stěnička. Rezervace: e-mail: produkce@foibos.cz, tel. 775 234 343.
Výstava "Česká architektura od secese k dnešku". Na ploše přes 2000 metrů čtverečních se představí více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl a téměř 300 architektů působících na našem území od konce 19. století do současnosti. Výstava se koná na počest 150. výročí narození architekta Jana Kotěry (*18. 12. 1871), který je považován za vůdčí osobnost moderní české architektury. Sraz v 15.30 hodin ve vstupní hale Jízdárny Pražského hradu. Vstupné pro Jízdárnu je 20,-Kč.
Úvodní komentovaná prohlídka této rozsáhlé výstavy architektury se soustředí na nejdůležitější stavby v Praze. Výstava je rámovaná medailonky nejslavnějších architektů tak, aby se později návštěvníci mohli cíleně zaměřit při samostatných obhlídkách i na jejich méně známé realizace. Během první půlhodiny individuální připomenutí fotografií, modelů a výkresů za účasti přednášejícího. Poté bude následovat hodinový komentář ke zhlédnuté části výstavy. V poslední hodině do 18,00 hod bude čas vyhrazen dotazům a připomínkám účastníků k přednášejícímu. Jedině tímto kompromisem lze vyhovět různým časovým nárokům posluchačů. Další komentovaná vycházka (26.10.) bude zaměřena na nejdůležitější proměny staveb na území celé ČR v jednotlivých krajích.

Komentovaná prohlídka výstavy Bratři Čapkové, Nerozlučná dvojice

06.10.2021

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. a městská část Praha 2 si vás dovolují pozvat na komentovanou prohlídku výstavy "Bratři Čapkové Nerozlučná dvojice".
Ve čtvrtek 14. října 2021 od 16.15 hodin.

Výstavou nás provede autor Hasan Zahirović Infocentrum v přízemí ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, Praha 2.

PŘEDNÁŠKA: Zdeněk Lukeš o Janu Kotěrovi II.

20.09.2021

Další z akcí zaměřených na věhlasného architekta Jana Kotěru a 150. výročí jeho narození se koná ve čtvrtek 21. 10. 2021, 18.00 hod. v Mozarteu, budově z Kotěrova vrcholného období. Více informací naleznete na: https://www.openhousepraha.cz/2021/09/11/zdenek-lukes-o-janu-koterovi-ii/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eventy-21-10-2021&utm_content=cyklus-kotera-2

Festival Den Architektury - vycházky zaměřené na tvorbu Jana Kotěry

17.09.2021

V rámci Roku Jana Kotěry a 150. výročí jeho narození Vás zveme na bohatý program festivalu Den Architektury organizovaný spolkem Kruh. Vybrat si můžete z velké nabídky vycházek a architoulek pořádaných po celé České republice.

Česká architektura od secese k dnešku

14.09.2021

Na počest 150. výročí narození Jana Kotěry, vůdčí osobnosti moderní české architektury, se v Jízdárně Pražského Hradu koná výstava s názvem Česká architektura od secese k dnešku, která zde bude k navštívení do 31. října 2021. Pořadateli výstavy jsou Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Úřad vlády České republiky a Architecture Week. Tato výstava vznikla za odborné spolupráce Kotěrova centra architektury, NPÚ a Obce architektů. Za zapůjčení exponátů do sekce Jan Kotěra 150. děkujeme Narodnímu technickému muzeu, Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze a České přístavy, a.s.

Přednáška Sakrální stavby Josefa Gočára a Pavla Janáka

09.09.2021

Pro velký zájem o přednášku prof. Šlapety "Sakrální stavby Josefa Gočára a Pavla Janáka" přidáváme další termín a to čtvrtek 23. 9. 2021 od 18:00 v Trmalově vile. Místa rezervujte na: produkce@foibos.cz nebo tel. 775 234 343.

Vycházka a přednáška MČ Praha 10

08.09.2021

Zveme Vás na dvě akce MČ Praha 10: ve středu 15. září od 17:00 na vycházku nazvanou "Od žáka k mistrovi" (sraz na rohu ulic Dykova a U vodárny) a ve středu 29. 9. 2021 od 18:00 na přednášku Sakrální stavby Josefa Gočára a Pavla Janáka v Trmalově vile. Místa rezervujte na: produkce@foibos.cz nebo tel. 775 234 343.

Komentovaná prohlídka zámecké zahrady v Roztokách u Prahy

02.09.2021

Zveme Vás na komentovanou prohlídku zahrady zámku Roztoky u Prahy, kterou vás provede Ing. arch. Jan Hendrych. Procházka se uskuteční ve středu 15. září od 14:00 a od 15:00. Rezervace míst na e-mailu: produkce@foibos.cz nebo na tel.: +420 775 234 343

Program Trmalova vila září

21.08.2021

Výstavy:
Jan Kotěra učitel bydlení
Stálá expozice a výstava na počest Jana Kotěry a jeho 150. výročí narození.

Historické jádro Prahy od 27. 7. 2021 do 1. 10. 2021
Vedle moderní pražské architektury a výročí jejich tvůrců bude rok 2021 připomínkou 50 let od vyhlášení historického jádra Prahy jako městské památkové rezervace, která posléze (1992) byla zapsána na Seznam světových památek UNESCO
Výstava představí historické jádro Prahy jako městskou památkovou rezervaci a zároveň připomene významné stavby historického jádra Prahy jako světovou památku UNESCO.

Středa 15.9.2021 od 17 hodin
"Od žáka k mistrovi"
Vycházka za vilovou architekturou Jana Kotěry, jeho žáků a spolupracovníků
Sraz na rohu Dykovy ulice a U vodárny.
Trasa povede od vily Františka Pokorného, přestavěné Ladislavem Machoněm, kolem vlastní vily Jana Kotěry, přes vilu Radany Grégrové od Kamila Roškota, dále kolem vily architekta F. A. Libry, vily bratrů Čapků až k vile Grety Reinerové od Jaromíra Krejcara. Vycházka končí u Trmalovy vily.
Kapacita omezena, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Neděle 19.9.2021 od 14 hodin
Den se slavnými sportovci Prahy 10
Přijďte pobesedovat a pokřtít novou publikaci Slavní sportovci Prahy 10
Těšit se můžete na autogramiádů se Štěpánek Škorpilem, Michaelem Ezechelem a Václavem Hrnčiříkem
Od 16 hodin pak naváže Starostrašnické vinobraní ve vinohrádku a na zahradě Trmalovy vily
Při sklence vína se můžete zaposlouchat do českých a moravských písní, hrát vám bude Folkor Tria. Při vinobraní bude probíhat sběr hroznů z místního vinohradu.
Bude se na Vás těšit tým Kotěrova centra architektury!
Degustační lístky budou v prodeji přímo na místě.
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 23.9.2021
18:00 Sakrální stavby Josefa Gočára a Pavla Janáka na Praze 10
Přednáška prof. Vladimíra Šlapety
Kapacita omezena, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Výstava na Praze 6

21.08.2021

Od pondělí 2. srpna 2021 probíhá výstava "Jan Kotěra a osobnosti moderní architektury v Praze 6" na Úřadě městské části Praha 6 (Československé armády 601/23, Praha 6 - Bubeneč), potrvá až do 30. září.

Komentovaná prohlídka výstavy v Praze 4

28.07.2021

Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy Jan Kotěra, jeho žáci, spolupracovníci, současníci a pokračovatelé v Praze 4, která se koná v rámci 150. výročí narození Jana Kotěry. Proběhnou dvě prohlídky, první od 16:00 a druhá od 17:00. Výstavou Vás provede zkušený Jan Stěnička.
Kapacita omezena, rezervace nutná na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343, 274 777 305.

Dny lidové architektury Plzeňského kraje

27.07.2021

Minulý týden 17.-24. července 2021 se uskutečnil projekt Dny lidové architektury v Plzeňském kraji. Centrem byl obnovený Selský dvůr U Matoušů v plzeňském Bolevci, který je národní kulturní památkou.
Na programu byly komentované prohlídky obnoveného selského dvora, dále ukázky lidových řemesel a regionálních výrobků, folklorní vystoupení, výstava lidových staveb vesnických památkových rezervací a zón Plzně. Zájemci se také mohli vydat na cestu autobusem a putovat po lidových stavbách města Plzně.

Výstava Evropský architekt Bohuslav Fuchs v Přerově

21.07.2021

V rámci roku, kdy si připomínáme 150. výročí narození Jana Kotěry, je možné v přerovské Výstavní síni Pasáž až do 3. září navštívit putovní výstavu zaměřenou na tvorbu jednoho z nejvýznamnějších Kotěrových žáků - Bohuslava Fuchse.

Dny lidové architektury Plzeňského kraje 17. – 24. července 2021

15.07.2021

V letošním roce se uskuteční již 9. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, tentokrát s centrem v národní kulturní památce Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci, respektive v Expozici lidové architektury v Chanovicích.

Záměrem a přáním pořadatelů je, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Výstava na Praze 4

14.07.2021

Přijďte na výstavu, která se koná ke 150. výročí Jana Kotěry. Výstava bude umístěna v přízemí Úřadu městské části Praha 4.

Slavnostní zahájení Roku Jana Kotěry

24.06.2021

Ve středu 23. června 2021 byl v jednom z raných děl Jana Kotěry, Trmalově vile v Praze
Strašnicích zahájen Rok Jana Kotěry.
Slavnostního shromáždění se zúčastnily členové Čestného výboru Roku Jana Kotěry a čestní hosté z míst Kotěrova působení, odborných institucí i širší kulturní veřejnost.
Rok Jana Kotěry byl vyhlášen Kotěrovým centrem architektury, o.p.s. spolu s městskou částí Praha 10, dalšími městy a odbornými institucemi na počest 150. výročí narození této tvůrčí a pedagogické osobnosti, vůdčí osobnosti moderní české architektury, vůdčí osobnosti S.V.U Mánes.
Kotěra ve svém dosti krátkém tvůrčím životě nejen postavil řadu významných staveb od řady raných vil, okresního domu v Hradci Králové až po vrcholná díla jako vlastní vila ve Vršovicích, Národní dům v Prostějově, Mozarteum a Městské muzeum v Hradci Králové, dnes Muzeum Východních Čech.a mnohé jiné.
Jako profesor Umělecko průmyslové školy v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze vychoval více jak 80 českých architektů, mezi nimi takové architektonické osobnosti jako Josef Gočár, Bohuslav Fuchs, Vladimír Karfík, Kamil Roškot, Jaroslav Krejcar, František Lydie Gahura a další.
Cílem Roku je přiblížit širší kulturní veřejnosti dílo tohoto tvůrce. Ale také desítek jeho žáků, spolupracovníků a pokračovatelů, kteří navázali na jeho zakladatelskou práci na poli moderní české architektury.
Proto nejvýznamnější aktivitou, vedle desítek výstav, architoulek, přednášek, besed bude celorepubliková výstava Česká architektura od secese k dnešku uspřádaná v září a říjnu v  Jízdárně Pražského hradu.
Slavnostní závěr Roku Jana Kotěry bude uspořádán v Hradci Králové v den 150. výročí architektova narození 18. prosince, kde kromě jiného převezme 30 osobností, kteří se nejvíce zasloužili o uchování Kotěrova díla a paměti pro dnešní i budoucí generace pamětní stříbrnou medaili, vydanou k tomuto významnému jubileu.

Pozvánka na Slavnostní zahájení Roku Jana Kotěry a Svatojánský večer

10.06.2021

Srdečně vás zveme na akci, kdy Kotěrovo centrum architektury o.p.s. a městská část Praha 10 spolu s partnery vyhlašují Rok Jana Kotěry 2021. Cílem této iniciativy je připomenout české i evropské veřejnosti 150 let od narození vůdčí osobností české moderní architektury a architekta evropského významu.

Jarní folklorní festival a Slavnostní vítání jara

28.05.2021

Program na červen v Trmalově vile

24.05.2021

V červnu se v Trmalově vile můžete těšit na následující akce:

Výstavy:
Nerozlučná dvojice
Karel a Josef Čapkovi Prodloužení výstavy, která představuje život a dílo obou bratrů.

čtvrtek 3. 6. 2021
15:00 Jarní folklorní festival
Přijďte si zahrát, zatančit, zazpívat, zahledět se do ohně, (za)péct buřta a zaradovat se.
Těší se na vás Folklorní mejdlo, Lidová muzika z Chrástu a pořadatelé MFF Strašnice.
Letnice a Den květin v Trmalově vile
malá ukázka malovaných kamínků a maňásků
Kapacita omezena, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

čtvrtek 10. 6. 2021
15:00 Zahradní slavnost „Tak všelijak“ pořádá klub K2

čtvrtek 17. 6. 2021
10:30 Vycházka za Jindřichem Waldesem
do Koh-i-nooru a Waldesova muzea ve Vršovicích
Ing. Jan Stěnička
Sraz u Vršovického literárního centra Waldes (Moskevská 262, Praha 10-Vršovice)
Kapacita omezena, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

středa 23. 6. 2021
Slavnostní zahájení roku Jana Kotěry
17:00 - odhalení pamětní desky ke 150. výročí narození Jana Kotěry u vstupu do vily, nový obsah QR kódu
- otevření stálé expozice v 1. patře a Salonu Jana Kotěry (salonek Trmalovy vily – busta, autoportrét, rodinná fota, vějíř..) s malou výstavou „Jan Kotěra učitel bydlení“
18:00 Přednáška prof. Vladimíra Šlapety
19:00 Svatojánský večer na zahradě Trmalovy vily
- začíná sběr bájných bylin, výroba škapulířů, svatojanské ohníčky se rozhořívají, připravují se čaje z kouzelných svatojanských bylin, dospělí ochutnávají staročeskou medovinu, u ohníčků začínají vonět opékané buřtíky
22:00 Bájný Svatojanský večer končí, návštěvníci odcházejí do Svatojanské noci

Celý den proběhne za doprovodu folklorní kapely Trio.
Kapacita omezena, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

čtvrtek 24. 6. 2021
17:00 Vycházka současnou architekturou Strašnic – Pragobanka, Palouk Vinice
ing. Arch. Oleg Haman
Sraz v Trmalově vile (Vilová 11, Praha 10-Strašnice)
Kapacita omezena, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

neděle 27. 6. 2021
17:00 Čtení z knihy „Bylo nás pět“ na zahradě Trmalovy vily
Večer se sousedem: Karlem Poláčkem
Pořádá: Městská část Praha 10 a Vršovické literární centrum Waldes
Informace a registrace na  waldes@vrsovickeknihkupectvi.cz a na tel. 608 911 117

Přesunutí akce Jarní folklorní slavnost

12.05.2021

Bohužel i tuto akci, která se měla konat 21. 5. 2021 musíme přesunout, náhradní termín je 3. 6. 2021. Přijďte si poslechnout Folklorní mejdlo a Lidovou muziku z Chrástu.
Rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Přesunutí akce Slavnostní zahájení roku Jana Kotěry

10.05.2021

Z důvodu vládních opatření se akce v Trmalově vile 18. 5. 2021 Slavnostní zahájení roku Jana Kotěry nekoná. Akci přesouváme na 23. 6. 2021, kdy zároveň proběhne Svatojánský večer.
Omlouváme se a budeme se na Vás těšit v náhradním termínu.
Rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Položení věnců na hrob Jana Kotěry

22.04.2021

V pátek 16. dubna 2021 odpoledne se na Vinohradském hřbitově v Praze konala malá pietní vzpomínka na architekta Jana Kotěru.
Položením věnců v předvečer 98. výročí architektova úmrtí uctili jeho památku představitelé městské části Praha 10, starostka a senátorka Renata Chmelová a místostarosta David Kašpar 10 a zástupci Kotěrova centra architektury.
Účastníci pietní vzpomínky vyslechli krátkou vzpomínku na život a dílo této mimořádné kulturní osobnosti přednesenou profesorem Vladimírem Šlapetou, historikem architektury a předním znalcem Kotěrovy tvorby.
Letošní rok bude probíhat ve znamení 150. výročí narození Jana Kotěry. V Praze 10, kde Kotěra žil od roku 1909 až do svého úmrtí v roce 1923 a kde ve své vlastní vile a ateliéru tvořil svá vrcholná díla a také zřídil školu architektury a jako nový profesor Akademie výtvarných umění zde vychoval řadu vynikajících českých architektů.
Rok Jana Kotěry 2021, který bude vyhlášen v květnu 2021 při slavnostní vernisáží výstavy “Jan Kotěra, učitel bydlení” v Kotěrově Trmalově vile, nabídne řadu aktivit k seznámení s dílem Jana Kotěry, jeho žáků a spolupracovníků a dalších významných tvůrců moderní české architektury. A to nejen v Praze 10, ale v celé republice.

Krátkým záznamem z pietní vzpomínky a fotoreportáží se vracíme na Vinohradský hřbitov 16. 4. 2021

Festival Open House Praha 2021

08.04.2021

V letošním roce se opět chystáme zapojit do festivalu Open House Praha 2021. Festival se uskuteční od 2. do 8. srpna 2021. O víkendu 7. a 8. srpna se pro veřejnost otevřou zdarma desítky běžně nepřístupných budov a festivalový týden přinese řadu doprovodných akcí. Mottem festivalu je Architektura pro všechny, prohlídky budov jsou totiž určené pro širokou veřejnost, včetně například osob se zrakovým a sluchovým postižením. Trmalova vila bude pro návštěvníky otevřena v neděli 8. srpna 2021. Bližší informace budeme podávat s blížícím se datem konaní akce.

Prodloužení výstavy o Bohuslavu Fuchsovi v Přerově

24.03.2021

Prodloužená výstava ke 125. výročí narození architekta Bohuslava Fuchse je stále k vidění v druhém patře přerovské polikliniky na náměstí Přerovského povstání.

Rok Jana Kotěry 2021

18.01.2021

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. připravuje s partnery vyhlášení Roku Jana Kotěry 2021. Cílem této iniciativy, vzniklé na půdě Kotěrova centra architektury a Městské části Praha 10, je připomenout české i evropské veřejnosti 150 let od narození tohoto architekta mezinárodního významu, vůdčí osobností české moderní architektury.

Rok Jana Kotěry 2021 má představit veřejnosti tvorbu Jana Kotěry nejen jako významného tvůrce moderní české architektury, ale také jako teoretika, pedagoga i projektanta, který vychoval celé generace našich architektů.
V Roku Jana Kotěry chceme proto věnovat pozornost nejen Kotěrovi samotnému, ale také jeho vynikajícím žákům, spolupracovníkům i následovníkům, například Josefu Gočárovi, Pavlu Janákovi, Františku Lydie Gahurovi, Bohuslavu Fuchsovi, Ladislavu Machoňovi, Kamilu Roškotovi, Jaromíru Krejcarovi a mnoha jiným.
Reprezentativní výstava „Česká architektura od secese k dnešku“, která bude uspořádána na počest 150. výročí Kotěrova narození v pražském Mánesu na podzim 2021, bude právě věnována významným osobnostem a významným dílům více jak 120 ti leté historie české architektury. Připomenutí Kotěrova díla bude věnován samostatný oddíl výstavy.
Řadou přednášek, komentovaných prohlídek, architoulek v Praze, Hradci Králové, Zlíně, Lounech, Prostějově a na dalších místech působení Kotěry, jeho žáků, spolupracovníků a následovníků představíme stěžejní osobnosti naší moderní architektury a jejich tvorbu jako jedinečnou součást národního kulturního bohatství.
Těšíme se nashledanou s Vámi na akcích Roku Jana Kotěry 2021 v celé republice
Kotěrovo centrum architektury o.p.s.

Vzpomínání na slavné architekty a osobnosti Prahy na Olšanských hřbitovech

16.12.2020

Kotěrovo centrum architektury a nakladatelství FOIBOS BOOKS
si Vás dovolují pozvat na Vzpomínání na slavné architekty a osobnosti Prahy. S Annou Oplatkovou zavzpomínáme na slavné architekty a osobnosti odpočívající na Olšanských hřbitovech.
V úterý 22. 12. 2020 v 15 hodin. Sraz před hlavním vstupem do Olšanských hřbitovů.
Počet míst omezen. Rezervace na tel. 775 234 343 nebo na produkce@foibos.cz.

Vzpomínka na Josefa a Karla Čapka u hrobu na Vyšehradě

07.12.2020

Kotěrovo centrum architektury si Vás dovoluje pozvat na Vzpomínka na Josefa a Karla Čapka
u hrobu na Vyšehradě.
Ve čtvrtek 10. prosince 2020, 14 hodin.
K uctění památky Josefa a Karla Čapka se sejdeme u jejich hrobů na Vyšehradě. Sraz ve 13:45 před bazilikou sv. Petra a Pavla.
Počet míst omezen, rezervace na tel. 775 234 343 nebo na produkce@ foibos.cz.

Architoulka - Dvojí kubismus od Josefa Gočára

04.12.2020

FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury Vás srdečně zvou na architoulku s názvem Dvojí kubismus Josefa Gočára proměna architektury mezi domem U Černé matky Boží a Legiobankou. V pondělí 14. prosince 2020, sraz v 16. hod u Prašné brány.
Provází Ing. Jan Stěnička. Rezervace míst na mail: produkce@foibos.cz nebo mob. 775 234 343.

Prodloužení výstavy Lombardští architekti ve Středočeském kraji

04.12.2020

Do konce ledna je prodloužená výstava v kolínském Veigertovském domě o působení lombardských architektů ve Středočeském kraji. Zde malá ochutnávka z výstavy.

Výstava Putování po stavbách architektů v Moravskoslezském kraji

03.12.2020

Putovní výstava o architektech v Moravskoslezském kraji probíhala v Havířově do konce listopadu. Přinášíme pár fotografií z této výstavy.
Dalším městem, kde bude výstava k vidění, bude Muzeum Bílovec.

Architoulka Stavby Otakara Novotného jako pokračovatele J. Kotěry

02.12.2020

Zveme Vás na architoulku s názvem Stavby Otakara Novotného jako pokračovatele J. Kotěry - od SVU Mánes po nábřeží do ul. K. Světlé a Salvátorské. V pondělí 9. prosince 2020, sraz v 16 . hod u Tančícího domu (Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Nové Město).
Provází Ing. Jan Stěnička. Rezervace míst na mail: produkce@foibos.cz nebo mob. 775 234 343.

Architoulka Gočárův kostel svatého Václava ve Vršovicích

02.12.2020

V pondělí 7. prosince Vás zveme na architoulku spojenou s komentovanou prohlídkou kostela sv. Václava na Čechově náměstí v Praze. Sraz se uskuteční v 16 hod. na stanici tramvaje Čechovo náměstí. Rezervace míst na mail: produkce@foibos.cz nebo mob. 775 234 343.

Výstava Jože Plečnik a Praha v Lublani

28.10.2020

Jak nás informovalo velvyslanectví České republiky v Lublani, byla v tomto městě uvedena velkoplošná výstava pod širým nebem věnovaná dílu Jože Plečnika, které tento lublaňský architekt vytvořil v Praze a na dalších místech České republiky.

Na přípravě výstavy se podílelo také naše nakladatelství FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury, takže rádi Vám zprostředkováváme pohled na výstavu.

Výstava je k vidění ve dnech 26. 10. 2020 – 26. 11. 2020 v samotném centru Lublaně, na nábřeží řeky Lublanice, v části Krakovski nasip, kde prostřednictvím 22 panelů seznamuje slovinskou veřejnost s dílem J. Plečnika, které vzniklo během jeho působení v Praze. Výstavu si můžete prohlédnout na https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/informace_pro_krajany_a_obcany_cr/vystava_joze_plecnik_a_praha_pod_sirym.html

Jedná se o koncept, kdy je výstava instalována pod širým nebem a umožňuje slovinskému publiku seznámit se s tvorbou J. Plečnika i v době pandemie COVID-19, kdy převážná část kulturního života ve Slovinsku byla výrazně omezena.

Aktuální epidemiologická situace neumožnila slavnostní otevření výstavy, úvodní slovo velvyslance proto zprostředkováváme alespoň touto cestou.

Vážení přátelé,

jsem velmi rád, že i v této nelehké době vyvolané pandemií COVID-19, Velvyslanectví České republiky v Lublani mohlo podpořit kulturní život v Lublani a ve Slovinsku a připomenout ikonu česko-slovinských kulturních vztahů - Jože Plečnika.

Jsem přesvědčen, že kultura představuje povzbuzení v každé době. O to důležitější roli pak přebírá v čase krize, kdy nám pomáhá vyrovnat se s překážkami a udržet si pozitivní náhled na svět.

Původně plánované slavnostní zahájení výstavy mělo být i připomínkou 102. výročí vzniku samostatného Československa. Bohužel aktuální situace kolem celosvětové epidemie způsobené COVID-19 nám neumožnila jak konání slavnostní recepce, tak otevření výstavy.
Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci této výstavy.

Přeji vám hodně zdraví a příjemnou prohlídku výstavy.
Juraj Chmiel, velvyslanec

Výstava Lombardští architekti a barokní stavby ve Středočeském kraji

23.10.2020

FOIBOS BOOKS s.r.o. a Regionální muzeum v Kolíně si Vás dovolují pozvat na výstavu Lombardští architekti a barokní stavby ve Středočeském kraji.
Výstava se uskuteční v Regionálním muzeu v Kolíně, Karlovo nám. 8, Kolín a potrvá od 22. 10. 2020 do 30. 1. 2021.

Výstava Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

22.10.2020

FOIBOS BOOKS s.r.o.
a Obecní úřad Kladruby nad Labem si Vás dovolují pozvat na výstavu Krajina pro chov a výcvik
ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem.
Výstavní expozice se nachází na Obecním úřadě v Kladrubech nad Labem od 22. října do 20. listopadu 2020. Výstava otevřena v úředních hodinách.
Záštitu nad výstavou převzala paní starostka Ing. Gotthardová Lenka, CSc.

Architoulka - Dvojí kubismus od Josefa Gočára

22.10.2020

FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury Vás srdečně zvou na architoulku s názvem Dvojí kubismus Josefa Gočára proměna architektury mezi domem U Černé matky Boží a Legiobankou. V pátek 30. října 2020, sraz v 16. hod u Prašné brány.
Provází Ing. Jan Stěnička. Rezervace míst na mail: stenicka@volny.cz.

Výstava Osobnosti pražské architektury

20.10.2020

FOIBOS BOOKS s.r.o. a Úřad Městské části Praha 6 si Vás dovolují pozvat na výstavu Osobnosti pražské architektury. Výstava se nachází na Úřadu Městské části Praha 6, 3. patro, Čs. armády 23/601.
Výstava potrvá od 22. října do 19. listopadu 2020. Otevřeno v době úředních hodin.

Architoulka - Od Loosovy Müllerovy vily napříč Ořechovkou a Hanspaulkou k Matěji

16.10.2020

Zveme Vás na architoulku s názvem Od Loosovy Müllerovy vily napříč Ořechovkou a Hanspaulkou k Matěji. Komentovanou vycházkou provází Ing. Jan Stěnička. Sraz se uskuteční v 16:00 na stanici tramvají Ořechovka. Kapacita míst je omezena, proto prosíme o rezervaci míst na stenicka@volny.cz.

UDĚLENÍ CEN PATRIA NOSTRA A CEN JOŽE PLEČNIKA

12.10.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA
UDĚLENÍ CEN PATRIA NOSTRA A CEN JOŽE PLEČNIKA
NÁŠ VENKOV 1990 - 2020
Slavnostně rozsvícený Španělský sál Pražského hradu se stal dne 8. října 2020 svědkem ojedinělé události. Byly zde vyhlášeny Ceny Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020 a Ceny Jože Plečnika jako výraz poděkování osobnostem za jejich celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic.
Úvodní ceremoniál však proběhl bez předávajících i bez přebírajících, a také bez připravených vystoupení pěveckých, hudební a tanečních souborů z různých krajů. Covid-19 způsobil, že slavnostní událost museli organizátoři rozdělit k postupnému uskutečnění mezi Kancelář prezidenta republiky, ministerstva, hejtmanství a arcibiskupství.
Tvář obcí Čech, Moravy a Slezska se od roku 1990 postupně mění. Soukromé i veřejné stavby v mnoha obcích dostaly nový kabát, prostranství kolem nich rozkvetla, vznikly stovky architektonicky i obsahem zajímavých nových objektů nebo objektů, které prošly konverzí.
Téměř devadesát z nich bylo nominováno na Cenu PATRIA NOSTRA za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a k uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků ČR. Vedení kraje ze staveb nominovaných odbornými útvary vybralo na cenu PATRIA NOSTRA jeden objekt a jeho tvůrce k ocenění, udělovanému hejtmanem kraje. Obdobně postupovala resortní ministerstva a pražské arcibiskupství.

Ceny PATRIA NOSTRA 2020
Ceny PATRIA NOSTRA 2020 udělované hejtmany kraje
Plzeňský kraj
Za rekonstrukci železničního mostu v Pňovanech a vybudování lávky pro cyklisty okres Plzeň sever
Laureáti: Bc. Jiří Svoboda, MBA, Ing. Libor Marek a Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Petr Popsimov, Ing. Vladan Michalík

Karlovarský kraj
Za citlivou rekonstrukci hradu Vildštejn a úpravu jeho podhradí
Skalná, okres Cheb
Laureáti: Zuzana Pumrová, Mgr. Rita Skalová, starostka města Skalná, Ing. arch. Václav Zůna, Ing. arch. Luděk Vystyd

Ústecký kraj
Za citlivou rekonstrukci bývalé barokní fary na sídlo obecního úřadu
Nové Sedlo, okres Louny
Laureáti: Petr Sýkora, starosta obce Nové Sedlo, Ing. Ivana Vírová, Miroslav Kalbač a Jaroslav Černý

Liberecký kraj
Rekonstrukce sklářského domku Kristiánov čp. 52, tzv. „Liščí bouda“ s expozicí muzea „Sklářská osada Kristiánov“
Kristiánov u Bedřichova, okres Jablonec nad Nisou
Laureáti: Ing. Milada Valečková (ředitelka muzea), Ing. arch. Pavel Tauš, Ing. Jan Červenka, Mgr. Barbora Klimšová

Královéhradecký kraj
Za znovuzrození kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
okres Rychnov nad Kněžnou
Laureáti: Mons. Josef Suchár, farář, Ing. arch. Miroslav Talaša

Středočeský kraj
Za citlivou rekonstrukci bývalé obecné školy na interaktivní muzeum Včelí svět Hulice
okres Benešov
Laureáti: Martin Kapek, starosta obce Hulice, Ing. arch. Jiří Poláček a Ing. arch. Václav Škarda, Jana Šimková, ředitelka muzea

Kraj Vysočina
Za stavbu energeticky úsporné mateřské školy v Sedlejově
okres Jihlava
Laureáti: Ing. Milan Beneš, starosta obce Sedlejov, Ing. arch. Jiří Ondráček a Jaroslav Svoboda

Jihomoravský kraj
Za obnovu národní kulturní památky Větrného mlýna v Kuželově
okres Hodonín
Laueráti: Ing. Ivo Štěpánek, ředitel Technického muzea Brno, Ing. Bořivoj Hložek, projektant sanace a obnovy národní kulturní památky, Vladimír Špička st., Josef Kudrna

Olomoucký kraj
Za vybudování centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou
okres Olomouc
Laureáti: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce, Ing. arch. Roman Brychta, Michal Bartoš, ředitel centra ekologických aktivit Sluňákov

Moravskoslezský kraj
Za realizaci areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Hať
okres Opava
Laureáti: Werner Vyletělek, starosta obce Hať, Ing. Daniel Kozel, Stanislav Mika, umělecký malíř a řezbář

Zlínský kraj
Za mimořádné úsilí o vybudování kostela sv. Václava v obci Sazovice
okres Zlín
Laureáti: Marie Rapantová, Václav Miklík, Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích, Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán, Štěpán Dušan Dosoudil

Hlavní město Praha
za obnovu Lítožnického rybníka, Praha Dubeč
Laureáti: Hlavní město Praha RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí
Envicons s.r.o., Ekotechnik-Inženýring s.r.o.
SINPPS s.r.o.

Oborové ceny
Cena PATRIA NOSTRA 2020 Arcibiskupství pražského za vybudování kostela sv. Václava jako náboženského, kulturního a komunitního stánku obce
okres Zlín
Cenu předá: Mons. ThLic. Arcibiskup Dominik kardinál Duka O.P. Laureáti: P. Michal Šálek, farář, Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán

Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministryně pro místní rozvoj ČR
Statek Bernard,centrum řemesel a naučná stezka Královské Poříčí
okres Sokolov
Cenu předá: Ing. Klára Dostálová, ministryně
Laureáti: Michal Kováč, starosta obce Královské Poříčí, Ing. Pavel Heinz
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra průmyslu a obchodu ČR
Novostavba výrobní haly firmy CECHO-BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. Polnička
okres Žďár nad Sázavou
Cenu předá: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ministr Laureáti: Bohumil Cempírek, majitel a investor novostavby výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce, Ing. arch. Martin Zezula a Ing. Zdeněk Tulis, Stanislav Šmerda, stavební firma A+Š stavby s.r.o.
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra kultury ČR
za záchranu a památkovou obnovu Tančírny v Račím údolí v Rychlebských horách
okres Jeseník
Cenu předá: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr Laureáti: Mgr. Aleš Chromík, starosta obce Bernartice, Ing. arch. Michal Sborwitz, Miroslav Zezulka, stavební společnost COMMODUM, spol. s r.o.
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra zemědělství ČR
za péči o rozvoj českého venkova
Cenu předá: Ing. Miroslav Toman, ministr Laureáti: Rodina Korcových Ing. Jan Holoubek
Cena premiéra České republiky GRAND PRIX PATRIA NOSTRA 2020
za obnovu objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín Cenu předá: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Laureáti: Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel
Masák a Partner s.r.o., Archatt s.r.o.


CENA JOŽE PLEČNIKA 2020:

Ak. sochař René Tikal, Bc. Petr Hudousek, Ing. Antonín Závada, Jan Pijáček, Jaroslav Benda, Karel Schmied, Marie Zdeňková, Ing. arch. Miloslav Michalec, Miroslav Kovařík, PhDr. František Ledvinka, PhDr. Jana Spathová, PhDr. Lubomír Procházka, CSc., PhDr. Věra Kovářů, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Richard Mlýnek, Mgr. Ladislav Valtr

Architoulka - Stavby Otakara Novotného jako pokračovatele J. Kotěry

07.10.2020

Zveme Vás na architoulku s názvem Stavby Otakara Novotného jako pokračovatele J. Kotěry - od SVU Mánes po nábřeží do ul. K. Světlé a Salvátorské. V pondělí 19. října 2020, sraz v 16 . hod u Tančícího domu (Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Nové Město).
Provází Ing. Jan Stěnička. Rezervace míst na mail: produkce@foibos.cz nebo mob. 775 234 343.

Architoulka - Modernistická vilová architektura nad Smíchovem

29.09.2020

V pondělí 5. října Vás zveme na architoulku po vilové architektuře nad Smíchovem. Ing. Jan Stěnička tentokrát návštěvníky povede od autobusové stanice Na Malvazinkách přes Santošku až k Ženským domovům. Sraz bude v 16:00 na stanici MHD bus č. 137 "Na Malvazinkách".

Dernisáž výstavní expozice Slavné vily Praha 6 Hanspaulka

22.09.2020

Na konci září letošního roku vyjde v nakladatelství FOIBOS BOOKS další z knih v oblíbené edici Slavných vil, tentokrát o vilách na Hanspaulce. K vydání knihy Připravila Praha 6 ve spolupráci s nakladatelstvím stejnojmennou výstavu v Galerii Skleňák. Během dernisáže bude uspořádána autogramiáda autorů.
Zároveň si bude možné knihu zakoupit za "výstavní" cenu přímo od nakladatele.

Putování po stavbách architektů v Moravskoslezském kraji

16.09.2020

Přinášíme fotografie z výstavy nazvané Putování po stavbách architektů v Moravskoslezském kraji. Výstava v prostorách Nové radnice potrvá do 2. října 2020.

Architoulka od neorenesančního vyšehradského hřbitova ke kubistickým stavbám na nábřeží v Podolí a Podskalí

16.09.2020

V pondělí 21. 9. 2020 Vás zveme na další z architoulek Ing. Jana Stěničky. Tentokrát povede od Vyšehradu ke kubistickým vilám v Podskalí. Sraz se uskuteční v 16:00 na nástupišti stanice metra C Vyšehrad ve směru z centra.
Rezervace míst na mail: produkce@foibos.cz
nebo mob. 775 234 343.

Pozvání na přednášku o Adolfu Loosovi

10.09.2020

Zveme Vás na přednášku o A. Loosovi do Studijního a dokumentačního centra Norbertov
23. 9. 2020 od 17.00 hod
Adolf Loos. Opakování génia
Přednášející: Mgr. Maria Szadkowská
Architekt Adolf Loos ve svém článku „Architektura“ formuloval základní myšlenku učení o bydlení: „Dům se musí líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu…“ Doprovodná přednáška ke stejnojmenné výstavě představí architektonický odkaz Adolfa Loose a principy jeho tvorby, v jejichž duchu považoval etické a morální požadavky kladené na architekturu za důležitější než aspekty estetické.
Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Muzeum hlavního města Prahy
Nad Hradním vodojemem 13, Praha 6 – Střešovice
Nutná rezervace pomocí rezervačního formuláře na webu muzea
spojení: tramvaj 1 a 2, zastávka Ořechovka
vstupné: 60 Kč

Architoulka - Vliv Josefa Gočára, Ladislava Žáka a dalších na meziválečnou vilovou architekturu

08.09.2020

FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury Vás srdečně zvou na architoulku s názvem Vliv Josefa Gočára a Ladislava Žáka a dalších na meziválečnou vilovu architekturu - výběr domů na Babě a Hanspaulce
V pondělí 14. 9. 2020 od 16:00, sraz na stanici autobusu 131 (ze stanice metra A Hradčanská a Bořislavka), u restaurace U Matěje.

Provází Ing. Jan Stěnička. Rezervace míst na mail:
produkce@foibos.cz, nebo mob. 775 234 343.

Komentované vycházky z cyklu Putování po stavbách architektů v Moravskoslezském kraji

07.09.2020

Vydavatelství FOIBOS BOOKS a Moravskoslezský kraj si vás dovolují pozvat na komentovanou prohlídku výstavy a prohlídku Nové radnice v Ostravě. Prohlídka se koná ve středu 16. září 2020 od 16:00. Sraz bude v hale Nové radnice v 15:45 (hlavní vstup je uzavřen, místo něj slouží pro veřejnost boční vchod pro zaměstnance).

Ve čtvrtek 17. září 2020 proběhne komentovaná vycházka po stavbách slavných ostravských architektů. Trasa vycházky povede od Husova sadu, kde bude u kašny v 16:30 sraz, přes Mercure, Vesmír, Elektru na Masarykovo náměstí.

Oběma akcemi provází Petra Willerthová.

Kapacita míst na prohlídce omezena, rezervace míst
na mail: produkce@foibos.cz nebo mob. 775 234 343.

Festival Open house i v Trmalově vile

04.09.2020

Tento víkend budete mít možnost v Praze navštívit spoustu zajímavých budov, jejichž prostory jsou kolikrát i běžně veřejnosti nepřístupny. Program totoho festivalu si můžete pročíst na těchto stránkách: https://www.openhousepraha.cz/festival/

Trmalova vila se festivalu účastní také a bude otevřena v neděli 6. září od 10:00 do 18:00.

Vzpomínková slavnost ke 125. výročí narození Bohuslava Fuchse

02.09.2020

Zveme Vás na malou vzpomínkovou slavnost ke 125. výročí narození Bohuslava Fuchse. Událost se uskuteční 15. září 2020 v 15:00 ve Výstavní síni Bohuslava Fuchse ve Všechovicích. Slavnostním odpolednem provede starosta obce Všechovic Radovan Mikuš, prof. Vladimír Šlapeta a Dr. Oldřich Janota. Těšit se také můžete na komentovanou prohlídku výstavy Pocta Bohuslavu Fuchsovi, která bude k navštívení v základní škole ve Všechovicích. V rámci akce bude položena kytice u rodného domu B. Fuchse.

Do tiskárny putuje nová publikace nakladatelství FOIBOS BOOKS Slavné vily Prahy 6 – Hanspaulka

31.08.2020

Kniha představuje 53 významných vil z dosud nepublikované skvělé enklávy rezidenčního bydlení v Praze 6, vilové čtvrti Hanspaulka. Celá obytná čtvrť je součástí katastrálního území Dejvic a je zároveň nejmodernější.

Svým rozsahem je celá Hanspaulka jeden z největších celků převážně individuálního bydlení v Praze, přičemž nejmohutnější stavební rozmach zaznamenala v období mezi dvěma světovými válkami, i když i to poválečné svou intenzitou nikterak nezaostávalo.

První moderní obytný dům, okázalá vila Richarda Klenky z Vlastimilu, zde vznikl na sklonku první dekády dvacátého století. Ty poslední pak v naprosté současnosti.
Mezi stavebníky a architekty hanspaulských vil uvedených na výstavě zaznamenáváme významné architekty jako Antonína Engela, Evžena Liinharta, Ladislava Machoně, Ladislava Lábuse, slavné herce Vlastu Buriana, Lídu Baarovou, sochaře Rudolfa Březu, grafika Jiřího Andrleho a mnohé další.

Publikace nás vedle jednotlivých vil provází urbanistickým vývojem celého území, stejně jakož i kapitolou, mapující velký počet původních usedlostí, které tvoří nedílnou součást historie celé enklávy Dejvic.

Architoulka od Edenu do Trmalovy vily

26.08.2020

V pondělí 31. 8. Vás zveme na architoulku s panem Ing. Janem Stěničkou. Komentovaná vycházka povede od od stadionu Slavia do Trmalovy vily, kde návštěvníky čeká prohlídka interiéru. Sraz bude u hlavního vchodu do stadionu Slavia (naproti obchodnímu domu Eden) v 16:00. Rezervace míst na mail: produkce@foibos.cz nebo na mob. 775 234 343.

Architouky Prahou s Janem Stěničkou

24.08.2020

Rok osobností pražské architektury 2020 představuje letos 12 dalších osobnosti, jejichž díla vytvořená od přelomu 19. a 20. století po dnešek nás v Praze oslovují na každém kroku.
Jsou to: významný architekt a pedagog prof. Emil Přikryl ( *75), slavný architekt Müllerovy a Winternitzovy vily Alois Loos (* 150), architekt obchodního domu Kotva a jiných slavných pražských staveb Vladimír Machonin (* 100), architekt paláce Olympic, Gibiánovy vily a jiných Jaromír Krejcar (* 125), první architektka československé republiky a autorka Ženského klubu českého ve Smečkách (dnes Činoherní klub) Milada Petříková-Pavlíková (* 125), jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století Josef Gočár (* 140), autor kubistických domů v Podolí Josef Chochol (* 140), autor Spolkového domu Mánes Otakar Novotný (* 140), poněkud zapomínaní tvůrci slavných pražských staveb Jindřich Freiwald (* 130), Ladislav Žák (* 120), Karel Honzík (* 120) a v neposlední řadě jeden z nejplodnějších pražských architektů konce 19. a začátku 20. století Antonín Wiehl, jehož 110. výročí úmrtí v roce 2020 také vzpomínáme.

Na podzim pokračují architoulky Prahou, které nás zavedou k dílům mnohých těchto pražských architektů.
Zde je jejich program:
Září 2020
14.9. Josef Gočár, Ladislav Žák a další tvůrci meziválečné vilové architektury (výběr domů na Babě a Hanspaulce)
Sraz v 16 hod. na stan. bus 131 (ze stan. metra A: Hradčanská a Bořislavka) U Matěje

21.9. Od neorenesančního vyšehradského hřbitova s díly Antonína Wiehla ke kubistickým stavbám Josefa Chochola na nábřeží v Podolí a Podskalí
Sraz v 16 hod na nástupišti stanice metra C Vyšehrad ve směru z centra

Říjen 2020
5.10. Modernistická vilová architektura nad Smíchovem (A. Loos - Winternitzova vila, K. Teige - U Šalamounky, přes vily na Santošce do parku Skalka a k Ženským domovům)
Sraz v 16 hod na stanici MHD bus č. 137 "Na Malvazinkách"

19.10. Stavby Otakara Novotného jako pokračovatele J. Kotěry (od SVU Mánes po nábřeží do ul. K. Světlé a Salvátorské)
Sraz v 16 hod u Tančícího domu

26.10. Od Loosovy Mullerovy vily napříč Ořechovkou a Hanspaulkou k Matěji
Sraz v 16 hod na stanici tram "Ořechovka" (4. zastávka od st. metra A Hradčanská)


30. 10. Dvojí kubismus Josefa Gočára (proměna architektury mezi domem U Černé matky Boží a Legiobankou)
Sraz v 16 hod u Prašné brány

Listopad 2020
9.11. Architektura manželů Machoninových (Od brutalismu k postmoderně ) na Pankráci - z Budějovické k nám. Hrdinů.
Sraz v 16 hod před vstupem do Úřadu měst.části Pha 4 - Poliklinika na stanici metra C Budějovická

23.11. Karel Honzík a jeho přínos pro moderní pražskou architekturu(Všeobecný penzijní ústav - dnes palác Radost, malé družstevní byty v okolí na Žižkově a nejnovější bytová zástavba v oblasti mezi Churchilovým nám. a nám. Jiřího z Poděbrad)
Sraz v 16 hod. na stanici Husinecká (tram 5,9, 15 a 26). Ul. Seifertova z centra 1.zast. od hl. nádraží

Prosinec 2020
7.12. Gočárův kostel Svatého Václava ve Vršovicích - fundamentálního díla emocionálního funkcionalismu (včetně adventního okolí Čechova náměstí)
Sraz v 16 hod na stan.tram 22 Čechovo nám.

Prosíme o rezervování účasti na architoulce
Informace a registrace zájemců o účast na architoulce: email: produkce@foibos.cz, 274 777 305, mob. 775 234 343
Změna programu vyhrazena

DNE 20. 8. 2020 SE RUŠÍ VERNISÁŽ A KONCERT

20.08.2020

Vychází nová publikace Lidové stavby Středočeského kraje

12.08.2020

V edici Slavné stavby vydávané nakladatelstvím FOIBOS BOOKS začíná nová řada publikací, které budou čtenářům přibližovat nepřeberné bohatství lidových staveb našeho venkova.

Středočeský kraj, uprostřed země s Prahou ve svém středu je místem, kde se setkávaly, střetávaly, utvářely i vyzařovaly různorodé kulturní proudy. Historický vývoj zde vytvořil nesmírnou bohatost regionálních typů i lokálních forem lidových staveb a použitých druhů stavebních materiálů a konstrukcí. Není náhodou, že v kraji je deset vesnických památkových rezervací, dvacet šest vesnických památkových zón s ucelenými soubory lidových staveb a stovky dalších jedinečných lidových staveb, které nejdeme ve všech koutech kraje. Za zmínku stojí také čtyři muzea lidových staveb v Kouřimi, Přerově nad Labem, Vysokém Chlumci a Třebízi se vzácnými zachráněnými lidovými stavbami kraje. Jejich bohatství publikace rovněž popisuje.
Celé toto národní kulturní dědictví nám přibližuje autorský tým v čele s PhDr. Pavlem Burešem. Tvoří ho dvanáct důvěrných znalců lidové architektury Středočeského kraje a jeho jednotlivých oblastí.
Na 224 stranách publikace najdete nejen fundované, ale také poutavé a podrobné přiblížení celého bohatství tvořivé práce lidových tvůrců, dokreslované stovkami historických a zejména současných fotografií a obrazů.

Aktuality z našeho okolí

12.08.2020

Vážení přátelé stavitelství, architektury a urbanismu,

vstupujeme do druhého měsíce prázdnin a neustále nás znepokojuje ten covid, tak, jak sleduji, stále více také putujete po vlastech českých, moravských a slezských a také po našich stránkách slavných vil. Rádi bychom Vás tedy upozornili na zajímavé události v našem okolí.
Pokud pojedete do Prahy a nebo jste Pražany, máme v Trmalově vile v Praze Strašnicích výstavu Miloše Sedláčka "Architektura - princip myšlenky i hmoty" do níž vybral fotografie s tématikou lidských staveb.
V nedávných dnech k zahájení Dnů lidové architektury jsme připravili novou publikaci Lidové stavby Středočeského kraje, kterou vám zde představujeme.
V příštích týdnech se také můžete těšit na další naši publikaci o vilové architektuře Slavné vily Prahy 6 – Hanspaulka.
Od konce srpna do konce letošního roku budou probíhat architoulky po stavbách pražských architelků – Adolfa Loose, jehož 150. výročí narození letos vzpomínáme, Josefa Gočára, Josefa Chochola, Karla Honzíka, Otakara Novotného a dalších.
Chystáme také výstavu a putování po stavbách ostravských architektů, dále výstavu a putování po barokních stavbách lombardských architektů ve Středočeském kraji.
V polovině září ve Všechovicích, rodné obci slavného architekty Bohuslava Fuchse, navážeme přetrhnutou nit Putování po jeho stavbách, které jsme spolu s dalšími připravili na počest 125 výročí jeho narození.
Informace o termínech těchto akcí sledujte na našich webových stránkách www.slavnevily.cz, nebo www.trmalovavila.eu.
Přejeme hezký zbytek prázdnin a vstup do podzimu bez zdravotních komplikací.

Po pražských stopách architekta Jana Kotěry

29.07.2020

V úterý 21. července v 15.00 hodin se v rámci festivalu OPEN HOUSE uskutečnila procházka Po pražských stopách architekta Jana Kotěry. Český architekt přelomu 19. a 20. století se proslavil nejvíce díky svým stavbám v Hradci Králové, ale mnoho děl je možné najít i v Praze. Procházka začala u Peterkova domu na Václavském náměstí a pokračovala k Mozarteu v Jungmannově ulici. Nakonec se s průvodcem Martinem Bělohradským návštěvníci přesunuli na prohlídku Trmalovy vily. Tento menší dům ve Strašnicích patří k nejvýznamnějším stavbám prvního tvůrčího Kotěrova období. Jan Kotěra zde působivým způsobem propojil anglickou modernu, secesní geometrii a lidovou tradici.

Výstava Osobnosti a památky Prahy 10

17.06.2020

Do konce července můžete ve Waldesově muzeu navštívit výstavu Osobnosti a památky Prahy 10. Najdete zde mnoho zajímavých informací o této městské části.

Městečka na dlani v Bavorově

16.06.2020

U příležitosti otevření muzea v Panském domě v Bavorově byla zahájena také výstava Městečka na dlani v Jihočeském kraji. Děkujeme za pomoc při jejím uskutečnění.

Tři perly UNESCO - výstava v Třebíči

02.06.2020

FOIBOS BOOKS, Město Třebíč a Komunitní centrum Moravia Vás srdečně zvou na výstavu s názvem Tři perly UNESCO, která mapuje tři významné lokality v kraji Vysočina. Výstava se koná v Komunitním centru Moravia v Galerii v Třebíči od 8. do 30. června. Otevřeno je denně mezi 10-17 hod.

Tři perly UNESCO: Telč - Zelená hora - Třebíč

18.05.2020

Srdečně Vás zveme na právě probíhající výstavu s názvem Tři perly UNESCO: Telč - Zelená hora - Třebíč. Výstava se koná v Malé galerii Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou a je k navštívení do 5. června 2020.

Aktuálně z Trmalovy vily

07.05.2020

Vážení přátelé architektury a návštěvníci Trmalovy vily,
moc Vás zdravíme po pohnutých dnech, které jsme všichni prožívali v minulých týdnech.
Tmalova vila od příštího týdne po 11. květnu nebude již jen jedním z distribučních míst městské části Praha 10 k poskytování roušek a dezinfekce. To bude však i nadále fungovat každou středu od 15 do 18 hodin až do odvolání.
Otevřeme se i návštěvníkům vily podle původních návštěvních dnů a hodin. K vidění bude jednak prohlídka vily, jednak přerušená výstava „Předpeklí“ - výsledků přípravy studentů ZUŠ k přijímacím zkouškám na střední a vysoké výtvarné školy. A také výstavy Osobnosti a památky Prahy 10.
Na červnové dny již připravujeme Svatojanský večer, přednášky a další program s nímž Vás seznámíme v příštích dnech.
Také budete moci posedět na zahradě Trmalovy vily a užívat jarní pohody uprostřed kousku krásné přírody.
Těší se na Vás osazenstvo Trmalovy vily a Kotěrova centra architektury, které pro Vaše potěšení vztyčilo tradiční májku.

Výdej roušek a dezinfekce v květnu

05.05.2020

Tuto středu 6. května i příští středu 13. května si v případě potřeby můžete do Trmalovy vily opět přijít mezi 15 a 18 hodinou pro roušky a dezinfekci.

Výdej roušek v Trmalově vile

07.04.2020

Vážení návštěvníci,
ve středu 8. 4. od 15 do 18 hodin a ve čtvrtek 9. 4. od 8 do 11 hodin proběhne v Trmalově vile předávání ochranných roušek, které poskytl úřad MČ Praha 10. Další týden proběhne výdej ve stejném čase, tedy ve středu 15. 4. od 15 do 18 hodin a ve čtvrtek 16. 4. od 8 do 11 hodin. V případě zájmu neváhejte přijít. Více informací o celkové situaci naleznete na internetových stránkách https://praha10.cz/koronavirus.

V případě, že by Vám tyto časy nevyhovovaly, tak nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 608 976 161.

Pevné zdraví přeje celé osazenstvo Trmalovy vily.

Trmalova vila do odvolání uzavřena

16.03.2020

Vážení návštěvníci, Trmalova vila je z důvodu aktuální situace do odvolání pro veřejnost uzavřena. Knihy z našeho knihkupectví můžete nadále objednávat na našem e-shopu: http://www.trmalovavila.eu/eshop/, případně telefonicky na čísle: +420 274 777 305 nebo +420 775 234 343. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Vernisáž bělčické výstavy Městečka na dlani v Jihočeském kraji

11.03.2020

V úterý 3. března se v Bělčicích konala slavnostní vernisáž výstavy Městečka na dlani v Jihočeském kraji. Výstava zde potrvá do 3. dubna. Mnohokrát děkujeme panu starostovi Vejšickému a všem zúčastněným za možnost jejího uskutečnění.

Tři perly UNESCO v Kraji Vysočina

04.03.2020

Mezi našimi památkami UNESCO jsou v Kraji Vysočina hned tři z nich. Historické jádro Telče, zapsané na Seznam světových památek UNESCO spolu s Prahou a Českým Krumlovem v roce 1992. Dále Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou zapsaný v roce 1994 a v roce 2003 na Seznam přijaté Židovské město a basilika sv. Prokopa v Třebíči.
Tyto tří jedinečné památky jsou představeny ve výstavní expozici Tři perly UNESCO v Kraji Vysočina, která je vystavena v překrásném areálu Jezuitské koleje v Telči, která je Univerzitním centrem Masarykovy univerzita v Brně a je přístupna široké veřejnosti.
Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 24. února 2020 za účasti starosty města Telče Mgr. Romana Fabeše a dalších hostů.
Tato putovní výstava, jejíž realizace byla realizována ve spolupráci s Univerzitním centrem a městem Telč, byla finančně podpořena Krajem Vysočina a Státním fondem kultury.
V dubnu se potom představí ve Žďáru nad Sázavou, v květnu v Třebíči a po té bude putovat v dalších místech republiky.

Přinášíme malou fotoreportáž z Univerzitního centra a z vernisáže výstavy.

Program akcí v Trmalově vile, březen 2020

12.02.2020

V březnu se v Trmalově vile můžete těšit na následující akce:
 
20. 2. – 10. 3. 2020
Výstava: „Osobnosti a památky Prahy 10“
/pokračování výstavy v Trmalově vile; otevřeno ve všední dny mezi 14. a 16. hodinou/
Výstava představí pestrou mozaiku osobností, které svým působenim spoluutvářely a utvářejí historii i současnost Prahy 10.

12. 3. – 2. 4. 2020
Výstava „Předpeklí“
Výstava výsledků přípravy studentů k přijímacím zkouškám na střední a vysoké výtvarné školy.

Starostrašnický masopust v Trmalově vile:
neděle 1. března 2020. 
Starostrašnická masopustní domácí zabijačka
13:00 – 18:00
zabijačkový masopustní oběd, ochutnávka domácích jitrnic a jelítek, zabijačkové polévky ”prdelačky”, program pro děti: výroba masek, doprovod lidová muzika
 
Úterý  3. března 2020
Masopustní průvod aneb jak šel Švejk ze Strašnic do světa
15:00 – 16:30
malování na obličej v Trmalově vile
16:00 – 16:30
sraz a přehlídka masek v zahradě Trmalovy vily
16:30 -17:30
zahájení průvodu Starostrašnického masopustu ulicemi Strašnic v doprovodu masopustní koledy
17:30
pochovávání Masopusta v zahradě Trmalovy vily, loučení s Masopustem při hudbě a zpěvu, vyhodnocení a odměny nejlepších , masek, ochutnávání zabijačkových pochoutek

Pondělí 9. 3. 2020
Přednáška: O Ladislavu Žákovi z cyklu pražští architekti
18:00, prof. Vladimír Šlapeta, rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343
 
Středa 25. 3. 2020
Přednáška: Jan Kotěra, mezi privátním a veřejným
18:00, PhDr. Ladislav Zikmund-Lender,
rezervace na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 775 234 343

Všichni jste srdečně zváni.

Možnost krátkodobého pronájmu Trmalovy vily

07.02.2020

V letošním roce opět nabízíme k pronájmu zahradu i interiér Trmalovy vily k různým soukromým příležitostem. Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: produkce@foibos.cz.

Vycházky a další akce Ing. Stěničky v r. 2020

15.01.2020

Seznam vycházek pana Stěničky můžete naleznout v záložce Ke stažení. Více informací také na webových stránkách: https://architektura-zblizka.webnode.cz

Architoulky doc. Ing. Jana Stěničky, CSc. - leden 2020

02.01.2020

Srdečně Vás zveme na následující vycházky v lednu 2020:

1. 1. Jindřišská věž, magie pražských věží a zvonů.
Sraz 17.00 v 10. patře věže.

7. 1. Komentovaná prohlídka Domu československých legionářů s okolím.
Sraz v 17.00 v podloubí před Lékařským domem na I. P. Pavlova.

9. 1. Návštěva galerie v Pštrossově ulici s nově objevenými díly K. Lhotáka a novoroční pohled s výkladem na panorama Prahy ze střešního ateliéru sběratele umění, dnes ABM architekti na Masarykově nábřeží.
Sraz v 16.00 u srdce V. Havla na piazzettě Národního divadla.

21. 1. Architektura Smíchova v okolí Anděla.
Sraz v 11.00 v podloubí Synagogy.

28. 1. Architektura v okolí MK Smíchov.
Sraz v 15.00 před vstupem do MK, Náměstí 14. října, 83/15 a 14.45 před vstupem do kostela sv. Václava na Štefánikově ulici.

Výstava Cesty zlínských Mánesáků

10.12.2019

V pondělí 2. prosince 2019 se v Galerii ve 2. patře budovy zlínské radnice
(náměstí Míru 12, Zlín) konala vernisáž výstavy Cesty zlínských Mánesáků.

Výstava potrvá od 3. 12. do 31. 12. 2019
Otevřeno: pondělí – pátek od 7:30 do 18 hodin
v sobotu po dobu trvání svatebních obřadů

Záštitu nad výstavou převzal
náměstek primátora statutárního města Zlín
MUDr. Miroslav Adámek

Výstava: Cesty Mánesáků a Výtvarné projevy v interiérech Prahy 2

10.12.2019

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. ve spolupráci s městskou částí Praha 2 Vás srdečně zve na vernisáž výstavy

"Cesty Mánesáků a Výtvarné projevy v interiérech Prahy 2"

v pondělí 16. prosince 2019 v 15:00h v 1. patře Úřadu městské části Praha 2 (náměstí Míru 600/20)

V rámci vernisáže proběhne komentovaná prohlídka doc. Ing. Jana Stěničky, Ph.D. a Dr. Oldřicha Janoty.

Výstava potrvá do 31. ledna 2020 a bude přístupná v návštěvních hodinách ÚMČ Praha 2.

Výstava vznikla za finanční podpory městské části Praha 2.

doc. Ing. Jan Stěnička, CSc. - program vycházek a setkání do konce roku 2019

09.12.2019

doc. Ing. Jan Stěnička, CSc. Vás srdečně zve na následující architoulky a komentované prohlídky:

10.12. Školský areál v Dejvicích, sraz v 11.00 v podchodu metra Dejvická u prodejny květin

10.12. Peterská čtvrť – Truhlářskou ulicí tam a Klimentskou zpět, sraz v 17.00 před historickým vstupem do Palládia, /bývalé kasárny

12.12. Obrázky z výletu na Transsibiřské magistrále ve velkém sále Hotelu Atlantik, Na Příčí 9, v 16.30 hod.

16.12. Komentovaná prohlídka výstavy Cesty Mánesáků a Výtvarné projevy v interiérech Prahy 2,
v 1. patře Úřadu městské části Praha 2 /nám. Míru 600/20/, začátek v 15.00, sraz u info centra v přízemí

17.12. Tržiště a Vlašská ulice, sraz v 17.00 na Malostranském náměstí v podloubí Radniční budovy

30.12.Kateřinská, Lípová, Salmovská, sraz v 17.00 v podloubí Lékařského domu na náměstí I.P. Pavlova

Vernisáž výstavy Cesty Mánesáků v Hradci Králové

09.12.2019

14. 11. 2019 se uskutečnila vernisáž putovní výstavy Cesty Mánesáků.
Tentokrát výstava doputovala do Hradce Králové a uvedl ji sám primátor města
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Výstava se nachází ve vstupních prostorách Magistrátu města Hradce Králové
(Československé armády 408/51, Hradec Králové 3)
až do 13. 12. 2019.

Vernisáž výstavy Památková péče 1989-2019 v Plzeňském kraji

09.12.2019

V muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnice se 28. 11. 2019 konala vernisáž výstavy Památková péče 1989-2019 v Plzeňském kraji.
Promluvily Dr. Oldřich Janota a ředitelka muzea PhDr. Irena Bukačová, kteří připomenuli snahu obnovy památek v celém kraji.

O hudební doprovod se zasloužili nadaní žáci ze ZUŠ Kralovice.

Výstavu najdete ve foyeru Mariánské Týnice (Mariánská Týnice 1, Kralovice) až do 31. 12. 2019.

Vstupné volné.

Výstava se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje.

www.plzensky-kraj.cz
www.turisturaj.cz

Vernisáž výstavy Památkové péče 1989-2019 v Karlovarském kraji

05.12.2019

29.11.2019 se v Domě Kultury v Ostrově konala vernisáž výstavy Památkové péče 1989-2019 v Karlovarském kraji. Svou přednáškou připomenul Mgr. Lubomír Zeman úspěchy památkové péče tohoto kraje.

Výstavu lze zhlédnout v otevírací době Domu kultury (Mírové nám. 733, Ostrov) až do 20.12.2019.
Vstupné volné.

Výstava vznikla za finanční podpory Karlovarského kraje.

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz/cz

Adventní prodej publikací FOIBOS BOOKS je tady!

03.12.2019

V těchto předvánočních dnech budou naše publikace přístupné k prodeji za zvýhodněnou cenu. Nepropásněte možnost získat krásný vánoční dárek pro Vaše blízké!

Publikace najdete na stránkách: trmalovavila.eu/eshop/knihy, nebo přímo v knihkupectví Trmalovy vily - každý všední den mezi 9. a 17. hodinou.

Sleva se vztahuje pouze pro jednotlivce.

Trmalova vila 29. 11. 2019 návštěvníkům uzavřena

29.11.2019

Vážení a milí návštěvníci,

Trmalova vila bude dnes - 29. 11. 2019 uzavřena z důvodu konání konference v Italském kulturním institutu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v nadcházejících dnech!

Uctění památky Jana Kotěry

21.11.2019

Srdečně Vás zveme na tradiční uctění památky architekta Jana Kotěry, které se uskuteční na výročí jeho narození dne 18.12.2019 od 14:00 hodin.

Pojďte s námi položit květiny k jeho hrobu a zakončit tak týden Jana Kotěry, který pořádá Kotěrovo centrum architektury.

Sraz před branou Vinohradského hřbitova (Vinohradská 212)

XIX. Salon Jana Kotěry

21.11.2019

Profesor Vladimír Šlapeta, historik architektury, zahájí týden věnovaný Janu Kotěrovi přednáškou o dvou významných osobnostech, se kterými se Šlapeta ještě za jejich života stihl setkat. Jsou jimi Václav Kopecký (1892–1981) – Kotěrův žák a František M. Černý (1903–1978) – žák Josefa Gočára. Přednáška se bude věnovat zejména činností obou osobností a celkovému vhledu do jejich doby.

PROGRAM XIX. SALONU JANA KOTĚRY:
16:00 Vernisáž výstavy Lombardští architekti v barokní Praze a v Čechách

Křest stejnojmenné publikace

Vystoupení Johan Halvorsen : Passacaglia
Marie Hynková (housle) a Magdaléna Podlešáková
(violoncello)

18:00 Přednáška s odborným výkladem profesora Vladimíra
Šlapety: "Václav Kopecký a František Maria Černý"

Prosíme o rezervaci míst na přednášku na produkce@foibos.cz.
Vstupné na přednášku 50Kč.

18:12.2019 ve 14:00 hodin se uskuteční uctění památky Jana Kotěry slavnostním položením kytice na jeho hrob.

Přednáška: Adolf Benš - poslední Kotěrův žák

21.11.2019

Zveme Vás na přednášku na téma: Adolf Benš - poslední Kotěrův žák.

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 18:00 hodin v prostorách Trmalovy vily.
Přednáší profesor Vladimír Šlapeta.

Vstupné 50Kč.
Rezervace míst na produkce@foibos.cz

***

Benš byl postupně žákem Jana Kotěry a Josefa Gočára, v důsledku toho pak přešel ve dvacátých letech od českého kubismu svého mládí do konstruktivistické dospělosti. Benš navrhl a postavil širokou škálu úkolů, od návrhů mostů s širokým rozponem až po sociální obydlí pro zaměstnance společnosti Baťa, vedle řady kubizujících vil pro střední vrstvu, z nichž nejvýznačnější byla Divišova vila (1929–1930).

Architoulka: Prohlídka Strašnického krematoria s procházkou po urnovém háji a Vinohradském hřbitově

18.11.2019

Zveme Vás na prohlídku Strašnického krematoria s procházkou po urnovém háji a Vinohradském hřbitově

19. listopadu 2019 v 16.00 hodin, Strašnické krematorium / vstupné 50Kč

Komplex krematoria byl postaven v roce 1930 podle návrhu Plečnikova žáka Aloise Mezery v nadčasovém klasicizujícím funkcionalismu. Mezi tisíci urnami určitě nemineme zástupce slavných:
architekta Vlastimila Hoffmanna, spisovatele E. E. Kische, malíře a lékaře Karla Langra a nejoriginálnější surrealistický hrob Jindřicha Štýrského, navržený jeho partnerkou Toyen.
Zadními vrátky projdeme Vinohradský hřbitov se zastavením u závodnice Elišky Junkové, prezidenta Havla, architekta Kotěry, sochaře Guttfreunda a kontroverzního E. Háchy.
Jako přídavek se pokusíme vstoupit do německého evangelického hřbitova naproti, kde objevíme husitský kostel a mj. hrob stavitele Grébovky.
Před závěrem ještě také navštívíme také interiér obřadní síně u metra, protože budeme mít sebou pana ředitele Anděla v „dušičkovém období“.

Sraz v 16:00 před vstupem do krematoria u Věčného ohně.
Prosíme o rezervaci na produkce@foibos.cz, nebo na 728 874 025.

Program - prosinec 2019

15.11.2019

25. 11. – 6. 12. Výstava „Děti Praze“

12. 12. – 10. 1. Výstava: „Lombardští architekti v barokní Praze 17. století“
/ve všední dny mezi 14:00 a 16:00, výstavní prostory Trmalovy vily/
Výstava Lombardští architekti v barokní Praze 17. století představí výběr z bohatého architektonického dědictví barokní Prahy a Čech, které vytvořili vlašští architekti, sochaři, kameníci a další mistři. Výstavu připravilo ke stému výročí navázání diplomatických styků mezi Italskou republikou a republikou Československa nakladatelství FOIBOS BOOKS a Praga Zlatá z. ú.

3. 12. – 20.12 Vánoční prodej publikací FOIBOS BOOKS s.r.o.
/ Trmalova vila; trmalovavila.eu/eshop/knihy /
V těchto předvánočních dnech budou naše publikace přístupné k prodeji za zvýhodněnou cenu. Nepropásněte možnost získat krásný vánoční dárek pro Vaše blízké. Publikace najdete na stránkách trmalovavila.eu/eshop/knihy, nebo přímo v knihkupectví Trmalovy vily. Sleva se vztahuje pouze pro jednotlivce.

5. 12. Přednáška: „Adolf Benš – poslední Kotěrův žák“
/18:00, Trmalova vila; vstupné 50Kč; rezervace na produkce@foibos.cz, nebo na 728 874 025/
Profesor Vladimír Šlapeta pohovoří o posledním žáku Jana Kotěry. Adolf Benš byl významnou osobností českého funkcionalismu v jehož díle se zrcadlí prvky Le Corbusiera. K nejvýznačnějším projektům tohoto architekta patří například budova Elektrických podniků v Praze, či Divišova vila v pražské Troji.

12. 12. XIX. Salon Jana Kotěry – Přednáška: „Václav Kopecký a František Maria Černý „
/18:00, Trmalova vila; vstupné 50Kč; rezervace na produkce@foibos.cz, nebo na 728 874 025/
Profesor Vladimír Šlapeta, historik architektury, zahájí týden věnovaný Janu Kotěrovi přednáškou o dvou významných osobnostech, se kterými se Šlapeta ještě za jejich života stihl setkat. Jsou jimi Václav Kopecký (1892–1981) – Kotěrův žák a František M. Černý (1903–1978) – žák Josefa Gočára. Přednáška se bude věnovat zejména činností obou osobností a celkovému vhledu do jejich doby.

18. 12. Uctění památky Jana Kotěry
/14:00, Vinohradský hřbitov, Vinohradská 212/
Dovolujeme si Vás pozvat na Vinohradský hřbitov, kde společně uctíme památku architekta Jana Kotěry položením věnce na jeho hrob a připomeneme si tak významnou osobnost české moderní architektury právě v den výročí jeho narození. Pro více informací sledujte náš web trmalovavila.eu.

Vernisáž výstavy Památková péče 1989-2019 v Olomouckém kraji

14.11.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy Památková péče 1989-2019 v Olomouckém kraji, která proběhne 19. 11. 2019 v prostorách Atria - Uměleckého centra UP v Olomouci od 18:00 hodin.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, Ph.D.

Přednáška: Ludvík Kuba – výjimečný zjev v českém kulturním světě

04.11.2019

Zveme Vás na přednášku z cyklu Cesty Mánesáků s názvem: Ludvík Kuba – výjimečný zjev v českém kulturním světě.

PhDr. Jana Hrabětová, etnoložka Polabského národopisného muzea v Poděbradech bude hovořit o vztahu Ludvíka Kuby k jeho rodným Poděbradům, o jeho etnografických zájmech, které ho přivedly ke studiu malířství a o vazbě na SVU Mánes.

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 18:00 hodin v prostorách Trmalovy vily.
Vstupné zdarma.

Prosíme o potvrzení účasti na produkce@foibos.cz, nebo na telefonním čísle 728 874 025.

Architoulka po impériu rodu Ringhofferů na pražském Smíchově

04.11.2019

Zveme Vás na architoulku z cyklu Památková péče 1989-2019 v Praze 5.

Ing. Jan Stěnička Vás provede areálem Portheimky kolem fary kostela sv. Václava a bývalé smíchovské tržnice s výkladem o významném rodu Ringhofferů.

Ve středu 27. 11. 2019
Sraz v 16:00 u portálu kostela sv. Václava (Štefánikova, Praha 5)
Vstupné zdarma.

Prosíme o potvrzení účasti na produkce@foibos.cz, nebo na telefonním čísle 728 874 025.

Architoulka s komentovanou prohlídkou Švandova divadla a Letohrádku Kinských

04.11.2019

FOIBOS BOOKS s.r.o. a Městská část Praha 5 Vás srdečně zvou na architoulku a přednášku z cyklu Památková péče 1989-2019 v Praze 5

ARCHITOULKA DO ŠVANDOVA DIVADLA A LETOHRÁDKU KINSKÝCH
A PŘEDNÁŠKA ‚ARCHITEKT DAVID VÁVRA A PŘESTAVBA DIVADLA LABYRINT VE ŠVANDOVO DIVADLO‘

Ve středu 13. 11. 2019 v 16:00
Sraz: Fontána Propadliště času (Nám. Kinských 234/5, Praha 5)

Následuje přednáška v prostorách Švandova divadla od 18:00 hodin.
Odborný komentář: doc. Ing. Jan Stěnička, CSc.

Vstupné zdarma

Prosíme o potvrzení účasti na produkce@foibos.cz, nebo na telefonním čísle 728 874 025.

Architoulka do Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea Olomouc

30.10.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na architoulku s komentovanou prohlídkou Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea Olomouc, která proběhne 25. 11. 2019.

Setkání bude u Muzea umění v Olomouci ve 14:00 hodin.
Provede Vás Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.

Vstupné zdarma.
Prosíme o potvrzení rezervace na architoulku na produkce@foibos.cz, nebo na 728 874 025.

Architoulka do Národního domu a zámku v Prostějově

30.10.2019

Vážení milovníci umění,

ve čtvrtek 31. 10. 2019 se uskuteční architoulka do Národního domu a zámku v Prostějově. Setkání ve 14:00 před prostějovským zámkem.

Vycházkou Vás provede Mgr. Miroslav Chytil, Ph. D.

Vstupné zdarma.
Prosíme o potvrzení rezervace na architoulku na produkce@foibos.cz, nebo na 728 874 025.

Program - listopad 2019

29.10.2019

Program – listopad 2019

Prosíme o potvrzení účasti na architoulkách na produkce@foibos.cz, nebo na telefonním čísle 728 874 025.
Změna programu vyhrazena!

• Svatomartinský večer v Trmalově vile
11. listopadu 2019, od 17:00 hodin, Trmalova vila / vstupné dobrovolné

Trmalova vila Vás zve na oslavu tradičního Svatomartinského večera, který je historicky spjat s pořádáním veselic, lovů a zabijaček. Pro návštěvníky bude přichystané tradiční občerstvení formou svatomartinské husy a ochutnávka Svatomartinského vína.
Při této příležitosti jste srdečně zváni na křest nové brožury Trmalovy vily, který proběhne ve výstavních prostorách.

• Výstava fotografií uměleckých děl a intervencí v dejvickém kampusu.
23. října – 15. listopad 2019, galerie Trmalovy vily

Ve středu 23. října v 18:00 hodin se v prostorách Trmalovy vily uskuteční vernisáž výstavy fotografií s názvem "Umělecká díla a intervence v dejvickém kampusu", na kterou jste srdečně zváni!
Kurátorem výstavy je Doc. akad. mal. Vratislav Ševčík a autorem fotografií je Miloš Sedláček.

• Architoulka do Ústředí památkářů v Liliové 5
5. listopadu 2019 ve 14:00 hodin, Betlémská kaple a NPU Liliová 5 / vstupné zdarma

V románsko-gotickém podzemí vzorově památkářsky opraveného paláce Voříkovských v Liliové 5 bude hlavní komentář věnován slavným Mánesákům v návaznosti na 120 výročí první členské výstavy SVU Mánes.
Následovat bude prohlídka nejvýznamnějších prostorů v domě (gotické klenby, fabionové a štukové stropy s olejomalbami, zbytek kulečníků a pivovaru, atd.) s přednáškou v aule hlavního Ústředí českých památkářů.
Sraz v 14:00 před Betlémskou kaplí.

• Architoulka z cyklu Památková péče Prahy 5 s komentovanou prohlídkou Švandova divadla a Letohrádku Kinských
13. listopadu v 16:00 hodin, nám. Kinských 5, 150 00, Praha 5 / vstupné zdarma

Sraz účastníků bude u fontány Propadliště času. Povídání o významných památkách Prahy 5 přednese Ing. Jan Stěnička.

• Přednáška z cyklu Cesty Mánesáků: „Ludvík Kuba: Výjimečný zjev v českém kulturním světě“
14. listopadu 2019 v 18:00 hodin, Trmalova vila / vstupné zdarma

Povídání o celoživotním vztahu Ludvíka Kuby k jeho rodnému městu Poděbrad a o jeho etnografických studiích, které ho přivedly ke studiu malířství. Pozornost budeme věnovat také výstavě s názvem Lid slovanských zemí v díle Ludvíka Kuby, která se uskutečnila v Mánesu roku 1953 na počest jeho devadesátinám.
Přednášející bude PhDr. Jana Hrabětová, vedoucí Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem.

• Architoulka: Prohlídka Strašnického krematoria s procházkou po urnovém háji a Vinohradském hřbitově
19. listopadu 2019 v 16.00 hodin, Strašnické krematorium / vstupné 50Kč

Komplex krematoria byl postaven v roce 1930 podle návrhu Plečnikova žáka Aloise Mezery v nadčasovém klasicizujícím funkcionalismu. Mezi tisíci urnami určitě nemineme zástupce slavných:
architekta Vlastimila Hoffmanna, spisovatele E. E. Kische, malíře a lékaře Karla Langra a nejoriginálnější surrealistický hrob Jindřicha Štýrského, navržený jeho partnerkou Toyen.
Zadními vrátky projdeme Vinohradský hřbitov se zastavením u závodnice Elišky Junkové, prezidenta Havla, architekta Kotěry, sochaře Guttfreunda a kontroverzního E. Háchy.
Jako přídavek se pokusíme vstoupit do německého evangelického hřbitova naproti, kde objevíme husitský kostel a mj. hrob stavitele Grébovky.
Před závěrem ještě také navštívíme také interiér obřadní síně u metra, protože budeme mít sebou pana ředitele Anděla v „dušičkovém období“.
Sraz v 16:00 před vstupem do krematoria u Věčného ohně.

• Architoulka z cyklu Památková péče Prahy 5: Architoulka po impériu rodu Ringhofferů na pražském Smíchově
27. listopadu 2019 v 16:00, Štefánikova, 150 00 Praha 5 – Anděl / vstupné zdarma

Od kostela sv. Václava Vás Ing. Jan Stěnička provede areálem Portheimky a kolem bývalé smíchovské tržnice. V těchto místech nelze opomenout činnost starého rodu Ringhofferů, který oplývá mnoha významnými osobnostmi vážící se ke smíchovské průmyslnické historii. Sraz účastníků bude před západním portálem kostela sv. Václava ve Štefánikové ulici. Vycházkou Vás provede Ing. Jan Stěnička.

Přednáška o Josefu Čapkovi v Trmalově vile

25.10.2019

Srdečně Vás zveme na přednášku z cyklu Cesty Mánesáků, na téma Josef Čapek v Mánesu.

O životě a díle tohoto významného umělce a spisovatele a o jeho vazbě na SVU Mánes pohovoří PhDr. Pavla Pečinková, CSc.

Ve čtvrtek 31. října 2019.
Začátek v 18:00 v prostorách Trmalovy vily (Vilová 11, Praha 10)

Prosíme o potvrzení účasti na produkce@foibos.cz, nebo tel. 728 874 025.
Vstupné zdarma!

Architoulka do chrámu sv. Víta v Praze

25.10.2019

Naše další architoulka se bude konat na Pražském hradě v Chrámu sv. Víta, kde bude Ing. Jan Stěnička hovořit o dílech členů SVU Mánes Vojtěcha Suchardy a Franty Anýže.

Středa 30. října 2019
Sraz v 16:00 u vstupu do restaurace Lví dvůr na Hradčanech (U Prašného mostu 6, Praha 1)

Prosíme o potvrzení účasti na mail: produkce@foibos.cz, nebo tel. 728 874 025.
Vstupné zdarma.

Vernisáž výstavy Městečka na dlani - Jihočeský kraj

17.10.2019

Ve čtvrtek 24. října 2019 v 16:00 hodin se v prostorách Městského úřadu ve Stráži nad Nežárkou uskuteční vernisáž výstavy Městečka na dlani - Jihočeský kraj, na kterou jste srdečně zváni!
Výstava dále potrvá do 17. listopadu 2019.

Projekt vznikl za finanční podpory Jihočeského kraje.

Výstava fotografií "Umělecká díla a intervence v dejvickém kampusu"

16.10.2019

Ve středu 23. října se v prostorách Trmalovy vily uskuteční vernisáž výstavy fotografií s názvem "Umělecká díla a intervence v dejvickém kampusu", na kterou jste srdečně zváni!

Kurátorem výstavy je Doc. akad. mal. Vratislav Ševčík a autorem fotografií je Miloš Sedláček.

Výstava dále potrvá do 15. listopadu.

Architoulka za významnými osobnostmi spolku Mánes

15.10.2019

Zveme Vás na další architoulku, jejíž trasa povede od ateliéru Ladislava Šalouna okolo vily Karla Čapka do Strašnic k Trmalově vile.

Obsahem výkladu budou místa jako například Dryákova Vršovická sokolovna, Janákův Husův sbor a kostel sv. Václava od architekta Josefa Gočára.

Odborný výklad přednese Ing. Jan Stěnička

Sraz 23. října v 16:00 u ateliéru Ladislava Šalouna (Slovenská 4, Praha 10).
Svou účast prosím potvrďte na produkce@foibos.cz, nebo na 728 874 025
Vstupné zdarma!

Vernisáž výstavy Cesty Mánesáků

15.10.2019

Vážení přátelé Trmalovy vily a milovníci umění,

dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy Cesty Mánesáků, která se uskuteční 22. října 2019 v 18:00 v prostorách Národního památkového ústavu (Liliová 5, Praha 1).

Výstava dále potrvá do 10. listopadu 2019 v otevírací době 15-18 hodin.

Přednáška o Janu Kotěrovi s profesorem Vladimírem Šlapetou

14.10.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku o životě a díle architekta Jana Kotěry, kterou povede prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA.

Kdy: pondělí 14. října 2019 v 17:00
Kde: Úřad městské části Praha 2, zasedací místnost č. 614 (6. patro), Náměstí Míru 600/20, Praha 2

Těšíme se na Vás!


Trmalova vila 3. 10. 2019 návštěvníkům uzavřena

03.10.2019

Vážení návštěvníci, z důvodu konání Slavnostního večera "Pocta české památkové péči", je Trmalova vila dnes 3. 10. 2019 veřejnosti uzavřena.

Budeme se na Vás těšit v nadcházejících dnech.

Děkujeme

Architoulka za výtvarnými projevy v architektuře zakončená v Primátorské rezidenci a pozvánka na Architoulku za výtvarnými projevy ve vinohradské architektuře

25.09.2019

Včera 24. září se konala Architoulka s Ing. Janem Stěničkou, který nás zavedl do Primátorské rezidence, kam se jen tak někdo nepodívá!

Nevěšte hlavu, pokud jste se nestihli zúčastnit, další Architoulku máme naplánovanou na 16. října, kde bude hlavním tématem vinohradská architektura!

Vstupné zdarma!
Rezervace míst na produkce@foibos.cz

Těšíme se na Vás!

Střípky z vernisáže výstavy Stavby století kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě

25.09.2019

V pátek 6. září se uskutečnila vernisáž výstavy Staveb století kraje Vysočina v krásných prostorách foyer Staré radnice Havlíčkova Brodu.

Výstava se uskutečnila pod záštitou starosty města Mgr. Jana Tecla MBA, kterému tímto velice děkujeme!

Pozvánka na Starostrašnické vinobraní

18.09.2019

Srdečně Vás zveme na letošní Starostrašnické vinobraní v Trmalově vile!

Svou prezentaci potvrdilo vinařství Zlomek&Vávra a vinařství Znovín.
Při sklence s vínem se můžete zaposlouchat do flétnových tónů souboru ZUŠ Olešská pod vedením MgA. Jany Zerákové DiS. a zhlédnout výstavu s názvem 'Cesty Mánesáků', která bude mít při této příležitosti vernisáž s úvodním slovem od profesora Vladimíra Šlapety v prostorách Trmalovy vily.

Bude se na Vás těšit tým Kotěrova centra architektury!

Degustační lístky budou v prodeji přímo na místě.
Vstupné: dobrovolné

Letní slavnost v zahradě Trmalovy vily

10.09.2019

V zahradě Trmalovy vily se konala Letní slavnost na počest dvaceti let od jejího znovuotevření a také na oslavu začátku nového školního roku.

Velice Vám všem děkujeme za příjemně strávené odpoledne a tímto děkujeme také Janu Úředníčkovi na zapůjčení historických automobilů Tatra, Petru Cincibuchovi za besedu o veteránech, ZUŠ Olešská za vynikající vystoupení a vystavení krásných uměleckých děl v interiéru Trmalovy vily a v neposlední řadě také Martině Adlerové za vytvoření hravého zákoutí pro děti.

Těšíme se na sobotní Vinobraní v Trmalove vile a to 21.9.! Více info zde: https://www.facebook.com/events/2303400776568842/


Architoulka za výtvarnými projevy v architektuře

05.09.2019

Srdečně Vás zveme na další Architoulku pod vedením Jana Stěničky, která se uskuteční v úterý 24. 9. 2019.

Tentokrát bude sraz na Jungmannově náměstí u sochy J. Jungmanna ve 14:00. Trasa povede přes palác Adria k rezidenci primátora na Mariánském náměstí, kde se podíváme do interiéru této krásné budovy.

Volné vstupné.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o rezervaci míst na mail: produkce@foibos.cz.

Architoulka za významnými osobnostmi spolku Mánes k ministerským budovám v Podskalí

28.08.2019

Ve středu 11. září 2019 se s panem Stěničkou vydáme po stopách významných osobností Výtvarného spolku Mánes v Podskalí.
Sraz účastníků bude v 16:00 u sousoší Františka Palackého na Palackého náměstí v Praze. Procházka povede kolem Mařatkova pomníku Praha svými vítězným synům na náměstí Pod Emauzy, řeč bude o travertinových sochách Jaroslava Horejce a o Ministerských budovách v Podskalí.
Z důvodu omezené kapacity prosíme o rezervaci míst na mail: e.sinclova@foibos.cz.

Dny lidové architektury Středočeského kraje - fotografie

24.07.2019

O víkendu 20.-21. července proběhlo slavnostní zahájení dnů lidové architektury Středočeského kraje ve Lhotce u Mělníka. Fotografie z této akce si po rozkliknutí odkazu můžete prohlédnout. http://www.lidove-stavby.cz/?dny-lidove-architektury,304

Dny Lidové architektury Karlovarského kraje

24.07.2019

Po rozkliknutí tohoto odkazu si můžete prohlédnout v galerii fotografie z letošních Dnů lidové architektury Karlovarského kraje. http://www.lidove-stavby.cz/?dny-lidove-architektury,303

Soukromá akce v zahradě Trmalovy vil

26.06.2019

Z důvodu soukromé akce je Trmalova vila ve čtvrtek 27.6. veřejnosti uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Letní akce: čtení na dovolenou

10.06.2019

Toto léto jsme pro Vás připravili několik letních slev na knihy vydavatelství FOIBOS BOOKS vhodné jako čtivo na dovolenou. Neváhejte zavítat na náš e-shop (http://trmalovavila.eu/eshop/specialni-nabidky/), kde knihy můžete objednat a rovnou zakoupit a nebo přijít vyzvednout do Trmalovy vily osobně.

Třešňobraní v zahradě Trmalovy vily, změna termínu

04.06.2019

Jak jsme se již dříve obávali, tak budeme nuceni Třešňobraní v zahradě Trmalovy vily přesunout na pozdější termín a to na pondělí 24. června. Bohužel nám třešně kvůli horšímu počasí konce května nestihly dostatečně uzrát. Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na vaši návštěvu.

Provoz vily o květnových státních svátcích

01.05.2019

Dnes 1. května i příští týden 8. května je vila z důvodu státního svátku veřejnosti uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Diskuzní pořad: Stárnutí ve městě

12.04.2019

Zveme Vás na diskuzní pořad na téma Stárnutí ve městě. Přijít debatovat můžete ve čtvrtek 18. dubna do Domu čtení.

Omezení provozu 29. 3. 2019 - JARNÍ ÚKLID

28.03.2019

V pátek 29. března 2019 bude provoz Trmalovy vily z důvodu jarního úklidu omezen. Děkujeme za pochopení.

20. výročí otevření Trmalovy vily pro veřejnost

15.03.2019

Kotěrovo centrum architektury o.p.s, FOIBOS BOOKS s.r.o. a Městská část Praha 10 si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí otevření Trmalovy vily pro veřejnost

Těšit se můžete na výstavu fotografií z archivu Trmalovy vily s připomenutím významných událostí, které se v Trmalově vile za 20 let od jejího otevření pro veřejnost odehrály a na vzpomínání dlouholetých přátel Trmalovy vily.

Nebude chybět hudební vystoupení jazzového a popového dua Terezy Janouškové a Njegoše Stanjeviče, hudební představení Zdeňka Taublera, Petra Kodla a pěveckého sboru studentů Křesťanského gymnázia.

Slavností provede Václav Žmolík.

Záštitu nad setkáním převzali místostarostové MČ Praha 10 Ing. Petr Beneš a MgA. David Kašpar.

Fotografie z této akce si zde můžete prohlédnout, za některé vděčíme paní Anně Oplatkové a za některé Janu Silvarovi.

Pocta Karlu Čapkovi

19.12.2018

U příležitosti 80 let od úmrtí Karla Čapka uspořádalo Kotěrovo centrum architektury vzpomínkový večer k uctění památky tohoto významného spisovatele, dramatika, novináře a překladatele v Sále Martinů Hudební a taneční fakulty AMU. Bohatý program sestával z připomenutí Čapkových textů herečkou Zdenou Procházkovou a hudebního vystoupení mladých umělců Gymnázia a základní umělecké školy hlavního města Prahy a Základní umělecké školy Lounských. Nechybělo také Čapkovo oblíbené španělské flamenco v podání Karolíny Žmolíkové, Ludmily Juránkové a Miroslava Žáry. Celým večerem prováděl Václav Žmolík.

Pátečníci bratři Čapkové v Galerii DESET

27.11.2018

Srdečně Vás zveme na vzpomínání na bratry Čapky do Galerie DESET/Waldesova muzea na Čechově náměstí. Akce se uskuteční 11. prosince od 18:00. Těšit se můžete na recitaci básní Josefa Čapka v podání herce a dabéra pana Jiřího Brože. Následně bude probíhat promítání dokumentu Karel Čapek a jeho obyčejný svět a poté diskuze s autorem filmu, hercem a režisérem Ondřejem Kepkou. Večerem provede ředitelka Památníku Karla Čapka ve Strži paní Kristina Váňová.
Vstup na akci je zdarma. rezervace na mail: e.sinclova@foibos.cz

Za fotografie, které si zde můžete prohlédnout, vděčíme panu Janu Silvarovi.

Stavby století republiky - Zastavení v Jihlavě

22.11.2018

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Stavby století republiky v kraji Vysočina, zastavení v Jihlavě. Vernisáž proběhne v Horáckém divadle v Jihlavě dne 8. prosince 2018 po slavnostní premiéře hry Škola základ života. Výstava je veřejnosti přístupná až do 30. prosince 2018 vždy v době představení v divadle nebo na požádání pro školy na tel. 726 528 433.

Koncert k poctě Karlu Čapkovi

22.11.2018

Co nejsrdečněji Vás zveme na slavnostní koncert uspořádaný k uctění památky významného českého spisovatele, intelektuála, novináře, dramatika a překladatele Karla Čapka. Vzpomínkový večer se uskuteční na Hudební a taneční fakultě AMU v Sále Martinů na Malostranském nám. 13, Praha 1 v neděli 16. prosince od 18:00.

Těšit se můžete na vyprávění o setkání herečky Zdeny Procházkové s Karlem Čapkem a Dášeňkou, na výlet do Španěl za Flamencem v podání Karolíny Žmolíkové, Ludmily Juránkové a Miroslava Žáry, vystoupení komorního kvarteta studentů Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy a komorního orchestru ZUŠ Lounských s dirigentkou Ladou Bendovou.

Vstupné na akci je zdarma. Nutná rezervace čestných vstupenek nejpozději do 10. prosince 2018 na mail: e.sinclova@foibos.cz.

Stavby století republiky kraje Vysočina - Zastavení v Třebíči

13.11.2018

Zveme Vás na vernisáž a následně výstavu Staveb století v kraji Vysočina do Třebíče. Výstava nejvýznamnějších staveb nejen kraje Vysočina, ale také vybraných staveb z celé republiky bude k navštívení v budově Městského úřadu v Třebíči ve vestibulu a prvním patře. Otevřeno je vždy v úředních hodinách radnice.

Putování po stavbách století republiky v Praze 1, Hradčany a Pražský hrad

13.11.2018

Zde si můžete prohlédnout fotografie z dalšího putování po stavbách století republiky. Tentokrát jsme se vydali na Hradčany a Pražský hrad.

Výstava Stavby století v Jihomoravském kraji, Kyjov

13.11.2018

Slavnostní zahájení výstavy Stavby století republiky v Jihomoravském kraji se uskutečnilo v úterý 6. listopadu v Kyjově.Výstava je k prohlédnutí v Radniční galerii do 14. listopadu.

Křest publikace Lidové stavby v Královéhradeckém kraji

13.11.2018

Novou publikaci o Lidových stavbách Královéhradeckého kraje jsme měli možnost pokřtít v úterý 6. listopadu v krásném prostředí úpické dřevěnky. Fotografie z této akce si zde můžete prohlédnout,

Výstava Stavby století republiky v Jihočeském kraji

13.11.2018

8. listopadu byla v rámci konference Interiéry 2018 na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole slavnostně zahájena výstava s názvem Stavby století republiky v Jihočeském kraji. Děkujeme vedení školy a především panu řediteli RNDr. Jiřímu Homolkovi za milou spolupráci při pořádání této výstavy.

Stavby století republiky 1918-2018 v Olomouckém kraji

12.11.2018

Srdečně Vás zveme na výstavu s názvem Stavby století republiky 1918-2018 v Olomouckém kraji uspořádanou u příležitosti stého výročí založení Československé republiky. Výstava bude k navštívení v Kulturním klubu DUHA v Prostějově, Školní 4.

Cesty pátečníků - Josef Kopta a František Kubka

01.11.2018

V úterý 13. listopadu od 17:00 se uskuteční další pořad z cyklu Cesty pátečníků. Tentokrát bude řeč o Josefu Koptovi a Františku Kubkovi.
O Pátečnících pohovoří literární historik prof. Vladimír Křivánek a celým večerem provede Lubomír Brožek.
Těšit se můžete na ukázky filmů Slasti Otce Vlasti (literární předloha František Kubka) a Hlídač číslo 47 (literární předloha Josef Kopta).

Putování po stavbách století ve Zlíně 24. 10. 2018

31.10.2018

Ve středu 24. října proběhlo ve Zlíně Putování po stavbách století, kterým prováděla Ladislava Horňáková. Pár fotografií z vycházky od pana Dalibora Novotného si zde můžete prohlédnout.

Bardi z Vinohrad

31.10.2018

Kaple Rektorská a festival Den poezie Vás zvou na architektonickou a literární procházku pražskými Vinohrady s teoretikem umění Mgr. Petrem Šámalem.
Vycházka se koná 11. listopadu 2018 ve 14:00.

Vyjížďka historickou tramvají po stavbách století Prahy 10

22.10.2018

Nedělní odpoledne 21. října bylo ve znamení vyjížďky historickou tramvají po stavbách století v Praze 10. Komentáře architektury se ujal Ing. Jan Stěnička a Mgr. Jakub Potůček.

Vernisáž a křest Staveb století ve Středočeském kraji a v Kolíně

22.10.2018

Ve čtvrtek 18. října byla za účasti ředitele Regionálního muzea v Kolíně Vladimíra Rišlinka slavnostně pokřtěna publikace Stavby století republiky ve Středočeském kraji. Součástí křtu byla také vernisáž stejnojmenné výstavy, která bude ve Veigertovském domě k navštívení až do 1. listopadu.

Co má kola jede aneb Závody naruby

16.10.2018

V neděli 14. října proběhl v Malešickém parku na Praze 10 závod na všem, co má kolečka od bruslí až po kárky vlastní výroby. Počasí nám přálo a účast byla vskutku hojná.

Cesty pátečníků: T. G. Masaryk, první prezident ČSR

12.10.2018

V pondělí 15. října se uskutečnil další z večerů z cyklu Cesty pátečníků, který se již poněkolikáté tradičně konal ve Waldesově muzeu - Galerie DESET na Čechově náměstí. Tentokrát jsme si povídali o prvním Československém prezidentu T. G. Masarykovi. Velmi krásně a barvitě mluvil o tatíčku vlasti autor Toulek českou minulostí Petr Hora Hořejš.

Sázení Stochovského dubu letního sv. Václava a sv. Ludmily

12.10.2018

Čtvrtek 4. října jste měli možnost zúčastnit se slavnostního sázení stochovského dubu sv. Václava a sv. Ludmily v pražských Malešicích. Fotografie z této události si zde můžete prohlédnout.

Pocta československé architektuře - Cena Jože Plečnika

12.10.2018

Během mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října, byly ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – ceny Jože Plečnika, pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.

Cena nese jméno vynikajícího slovinského architekta Jože Plečnika, kterého Češi považují za svého hradního architekta. Plečnik totiž po první světové válce dostal objednávku na obnovu Pražského hradu a celkově tak ovlivnil podobu hlavního města Prahy. Zajímavostí je, že za tuto a další zakázky pro prezidentskou kancelář Československé republiky nikdy nepřijal žádný honorář. Byl toho názoru, že samotná práce na zakázce je pro něj největší poctou.

Cena Jože Plečnika se uděluje u příležitosti celostátních oslav založení samostatné Československé republiky v roce 1918 v rámci slavnostního večera, který připomíná a vyzdvihuje význam československé architektury a stavitelství posledních 100 let.

Slavnostní předání ve společnosti více než 800 vybraných hostů je součástí oslav 100. výročí založení Československa pořádaných mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha a Správou Pražského hradu. Ceny osobně předaly vysocí ústavní činitelé a další významné politické osobnosti krajů, měst a profesních organizací.

Na tvorbě seznamu oceněných osobností se ve spolupráci s Czech Architecture Week podíleli státní instituce a profesní organizace: Spolok architektov Slovenska, Obec architektů ČR, Foibos Books, ale také Krajské úřady, Krajská města, Hlavní město Praha, AUÚP, ČKAIT a další.
Zdroj: http://www.architectureweek.cz/tiskova-zprava/

Historickou tramvají po stavbách století Prahy 10

11.10.2018

Co nejsrdečněji Vás zveme na vyjížďku historickou tramvají za stavbami století republiky v Praze 10. Akce se uskuteční v neděli 21. října. Sraz účastníků bude ve 13:45 na tramvajové zastávce v ulici Minská, Praha 10 -Vršovice.

Historická tramvaj pojede z Čechova náměstí, přes zastávky Strašnická, Černokostelecká, Krematorium Strašnice, Flora. Vyjížďka bude zakončena opět ve Vršovicích.

Provází Ing. Jan Stěnička a Mgr. Jakub Potůček.

Kapacita míst je omezena. Účast na vyjížďce je bez poplatku.

Rezervace míst na e-mail: e.pavlikova@foibos.cz, tel. 739 160 258

Karel Čapek: Jak se co dělá

11.10.2018

Kotěrovo centrum architektury, FOIBOS BOOKS a Kaple Rektorská,z.s. si Vás dovolují ve čtvrtek 18. listopadu od 17:00 pozvat na divadelní večer s názvem

KAREL ČAPEK: JAK SE CO DĚLÁ v pořadu inspirovaném Čapkovou knihou o tom, jak se dělají noviny, jak se dělá film a jak vzniká divadelní hra.
Vystoupí členové Divadla Neklid.
Akce se uskuteční ve Waldesově muzeu – Galerii 10 na Čechově náměstí (vchod z ulice Slovinská 1), Praha 10 – Vršovice
Uvádí MgA. Mária Uhrinová.

Putování Poříčím a Těšnovem po stavbách století republiky

10.10.2018

Ve čtvrtek 18. října se od 16:00 koná komentovaná vycházka po stavbách století republiky na Praze 1. Tentokrát vás pan Ing. Stěnička provede po památkách na Poříčí a v Těšnově.
Těšit se můžete na návštěvu Legiobanky, Bílé labutě a nebo budovy ministerstva zemědělství. Sraz bude před budovou Muzea hlavního města Prahy.
Všichni jste srdečně zváni.

Křest publikace Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018

10.10.2018

Dne 4. října byla v Galerii Mánes za přítomnosti autorů publikace a dalších významných hostů, také z řad tvůrců staveb století republiky, slavnostně pokřtěna kniha s názvem Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Fotografie z této významné akce si zde můžete prohlédnout. Za fotografie děkujeme Janu Silvarovi.

Vernisáž výstavy pátečníci a osobnosti Prahy 10

21.09.2018

V pondělí 17. září se v Galerii DESET uskutečnila vernisáž výstavy Pátečníci a osobnosti Prahy 10. Výstava je uspořádána u příležitosti stého výročí založení republiky. Výstavu můžete navštívit v úterý-čtvrtek 15:00-18:00.
Vstup je zdarma

Cesty pátečníků - Eduard Bass

21.09.2018

17. září jsme s panem režisérem Františkem Filipem u příležitosti večera o Eduardu Bassovi zavzpomínali na natáčení Cirkusu Humberto. Fotografie z této akce sou zde k prohlédnutí.

Putování po brněnských stavbách století

21.09.2018

Po brněnských stavbách století se s Vámi v úterý 2. října vydá Mgr. Zuzana Ragulová.
Sraz účastníků bude v 17:30 na České pod hodinami. Prohlídka bude vedena centrem Brna a pozornost bude věnována významným stavbám, které vznikly za období od vzniku republiky do dneška.

Následující den 3. října vycházka povede kolem areálu brněnského výstaviště a významných vil v jeho okolí. Sraz bude před hlavních vchodem do výstaviště v 17:30.

Komentovaná vycházka je zdarma.

Stavby století republiky - Dolní oblast Vítkovic a důl Hlubina

21.09.2018

Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku Dolní oblasti Vítkovic a dolu Hlubina v úterý 2. října a ve středu 3. října vždy od 16:00.
Areálem Vás provede Ing. Milan Šraml.
Komentovaná trasa povede od návštěvnického centra kolem Vysokých pecí směrem na náměstí před Gonngem. Čeká vás prohlídka Gongu a procházka přes Jantarovou lávku na Hlubinu.
Komentovaná prohlídka je bez poplatku. Maximální kapacita je 25 osob.

Pátečníci a osobnosti Prahy 10

21.09.2018

Srdečně Vás zveme na výstavu s názvem Pátečníci a osobnosti Prahy 10, která je k navštívení ve Waldesově muzeu neboli v Galerii DESET. Výstava zde potrvá do 18. října. Otevřeno út-čt 15:00-18:00.

Komentovaná prohlídka výstavy Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018

19.09.2018

Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy s názvem Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Prohlídka se koná 26. 9. v 17:00. Sraz účastníků před Galerií Mánes. Vstup je zdarma.

Eduard Bass - spisovatel, novinář a textař

10.09.2018

Srdečně Vás zveme na další z pořadu Cesty pátečníků. První z podzimních podvečerů zahájíme 17. září v Galerii DESET s textařem, fejetonistou, spisovatelem a novinářem Eduardem Bassem. O Cirkusu Humberto povypráví jeho tvůrce, režisér František Filip.


Ještě před samotnou přednáškou Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy s názvem Pátečníci a Osobnosti Prahy 10 tamtéž.

Vchod do muzejních prostor je z ulice Slovinská.

Programy ke 100. výročí republiky v Praze 10

10.09.2018

září
17. 9. 2018 17:00 Vernisáž výstavy Pátečníci – osobnosti I. republiky
18:00 Cesty pátečníků – Eduard Bass – spisovatel, novinář, zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař
Hosty večera budou známý televizní a filmový režisér František Filip, tvůrce seriálu Cirkus Humberto
a jeho protagonisté
Waldesovo muzeum – Galerie 10

25. 9. 2018 100. výročí otevření Waldesova muzea ve Vršovicích
Celodenní seminář Jindřich Waldes „vršovický Baťa“

25. 9. 2018 18:00 Vernisáž výstavy Jindřich Waldes „Vršovický Baťa“ a Osobnosti Prahy 10
výstava s komentovanými prohlídkami otevřena pro veřejnost od 26. 9.do 18.10. 2018
Waldesovo muzeum – Galerie 10

27. 9. 2018 17:00 Slavnostní zasazení Dubu sv. Václava, Čechovo náměstí

říjen
4. 10. 2018 16:00 Slavnostní sázení dubu sv. Václava na Malešickém náměstí

14. 10. 2018 14:00 Zahájení cyklistické slavnosti „Co má kola jede“ - Malešický park

15. 10. 2018 18:00 Cesty pátečníků – s autorem Toulek českou minulostí Petrem Horou Hořejšem : T. G. Masaryk první prezident ČSR Waldesovo muzeum – Galerie 10

21. 10. 2018 14:00 Historickou tramvají za Stavbami století Prahy 10 - Čechovo náměstí

listopad
ZMĚNA!
7. 11. 2018 18.00 Osobnosti Prahy 10 - Večer ke 100. výročí narození Miroslava Horníčka
Trmalova vila

13. 11. 2018 18:00 Cesty pátečníků - Josef Kopta a František Kubka, pátečníci – legionáři
Waldesovo muzeum – Galerie 10
prosinec
11. 12. 2018 18:00 Cesty pátečníků – Karel a Josef Čapkové - vzpomínkový večer k 80. výročí úmrtí Karla Čapka
Waldesovo muzeum – Galerie 10

16. 12. 2018 18:00 Pocta Karlu Čapkovi – vzpomínkový koncert, sál Bohuslava Martinů HAMU v Praze 1

18. 12. 2018 18.00 Osobnosti Prahy 10 – XVIII. Salon Jana Kotěry, jeho žáků a spolupracovníků
Trmalova vilaInformace k programu:
www.trmalovavila.eu
tel. 274 777 305
marketa.pichova@foibos.cz

Waldesovo muzeum – Galerie 10
Moskevská 262/57, 101 00 Praha 10-Vršovice
otevřeno úterý – čtvrtek 15:00 – 18:00

ODBORNÝ SEMINÁŘ KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ WALDESOVA MUZEA

28.08.2018

Kotěrovo centrum architektury a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Vás zvou na

ODBORNÝ SEMINÁŘ KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ WALDESOVA MUZEA KNOFLÍKŮ A SPÍNADEL
25. 9. 2018
V roce 2018 si připomeneme výročí 100 let od otevření Waldesova muzea knoflíků a spínadel všech dob veřejnosti. Muzeum vzniklo z iniciativy průmyslníka Jindřicha Waldese, který se počátkem 20. století intenzivně zabýval problematikou vývoje knoflíku a spínadel napříč kulturami. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 25. září 1918. Podle dobového letáku se jednalo o jedinečné muzeum šatních spínadel na celém světě. Po roce 1945 bylo muzeum zrušeno a sbírka postupně včleněna do fondů jiných muzeí. Cílem tohoto projektu je upozornit na fenomén Waldesova muzea a jeho zakladatele Jindřicha Waldese, a to prostřednictvím odborného semináře uspořádaného v prostorách budovy v Praze-Vršovicích, která byla sídlem této instituce, a vydáním sborníku z přednesených příspěvků.

Program semináře:
14:00 – 14:20 Eva Rydlová, restaurátorka, Restaurování francouzských knoflíků „miniatur“
ze sbírky Waldes
14:20 – 14:40 prof. PhDr. Alena Křížová, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Spínadla v lidovém oděvu
14:40 – 14:50 diskuse
14:50 – 15:00 přestávka
15:00 – 15:20 PhDr. Petr Kovařík, spisovatel, Berti Ženatý – literární spolupracovník Jindřicha Waldese
15:20 - 15:40 Mgr. Markéta Formanová, Muzeum loutek Plzeň, Diorama Inaugurace George Washingtona pro Světovou výstavu v New Yorku 1939
15:40 – 16:00 Ing. arch. Jan Vašek, MČ Praha 10, Ing. arch. Tomáš Blažek, GL Architekti,
Projekt „Waldesovo muzeum“
16:00 – 16:10 diskuse
16:30 Vernisáž výstavy 100 let Waldesova muzea

Dny lidové architektury Královéhradeckého kraje 2018 v Úpici a na Úpicku

25.07.2018

Již po šesté se uskutečnily Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, jejichž tradice začala ve Vlachově Březí v roce 2013. Bylo to tehdy u příležitosti 200. výročí narození znamenitého jihočeského zednického mistra Jakuba Bursy.
Celorepubliková akce – Putování za lidovými stavbami Úpicka se letos konala u příležitosti Dnů lidové architektury Královéhradeckého kraje 2018 a centrem bylo městečko Úpice.
Byla to událost mimořádná, jejíž slavností bylo znovuotevření skvostně renomovaného archaického roubeného patrového domu postaveného kolem roku 1610 „Dřevěnky“, která je národní kulturní památkou.
Účast hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána a mnoha hostů, a hlavně okolo osmi stovek návštěvníků bylo milým poděkováním těm, kteří tuto krásnou stavbu uvedli znovu do života na další desítky let. Také starosta města Úpice Radim Fryčka byl na tuto chvíli náležitě a právem hrdý a poděkoval všem, kteří se o to zasloužili.
Kotěrovo centrum architektury, pořadatel tradičních Dnů lidové architektury, z celého srdce také děkuje všem, kteří se o tak úspěšné zahájení Dnů lidové architektury v Úpici zasloužili.

Vernisáž výstavy Stavby století republiky 1918 - 2018 v Táboře

11.07.2018

Přinášíme Vám fotografie z úterní vernisáže v Táboře. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v Husitském muzeu v Táboře za přítomnosti starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera a ředitele Husitského muzea Mgr. Jakuba Smrčky. Za Jihočeský kraj přišel podpořit Mgr. Milan Šilhan z odboru kultury a památkové péče. Výstavu uvedl arch. Vlado Milunić. Tato výstava je zde k navštívení až do 16. září.

Dny lidové architektury Královéhradeckého kraje

04.07.2018

Královéhradecký kraj, Kotěrovo centrum architektury o.p.s. a město Úpice jménem pořadatelů a partnerů Dnů lidové architektury Královéhradeckého kraje 2018 si Vás dovolují pozvat na Slavnostní zahájení 21. července v Úpici spojené se slavnostním otevřením národní kulturní památky Dřevěnka.

21. července 2018 v 11.00 hodin

Dřevěnka, národní kulturní památka, Žižkova čp. 92, Úpice.

Program dnů lidové architektury:

Prožijte víkend s lidovou architekturou
v areálu Dřevěnky v Úpici
sobota 21. července 2018
11:00 – 11:45 slavnostní zahájení a křest publikací Lidové stavby Královéhradeckého kraje
a Národní kulturní památka Dřevěnka
13:00 – 16:30 exkurze Putování za lidovými stavbami Úpicka – cesta pro zájemce zdarma
autobusy s odborným výkladem – odjezd ve 13:00 z náměstí T.G.M.
(účast možno rezervovat předem – e.henkrichova@foibos.cz nebo tel. 777 100 557)
13:00 – 13:45 vystoupení studentů ZUŠ Úpice
14:00 – 14:20 vystoupení Klubu loutkářů Úpice
14:30 – 15:00 vystoupení folklorního souboru Barunka Česká Skalice
15:10 – 15:30 vystoupení Jednoty divadelních ochotníků Alois Jirásek Úpice
15:30 – 16:00 vystoupení folklorního souboru Barunka Česká Skalice
12:00 – 17:00 komentované prohlídky Dřevěnky s odborným výkladem
12:00,13:30,15:00 tematické přednášky v Dřevěnce
10:00 – 17:00 výstavy a dětské dílny a soutěže v Dřevěnce, ukázky tradičních řemesel
a stánkový prodej regionálních výrobků, občerstvení, flašinetář aj.
Od 12:00 otevřen areál Agentury SPLAV Úpice Pod Kaštany
s občerstvením a živou hudbou
Dvůr Dřevěnky – kryté pódium pro vystoupení, stany ČRo + ČT + Branka o.p.s. – Kladské o pomezí
Program moderuje: Václav Žmolík
Občerstvení zajišuje: Restaurace U Lávky Havlovice – dvůr Dřevěnky
Agentura SPLAV Úpice

Dny lidové architektury Středočeského kraje 2018

03.07.2018

Víkend s lidovými stavbami, bohatým programem a Putováním za lidovými stavbami Nymburska.

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, 14. – 15. července 2018

Středočeský kraj a Kotěrovo centrum architektury o.p.s. jménem pořadatelů a partnerů Dnů lidové architektury Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat na Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Středočeského kraje a křest průvodce Lidové stavby Středočeského kraje – sever

Program Dnů lidové architektury:

sobota 14. července 2018
skanzen otevřen od 9:00 do 17:00
10:00 – 17:00
- Výstava Lidová architektura středního Polabí v domě z Oskořínku
- Prohlídky skanzenu v přírodě s odborným výkladem
- Ukázky tradičních vesnických řemesel – kovář, hrnčíř, řezbář, košíkář, tkaní, předení,
háčkování, paličkování, vyšívání, výroba ze skla a korálků, ze slámy a kukuřičného šustí aj.
- Prodej regionálních řemeslných výrobků
- Tematické hry pro děti
11:00 – 11:45 slavnostní zahájení a křest publikace
Lidové stavby Středočeského kraje
12:00 a 14:00 vystoupení folklorního souboru Dykyta z Přerova nad Labem
12:30 a 13:00 odjezd ze skanzenu v přírodě autobusy na Putování za lidovými stavbami
Nymburska s odborným výkladem
(zdarma – účast možno rezervovat předem e.henkrichova@foibos.cz nebo tel. 777 100 557)
neděle 15. července 2018
09:00 – 17:00
- Výstava Lidová architektura středního Polabí v domě z Oskořínku
- Prohlídky skanzenu s odborným výkladem
Občerstvení pro návštěvníky

Záštitu nad Dny lidové architektury převzal Mgr. Karel Horčička, radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče.

Foto:Jan Paravan.

Vernisáž výstavy Stavby století republiky 1918-2018 Středočeského kraje v Nymburku

22.06.2018

V úterý 19. června se zároveň s vernisáží výstavy v Trmalově vile o Strašnicích uskutečnila vernisáž výstavy Stavby století republiky 1918-2018 ve Středočeském kraji. První zastavení s touto putovní výstavou proběhlo ve výstavních prostorách Synagogy ve spolupráci s Polabským muzeem. Vernisáže se zúčastnil starosta Nymburka pan PhDr. Pavel Fojtík, místostarosta Jan Rittek a ředitel Polabského muzea PhDr. Jan Vinduška.

Pátečník Vladislav Vančura

20.06.2018

Pozvání na úterní vzpomínání na spisovatele Vančuru nově přijali i režiséři Jakub Nvota a Jakub Špalek. Nenechte si ujít tuto výjimečnou příležitost setkání s nimi a přijďte v úterý 26. června do Galerie DESET na další podvečer z cyklu Cesty pátečníků s názvem Pátečník Vladislav Vančura - spisovatel, dramatik a filmový scénárista.

Lidová architektura Prahy ve Zlíně

13.06.2018

Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Kotěrovo centrum architektury Vás srdečně zvou na výstavu s názvem Lidová architektura v Praze. Výstava bude zahájena v sobotu 23. června 2018 ve 14:00 v hájence u hradu Malenovice, kde potrvá až do 30. září 2018.

Hledáme průvodce do Trmalovy vily

11.06.2018

Trmalova vila – Kotěrovo centrum architektury o. p. s. hledá na léto brigádníka/stážistu pro průvodcovskou a administrativní činnost v Trmalově vile. Nabízíme práci v krásných prostorách jednoho z prvních rodinných domů významného architekta Jana Kotěry.
Vila se nachází jen 3 minuty chůze od metra Strašnická. Pracovní doba je na dohodě. Nástup možný ihned.
Požadujeme:
- Zodpovědnost, spolehlivost a flexibilitu
Nabízíme:
- Místo vykonávání práce krásném prostředí Trmalovy vily
- Široký výběr z knih o architektuře
- Potvrzení o absolvování stáže vhodné pro školy i do CV

Pro více informací pište na mail:
e.pavlikova@foibos.cz
Kontaktní osoba:
Eva Pavlíková

Stavby století republiky ve Středočeském kraji - zastavení v Nymburce

07.06.2018

Vydavatelství Foibos Books a Polabské muzeum, p. o. - Vlastivědné muzeum Nymburk Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy Stavby století republiky ve Středočeském kraji - Zastavení v Nymburce. Slavnostní zahájení se uskuteční v úterý 19. června v 17:00 ve výstavních prostorách Synagogy.
Výstava zde potrvá do 1. července 2018.

Vzpomínání na bratry Čapky

04.06.2018

Kotěrovo centrum architektury, Hlavní město Praha a Městská část Praha 10 Vás srdečně zvou na večer z cyklu Cesty pátečníků. Ve čtvrtek 21. června od 18:00 v Malém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí.

Tématem večera bude vzpomínání na bratry Čapky s ukázkami z básnické tvorby Josefa Čapka s populární česko-rakouskou herečkou Zdenou Procházkovou. Večerem Vás provede Václav Žmolík.

Vstup na akci je zdarma.

Fotografie z vernisáží 30. 5. a 31. 5.

01.06.2018

Dva dny po sobě pořádalo vydavatelství FOIBOS BOOKS vernisáže výstav spjatých s letošním slavením stého výročí založení republiky. Ve středu 30. května jsme zahajovali libereckou výstavu Stavby století republiky 1918-2018 v Libereckém kraji, následující den v Českých Budějovicích výstavu nesoucí název Stavby století republiky 1918-2018 v Jihočeském kraji. Fotografie jsou pro Vás zde k prohlédnutí.

Pátečník Karel Poláček

31.05.2018

V úterý 12. června Vás zveme na druhý z cyklu podvečerních přednášek s názvem Cesty Pátečníků. Tentokrát Vás čeká povídání o spisovateli, novináři a filmovém scénáristovi Karlu Poláčkovi s ukázkami z jeho tvorby. O životě a díle spisovatele Karla Poláčka přednese literární historik Vladimír Křivánek. Pořad moderovaný Petrem Koudelkou a Lubomírem Brožkem začíná v 17:00 v Galerii DESET / Waldesově muzeu.

Galerie DESET / Waldesovo muzeum 15. 5. 2018

21.05.2018

V úterý 15. května byly v prostorách Galerie DESET slavnostně zahájeny hned dvě výstavy. První připomíná více než 20 staveb, které byly v Praze 10 postaveny od zrodu republiky roku 1918 až do dneška. Další výstava se věnuje památkám UNESCO na našem území. Tyto skvosty České republiky reprezentuje Praha, Telč, Český Krumlov, Třebíč a rozlehlý Lednicko-Valtický areál. Za představení těchto dvou expozic děkujeme Ing. ach. Petru Krajčimu a Ing. arch. Věře Kučové.

Forma následuje funkci

18.05.2018

Stavby století republiky ve Zlíně v Ruské gazetě

14.05.2018

VERNISÁŽE VÝSTAVY STAVBY STOLETÍ REPUBLIKY VE ZLÍNSKÉM KRAJI SE ZÚČASTNIL I SPISOVATEL A PUBLICISTA VLADIMÍR SNĚGIRJEV, EVROPSKÝ ZPRAVODAJ JEDNOHO Z NEJVĚTŠÍCH RUSKÝCH ČASOPISŮ ROSSIJSKAJA GAZETA. BYL I MEZI ÚČASTNÍKY KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH STAVEB ZLÍNA, KTERÉ JSOU NESOU RUKOPIS A IDEÁLY TOMÁŠE BATI. A TOMÁŠ BAŤA, JEHO DÍLO A OSUD ZACHYTIL VLADIMÍR SNĚGIRJEV V ROZHOVORU, KTERÝ V ROSSIJSKOJ GAZETĚ UVEŘEJNIL 27. DUBNA.
ORGANIZÁTOŘI VÝSTAVY Z NAKLADATELSTVÍ FOIBOS BOOKS A KOTĚROVA CENTRA ARCHITEKTURY MU BYLI NÁPOMOCNI PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTŮ S OSOBNOSTMI, KTERÉ MAJÍ K TOMÁŠI BAŤOVI CO ŘÍCI. ROZHOVOR JSME PŘEVZALI V RUSKÉM ORIGINÁLE.

Stavby století republiky 1918-2018 v Libereckém kraji

10.05.2018

Agentura Foibos Books a Liberecký kraj Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy s názvem Stavby století republiky 1918-2018 v Libereckém kraji. Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 30. května v 16:00 ve foyer Plaza Liberec. Výstava bude k shlédnutí do 24. června 2018.

Stavby století republiky 1918-2018 v Praze 10 a Světové památky UNESCO

10.05.2018

Od 16. května se v prostorách Galerie DESET konají výstavy Stavby století republiky 1918 - 2018 v Praze 10 a Praha, Český Krumlov, Telč - Světové památky UNESCO. Slavnostní vernisáž obou výstav se uskuteční v úterý 15. května 2018 v 17:00. Expozice bude možné navštívit až do 28. června 2018.

Pátečník František Langer

10.05.2018

Srdečně Vás zveme na přednáškový večer z cyklu vzpomínkových večerů u příležitosti 100. výročí republiky na téma Pátečník František Langer - legionář, lékař, spisovatel a dramatik. Tento první večer z cyklu Cesty pátečníků se koná v úterý 22. května od 17:00 v Galerii DESET na Čechově náměstí.

Křest publikace Litomyšl - Zámecké návrší

07.05.2018

V sobotu 28. dubna jsme za přítomnosti editora klihy prof. Jiřího Kroupy slavnostně pokřtili v loňském roce vydanou publikaci Litomyšl - Zámecké návrší. Pár fotografií z této události si zde můžete prohlédnout.

Výstava Osaba Baba v německém Bayreuth

13.04.2018

V současné době probíhá výstava Slavné vily Prahy 6 - Osada Baba v bavorském městě Bayreuth. Přikládáme pár fotek z výstavní expozice.

Stavby století republiky 1918-2018 ve Zlínském kraji a zahájení Putování po stavbách republiky - Fotografie

22.03.2018

V první jarní den 20. března jsme se společně vypravili po stavbách století republiky 1918-2018 ve Zlínském kraji. Odpoledne nás Karolína Juřicová provedla po významných místech města Zlína. V 17 hodin 16 minut byla slavnostně započata výstava s názvem Stavby století republiky 1918-2018 ve Zlínském kraji.
Po zkopírování následujícího odkazu si můžete o našem prvním Putování přečíst článek na stránkách idnes.cz: https://zlin.idnes.cz/architektura-mesta-prohlidky-zlin-putovani-po-stavbach-stoleti-republiky-1ur-/zlin-zpravy.aspx?c=A180322_390891_zlin-zpravy_ras

Stavby století republiky 1918-2018 ve Zlínském kraji a zahájení Putování po stavbách republiky

13.03.2018

Srdečně Vás zveme v úterý 20. března 2018 na Slavnostní zahájení jarního Putování po stavbách republiky 1918 – 2018. Bude spojeno s otevřením výstavy Stavby století republiky 1918 – 2018 ve Zlínském kraji v 17:16.

Tato malá slavnost v ikonické stavbě moderní české architektury tzv, „jednadvacítce“ – Baťově administrativní budově, dnešním krajském úřadě Zlínského kraje symbolicky zahájí prezentaci toho, co za uplynulých sto let bylo v republice, v jednotlivých krajích, městech a obcích vybudováno v oblasti architektury, která se stala nesporně důležitým vkladem do kulturního bohatství země.

Pro ty z Vás, kteří by při této příležitosti chtěli blíže poznat významné stavby zlínské architektury připravujeme komentovanou prohlídku „autobusem po stavbách století Zlína“. Začátek je ve 14 hodin s odjezdem od budovy Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, budova 14,15 Baťova areálu.

Provází Karolina JurečkováTěšíme se na setkání s Vámi ve Zlíně a prosíme o potvrzení Vaší účasti i potvrzení zájmu o komentovanou prohlídku Zlína na mailovou adresu e.henkrichova@foibos.cz, nebo tel. 777 100 557 do 5. března.

Fotografie z přednášky prof. Vlčka

20.02.2018

Zde jsou k prohlédnutí fotografie z přednášky prof. Vlčka na úřadě městské části Praha 2.

Záznam vysílání Českého rozhlasu 2

15.02.2018

Po rozkliknutí následujícího odkazu si můžete poslechnout záznam vysílání z Trmalovy vily ze dne 10. 2. 2018, kdy byl od 14:00 hostem Václava Žmolíka prof. Vladimír Šlapeta a Dr. Oldřich Janota. http://www.rozhlas.cz/zaznamy/dvojka/

Fotografie z přednášky doc. Štulce

09.02.2018

Zde jsou k prohlédnutí fotografie ze čtvrteční přednášky doc. Štulce o stavbách Prahy 2 zapsaných na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Vysílání ČRo2 v Trmalově vile

09.02.2018

Zítra od dojde k mimořádnému vysílání Českého rozhlasu 2 z prostor Trmalovy vily. Rozhovoru s Václavem Žmolíkem se zúčastní prof. Vladimír Šlapeta a Dr. Oldřich Janota. Řeč bude o Trmalově vile a aktuálním dění kolem projektu Stavby století republiky. Rozhovor poslouchejte od 14:00.

Vernisáž výstavy Stavby století republiky (1918-2018) v Praze 2

07.02.2018

V pondělí 5. února jsme ve velkém počtu zahájili výstavu Stavby století republiky (1918-2018) v Praze 2. Výstavu můžete navštívit na Úřadě městské části Praha 2 na Náměstí Míru 20 v prvním patře. Fotografie zde k prohlédnutí.

Znovu Vás také zveme na přednáškový cyklus Architektonické dědictví Prahy 2, kdy o významných stavbách promluví doc. Štulc (8.2.2018), prof. Vlček (15. 2. 2018) a prof. Šlapeta (22.2.2018).

Přednášky k architektonickému dědictví Prahy 2

31.01.2018

Srdečně Vás zveme na celkem tři přednášky, pořádané Kotěrovým centrem architektury ve spolupráci s městskou částí Praha 2.
Cyklus přednášek k architektonickému dědictví městské části Praha 2 se koná v rámci oslav nedávného 25. výročí zapsání Prahy na Seznam světových památek UNESCO (14. prosinec 1992) a jubilejního roku 100. výročí založení republiky.

Praha 2 na Seznamu světového dědictví UNESCO
8. 2. 2018, 17:00
přednáší doc. PhDr. Josef Štulc

Carlo Lurago a František Maxmilián Kaňka,
tvůrci barokních staveb Prahy 2
15. 2. 2018, 17:00
přednáší prof. PhDr. Pavel Vlček

Stavby století republiky v Praze 2
22. 2. 2018, 17:00
přednáší prof. ing. arch. Vladimír Šlapeta

Přednášky se konají v zasedací místnosti Městského úřady Prahy 2 (6. patro), Nám. Míru 600/20.

Výstav Stavby století republiky v Praze 2

19.01.2018

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy s názvem Stavby století republiky v Praze 2, která se uskuteční v pondělí 5. února 2018 v 15:30 v 1. patře Úřadu MČ Praha 2 na Náměstí míru 20.
Výstava bude probíhat od 5. února do konce února.

Slova mají křídla... 51. literární večer

16.01.2018

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na 51. literární večer s názvem Slova mají křídla..., který se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 19 hodin v prostorách Waldesova muzea (Galerie DESET), Náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10.
Na literárním večeru vystoupí Blanka Kovaříková, autorka publikace Příběhy domů slavných i zapomenutých a PhDr. Jiří Bílek, autor řady knih s historickou tematikou.
Hudebně doprovodí Jiří Vondrák a celým večer provede Dušan Spáčil a Lubor Falteisek.

Salon Jana Kotěry, vernisáž výstavy Stavby století republiky v Praze 10 a UNESCO - Praha, Telč, Český Krumlov - fotografie

18.12.2017

Odpoledne 18. prosince se neslo ve znamení vzpomínání na architekta Jana Kotěru. S profesorem Šlapetou jsme na Vinohradském hřbitově položili věnec a zapálili svíčky na hrobě významného architekta počátku 20. století.
Zároveň jsme si také připomněli den úmrtí prezidenta Václava Havla u rodinné hrobky Havlových.
Večer se pak konalo slavnostní zahájení výstavy Stavby století republiky 1918 - 2018 v Praze 10 a výstavy UNESCO - Praha , Telč, Český Krumlov. Obě výstavy jsou v Trmalově vile k prohlédnutí do 13. ledna 2018.

Karel Filsak - český brutalismus, fotografie

18.12.2017

Ve čtvrtek 14. prosince se ve Winternitzově vile konala přednáška o Karlu Filsakovi, kterého představil Jakub Potůček. Pár fotografií z tohoto předvánočního podvečera si zde můžete prohlédnout.

Vernisáž výstavy Stavby století republiky v Olomouckém kraji - fotografie

12.12.2017

V pondělí 4. prosince jsme měli možnost v hojném počtu slavnostně zahájit výstavu s názvem Stavby století republiky v Olomouckém kraji. Výstava je umístěna v prostorách Uměleckého centra Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci až do 12. ledna.

Fotografie z Putování po stavbách Maxe Urbana

11.12.2017

V sobotu 2. prosince jsme se opět vydali po stopách významného pražského architekta, tentokrát Maxe Urbana. S panem Ing. Janem Stěničkou jsme navštívili Filmové ateliéry Barrandov, Barrandovské terasy a dozvěděli jsme se také něco o tamější vilové zástavbě. Fotografie si zde můžete prohlédnout.

Vernisáž výstavy Stavby století republiky v Pardubickém kraji

11.12.2017

Slavnostní zahájení výstavy s názvem Stavby století republiky v Pardubickém kraji se uskutečnilo ve čtvrtek 7. prosince v hale hlavního nádraží v Pardubicích. Fotografie jsou zde k prohlédnutí.

Vernisáž výstavy Staveb století republiky v Královéhradeckém kraji

11.12.2017

V úterý 5. prosince se konalo slavnostní zahájení výstavy Stavby století republiky v Královéhradeckém kraji na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v galerii Na Mostě. Fotografie najdete zde k prohlédnutí.

Jan Gillar ve Winternitzově vile - fotografie

08.12.2017

Minulý týden jste měli možnost navštívit Winternitzovu vilu, kde prof. Šlapeta přednášel o Janu Gillarovi a nové škole. Fotografie z tohoto příjemného večera Vám zde přinášíme.

Putování po stavbách Josefa Schulze - fotografie

30.11.2017

V sobotu 25. listopadu jsme s Ing. Janem Stěničkou putovali po stavbách Josefa Schulze, architekta zastupujícího neorenesanční styl v Čechách. Navštívili jsme stavbu Národního divadla, radnice Prahy 5, budovy moderního Musea Kampa, nově otevřeného Uměleckoprůmyslového muzea a první Schulzovo dílo v podobě budovy na Kozím náměstí.

Karel Filsak - český brutalismus

28.11.2017

Srdečně Vás zveme na přednášku o českém brutalismu a díle architekta Karla Filsak. Ten vedl skupinu architektů, ke které patřili mimo jiné Karel Bubeníček, Jiří Louda a Jan Šrámek. S touto skupinou se v 60. letech 20. století postavil proti politicky vnucovanému socialistickému realismu a prosadil v Československu skutečnou moderní architekturu.

Jeho architektura je pro používání drsných betonových povrchů považována za českou obdobu brutalismu.

Přednáší Jakub Potůček
vstup 50,- Kč na místě

Putování po stavbách Maxe Urbana

28.11.2017

V sobotu 2. prosince se vydáme s Ing. Janem Stěničkou na Putování po stavbách architekta Maxe Urbana, významného architekta a filmaře první poloviny 20. století.
Setkání se uskuteční ve 14:00 na autobusové zastávce před Filmovými ateliéry na Kříženeckého náměstí.

Architekt Jan Gillar a nová škola

22.11.2017

O absolventu Akademie výtvarných umění u Josefa Gočára Janu Gillarovi, reprezentatovi českého funkcionalismu, bude přednášet prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta ve čtvrtek 30. listopadu ve Winternitzově vile (Na Cihlářce 10, Praha 5). Všichni jste srdečně zváni.

Vstupné: 50,-
www.loosovavila.cz

Putování po stavbách Karla Filsaka - fotografie

22.11.2017

V sobotu odpoledne nás Ing. Jan Stěnička provedl po významných pražských stavbách Karla Filsaka. Fotografie zachycující momenty od hotelu Intercontinental, Barrandovského mostu a od obchodního centra Rosmarin si zde můžete prohlédnout.

Stavby století republiky v Olomouckém kraji a Olomouci

21.11.2017

Dne 4. prosince 2017 se v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci koná vernisáž výstavy Stavby století republiky v Olomouckém kraji a Olomouci. Výstavní expozice zde bude k prohlédnutí do 12. ledna 2018.
Na slavnostní zahájení výstavy Vás všechny srdečně zveme.

Architektura se zlepšuje, aneb poutavý rozhovor s Dr. Janotou v MF DNES

17.11.2017

Něco o nové výstavě s názvem 100 let architektury v Moravskoslezském kraji a Ostravě a o plánovaném projektu oslavujícím stoleté výročí vzniku republiky se můžete dočíst v tomto rozsáhlém článku, kde ředitel Kotěrova centra architektury Dr. Oldřich Janota barvitě popisuje započatou sérii výstav spjatou s architektonickým dědictvím nové republiky.

Odkaz na článek zde: https://ostrava.idnes.cz/architekt-architektura-oldrich-janota-kurator-vystava-expozice-ostravske-muzeum-100-let-archi-ip9-/ostrava-zpravy.aspx?c=A171102_361969_ostrava-zpravy_sme

Putování za významnými architekty Prahy 1 - Alois Dryák. Fotografie

07.11.2017

Ve sváteční den 28. října jste si měli v hojném počtu možnost za komentáře pana ing. Stěničky prohlédnout stavby Aloise Dryáka.
Příští vycházka Vás zavede do období českého brutalismu. Po stopách architekta Karla Filsaka Vás opět provede Jan Stěnička.
Fotografie z Putování za stavbami Aloise Dryáka Vám zde přinášíme k prohlédnutí.

Výstava Stavby století v Jihočeském kraji - fotografie

31.10.2017

V pondělí 30. října byla v areálu Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích zahájena výstava Stavby století republiky v Jihočeském kraji. Představuje návštěvníkům nejhodnotnější stavby, které v celostátní odborné ankety byly vybrány jako stavby století republiky a další významné stavby, postavené v kraji od roku 1918 do současnosti.
Mezi stavbami je například samotný Plavecký stadion v Českých Budějovicích, nedávno prohlášený za kulturní památku ČR. Nebo čtveřice mostů v čele s Podolským a Žďákovským mostem a mostem nazývaným Bechyňská duha. Dlouhý most v Českých Budějovicích patří rovněž do čtveřice těchto vynikajících mostních staveb v kraji.
Vernisáži výstavy se zúčastnila řada hostů z hostitelského stadionu v čele s ředitelem Sportovních zařízení města České Budějovice ing. Tomášem Novákem, krajského úřadu, Národního památkového ústavu a řada českobudějovických občanů. Vernisáži předcházela komentovaná prohlídka právě Plaveckého stadionu a Dlouhého mostu, které poutavě přiblížila účastníkům Mgr. Eva Erbanová a architekt Martin Augustin.
Přinášíme malou fotoreportáž z komentované prohlídky a vernisáže.

Vernisáž výstavy Stavby republiky ve Zlíně

31.10.2017

Od 6. listopadu do 22. listopadu se v atriu Univerzitního centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně koná výstava s názvem Stavby století republiky ve Zlíně. Vernisáž se uskuteční 6. listopadu 2017 v 17:00.

Rezervace míst: e.henkrichova@foibos.cz, 777 100 557, 274 777 305

Všichni jste srdečně zváni.

Vernisáž výstavy Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky - Loučeň

24.10.2017

Zveme Vás na vernisáž výstavy Slavné stavby Františka Maxmiliána kaňky, která se uskuteční v rámci Barokní svatohubertské slavnosti na zámku v Loučni v sobotu 4. listopadu od 13:00.

Putování po stavbách století v Českých Budějovicích

24.10.2017

V pondělí 30. října se pro zájemce koná také Putování po stavbách století v Českých Budějovicích. Sraz bude v 16:00 u Plaveckého stadionu, Sokolský ostrov 4, České Budějovice.
Rezervace míst: e.henkrichova@foibos.cz, 777 100 557, 274 777 305

Stavby století v Jihočeském kraji

24.10.2017

Od 30. října do 19. listopadu se ve foyer Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích koná výstava s názvem Stavby století republiky v Jihočeském kraji. Vernisáž se uskuteční 30. října 2017 v 17:00. Všichni jste srdečně zváni.

100 let architektury nové republiky - Moravskoslezský kraj a Ostrava

24.10.2017

Od 31. října do 30. listopadu se v Ostravském muzeu koná výstava s názvem 100 let architektury nové republiky. Vernisáž se uskuteční 31. října 2017 v 17:00. Všichni jste srdečně zváni.

Putování za významnými architekty Prahy 1

13.10.2017

Dne 28. října zahajuje Kotěrovo centrum architektury ve spolupráci s městskou částí Praha 1 a hlavním městem Praha sérii podzimních vycházek vedenou ing. Janem Stěničkou.

Na úvodní vycházce Vás zavede na Václavské náměstí, kde bude představena tvorba architekta Aloise Dryáka.
Sraz 15:30 na Václavském náměstí před hotelem Evropa.

Následující vycházka bude zaměřena na jednoho z hlavních představitelů českého brutalismu Karla Filsaka.
Sraz 14:00 před Právníckou fakultou UK.

Na poslední listopadové vycházce se ing. Stěnička zaměří na dílo předního architekta období přelomu 19. a 20. století Josefa Schulze.
Sraz 14:00 na náměstí Václava Havla.

Dernisáž výstavy Architekti na Pražském hradě - fotografie

03.10.2017

V sobotu 30. září jsme se měli možnost slavnostně ohlédnout za výstavou s názvem Architekti na Pražském hradě po Plečnikovi. Janák, Rothamyer a Fragner 30.-60. léta XX. století.
Dernisáží prováděl prof. Šlapeta a arch. Krajči.

Starostrašnické vinobraní v zahradě Trmalovy vily

27.09.2017

Srdečně Vás zveme na Starostrašnické vinobraní do zahrady Trmalovy vily. Vinobraní se koná 7. října od 14:00 v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice.

Dernisáž výstavy Architekti na Pražském hradě

27.09.2017

Správa Pražského hradu a Foibos Books vás zvou na slavnostní dernisáž výstavy Architekti na Pražském hradě po Plečnikovi, Rothmayer, Janák, Frágner, 30. až 60. léta XX. století, která se koná v sobotu 30. září v 15 hodin, v zahradě Na Valech - Plečnikova vyhlídka na Pražském hradě.

Architekti na Pražském hradě po Plečnikovi. Rothmayer, Janák, Fragner 30. až 60. léta XX. století - fotografie

20.09.2017

Dne 12. září se v prostorách Tereziánského křídla Pražského hradu konala komentovaná prohlídka, kterou nás prováděl ing. arch. Zdeněk Lukeš. Vycházka byla uskutečněna v rámci projektu Putování po stavbách významných architektů Prahy.
Zde se můžete podívat na fotografie z této události.

Architekti na Pražském hradě po Plečnikovi. Rothmayer, Janák, Fragner 30. až 60. léta XX. století

05.09.2017

Srdečně Vás zveme na komentovanou vycházku v rámci Putování po stavbách významných architektů Prahy. Akce se uskuteční 12. září od 16:00 v prostorách Tereziánského křídla Pražského hradu.
Provází ing. arch. Zdeněk Lukeš.
Sraz v 15:50 u Plečnikova pavilonu u vchodu na výstavu Architekti na Pražském hradě po Plečnikovi. Rothmayer, Janák, Fragner 30. až 60. léta XX. století.

Architekti na Pražském hradě po Plečnikovi. Rothmayer, Janák, Fragner 30. až 60. léta XX. století

21.08.2017

Srdečně Vás zveme na komentovanou vycházku v rámci Putování po stavbách významných architektů Prahy. Akce se uskuteční 28. srpna od 13:30 v prostorách Jižních zahrad Pražského hradu.
Provází ing. arch. Zdeněk Lukeš.

Pěvecký koncert v Trmalově vile

08.08.2017

Kotěrovo centrum architektury Vás srdečně zve na pěvecký koncert studentů pod vedením Olgy Novotné, který se uskuteční 5. září od 19 hod v Trmalově vile.

Pro rezervaci míst, prosím, volejte tel. 274 777 309, 777 100 557 nebo pište na: e.henkrichova@foibos.cz.

Putování za osobnostmi a památkami Prahy 10 - fotografie

11.07.2017

Z putování, které se uskutečnilo 21. června a kterým nás provedla Anna Oplatková, Vám přinášíme několik fotografií.
Akce byla pořádána v rámci cyklu Osobnosti a památky Prahy 10 za podpory MČ Praha 10 a hlavního města Prahy.

Slavní tvůrci moderní architektury Zlínského kraje - foto z vernisáže v Holešově

11.07.2017

Ve čtvrtek 29.6. jsme slavně otevřeli holešovskou výstavu Slavných tvůrců moderní architektury Zlína. Zde Vám přinášíme pár fotek z této akce.

Z vernisáže výstavy Architekti na Pražském hradě

06.07.2017

Ve čtvrtek 29. června byla slavnostně otevřena výstava s názvem Architekti na Pražském hradě. Zde si můžete prohlédnout fotografie z vernisáže, která probíhala v prostorách Plečnikovy vyhlídky. Výstava potrvá do 30. září.

Stavby Jindřicha Freiwalda v Kolíně do konce roku 2017

30.06.2017

Ve středu 28. června v podvečer se v kolínském Dvořákově muzeu uskutečnila vernisáž výstavy Slavné stavby Jindřicha Freiwalda a křest stejnojmenné publikace.
Výstavu připravilo nakladatelství FOIBOS BOOKS spolu s Regionálním muzeem v Kolíně, jehož ředitel Mgr. Vladimír Rišlink také celou malou slavnost zahájil.
Za spolupořadatele a vydavatele prohovořil dr. Oldřich Janota, ředitel Kotěrova centra architektury a dílo architekta Freiwalda přiblížil autor publikace a výstavní expozice Mgr. Jakub Potůček. Pozornost z rozsáhlé architektovy tvorby věnoval zejména městu Kolínu, o níž napsal do publikace samostatnou kapitolu, kterou nazval Freiwaldův Kolín.
Návštěvníci si potom se zájmem prohlédli výstavu a mnozí si v improvizované autogramiádě nechali autorem publikaci podepsat.
Výstava v Dvořákově muzeu pravěku, Brandlova 35 v Kolíně potrvá od 29. 6. do 31. prosince 2017.

Slavní tvůrci moderní architektury Zlínského kraje

26.06.2017

FOIBOS BOOKS s.r.o., město Holešov a Městské kulturní středisko Holešov si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení výstavy:
Slavní tvůrci moderní architektury Zlínského kraje
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 17 hodin v zámeku Holešov, chodba 1. patra, nám. F. X. Richtra 190, Holešov.

Výstava se koná pod záštitou starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta.

Slavnostní otevření proběhne současně
s vernisáží výstavy Letní iluze XV.

Vernisáž výstavy na Pražském hradě

23.06.2017

Správa Pražského hradu a Foibos Books Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy:

Architekti na Pražském hradě po Plečnikovi:
Rothmayer, Janák, Fragner 30. až 60. léta XX. století.4

Vernisáž se uskuteční 29. června 2017 v 16 hodin na Pražském hradě v zahradě Na Valech – Plečnikova vyhlídka.
(Přístup na Plečnikovu vyhlídku je od Starých zámeckých schodů přes Opyš, či Býčím schodištěm z III. nádvoří).
Výstava bude otevřena od 30. 6. do 30. 9. 2017 denně od 10 do 18 hodin.

Záštitu převzala Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

Dny lidové architektury Středočeského kraje

16.06.2017

Putování za lidovými stavbami středního Povltaví - Sedlčansko.

V letošním roce se uskuteční již 5. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, tentokrát s centrem v Muzeu lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci na Sedlčansku ve Středočeském kraji, v oblasti dosud turisticky ne zcela objevené, které se vyhnul velký průmysl a frekventované silniční tepny, v níž ale dosud najdeme hluboké lesy, tichá zákoutí s drobnými církevními památkami vytesanými z všudypřítomné žuly i daleké výhledy do zvlněné krajiny středočeské pahorkatiny, travnaté louky s pasoucími se stády, čisté říčky a potoky vroubené mlýny v idylických údolích a také půvabná historická městečka a vsi středověkého původu s mnoha zajímavými zachovalými slohovými i tradičními lidovými stavbami, které tu často stojí už stovky let.

Pořadatelství centrálních aktivit letošních Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska se tentokrát ujal Středočeský kraj, jmenovitě pak odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu, na jehož území proběhne jejich celostátní zahájení i zakončení.
Dny lidové architektury Středočeského kraje

15. – 23. července 2017


se slavnostním zahájením v Muzeu lidových staveb ve Vysokém Chlumci na Sedlčansku

v sobotu 15. července 2017


Hlavním centrem letošních Dnů lidové architektury Středočeského kraje bude Muzeum lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (pobočka Hornického muzea v Příbrami), kde se v sobotu 15. července uskuteční jejich oficiální slavnostní zahájení. Celodenní bohatý doprovodný program zahrne ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních potravin i dalších výrobků, vystoupení folklorních souborů, komentované prohlídky expozic muzea i památek blízkého městyse Vysoký Chlumec, tematické výstavy, prezentace a přednášky a také možnost posezení s občerstvením.

Vysoký Chlumec se rovněž stane výchozím bodem Putování za lidovými stavbami středního Povltaví. Mikrobusy se budou moci zájemci vydat po dvou trasách – jižní a jihozápadní (mlýnskou) – za vybranými ukázkami pozoruhodných lidových staveb, mlýnů i drobné krajinné architektury, které jim podrobně přiblíží odborný doprovod.

V regionu Sedlčanska v průběhu Dnů lidové architektury od 15. do 23. července budou mít návštěvníci kromě toho možnost poznat méně známá pozoruhodná místa a seznámit se s jejich historií a zvláštnostmi, prohlédnout si řadu dalších zajímavých památek vesnického stavitelství a do některých z nich i nahlédnout. Do Dnů lidové architektury Středočeského kraje se zapojí i další kulturní organizace s tematickými akcemi různého druhu. Podrobný program všech aktivit + přehled přibližující zájemcům vybrané lokality s dochovanou historickou vesnickou zástavbou i jinou památkově hodnotnou provozní, sakrální či drobnou krajinnou architekturou budou k dispozici v průběžně aktualizované podobě jako tištěné materiály i na níže uvedených webových adresách.

Slavnostní zakončení Dnů lidové architektury Středočeského kraje se odehraje o týden později ve dnech 22. – 23. 7. v Národopisném muzeu Slánska v Třebízi u Slaného.Aby si veřejnost mohla vytvořit ucelený obraz o bohatém a pestrém bohatství lidové architektury na území Středočeského kraje, představí se v následujících třech letech postupně všechny specifické oblasti kraje během pokračování Dnů lidové architektury Středočeského kraje, jejichž pořádání bude postupně svěřeno dalším kulturním příspěvkovým organizacím Středočeského kraje v tomto pořadí – Polabské muzeum v Poděbradech (pobočka Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem), Regionální muzeum v Kolíně (pobočka Muzeum lidových staveb v Kouřimi) a Regionální muzeum Mělník (pobočka Skalní obydlí v Lhotce u Mělníka).

Dny lidové architektury nebyly a nejsou samoúčelnou akcí, ale mají své hlubší poslání a záměr – oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, specializované firmy a řemeslníky, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví; pořadatelé a spolupracující organizace rovněž usilují o to, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Veškeré programové materiály, propagační a informační tiskoviny ke Dnům lidové architektury Středočeského kraje 2017 budou k dispozici v příslušných regionálních informačních centrech, muzeích, obcích, v kulturních zařízeních a partnerských organizacích a na dalších obvyklých místech v regionu a také na webových stránkách:

www.lidove-stavby.cz, www.kr-stredocesky.cz, www.npu.cz, www.propamatky.info.

Hlavními pořadateli a partnerskými organizacemi Dnů lidové architektury Středočeského kraje 2017 jsou: Kotěrovo centrum architektury, FOIBOS BOOKS s.r.o., Středočeský kraj, Hornické muzeum Příbram – Muzeum lidových staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec, Národní památkový ústav, Městys Vysoký Chlumec.; mediálními partnery jsou: PROPAMÁTKY, Český rozhlas 2, Rádio Blaník a Regionální Deník.

Slavné stavby Jindřicha Freiwalda

15.06.2017

FOIBOS BOOKS s. r. o. a Regionální muzeum v Kolíně si Vás dovolují pozvat ve středu 28. června 2017 v 17 hodin do Dvořákova muzea pravěku Brandlova 35, Kolín na vernisáž Slavné stavby Jindřicha Freiwald, která bude probíhat spolu s křtem stejnojmenné publikace.
Expozice potrvá od 29. 6. do 31. prosince 2017

Zahájení výstavy o Františku Maxmiliánu Kaňkovi v Kutné Hoře

15.06.2017

V pondělí 12. 6. 2017 v 17:00 hodin v Sankturinovském domě na Palackého náměstí v Kutné Hoře byla zahájena výstava Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky a představena stejnojmenná publikace.
Záštitu nad výstavou převzal Bc. Martin Starý, DIS., starosta města Kutná Hora (na snímku vlevo).
Výstavou provedl Prof. PhDr. Pavel Vlček, CSc.(na snímku vpravo).

Výstava potrvá od 12. 6. do 29. 6. 2017 a otevřeno je od 10:00 do 17:00 hodin

Putování za osobnostmi a památkami Prahy 10

15.06.2017

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila, vydavatelství FOIBOS BOOKS a městská část Praha 10 si Vás dovolují pozvat na

Putování za osobnostmi a památkami Prahy 10

Bedřich Bendelmayer, významný secesní architekt, Viktor Felber, český technik a příslušník domácího protinacistického odboj, Pavel Janák, slavný architekt, tvůrce Husova sboru v Dykově ulici.

Ve středu 21. června 2017 od 17 hod.

Sraz v 17 h. u stanice tramvaje Orionka, Korunní ul., Praha Vinohrady .

Putováním provází Anna Oplatková, spoluautorka publikace
Osobnosti a památky Prahy 10.
Putování se koná za podpory MČ Praha 10 a hlavního města Prahy.

rezervace míst: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz, tel. 274 777 305, 777 100 557

Fotografie z křtu v Kněževsi

25.05.2017

Dne 15. května se v Kněževsi uskutečnil slavnostní křest knihy Slavné stavby F. M. Kaňky. Publikaci jsme měli možnost pokřtít za přítomnosti autora prof. Pavla Vlčka, starostky Městyse Kněževes Aleny Králíčkové, místostarostky Evy Janotové, pana radního Kapsy a pana faráře Kružíka, který nás provedl kostelem.
Fotografie z této události si zde můžete prohlédnout.

Ve víru flamenca aneb Španělské oblouznění

25.05.2017

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila, vydavatelství FOIBOS BOOKS a
Městská část Praha 10 si Vás dovolují pozvat na koncert
Ve víru flamenca aneb Španělské oblouznění.
Láska a vášeň, temperament a tanec
v latinských rytmech!
Večer melodií, které složili Manuel de Falla, Heitor Villa-Lobos,
Rupert Chapí anebo Enrique Granados, a reflexe hispánské
duše v uměleckém slově.
Účinkují:
Karolína Žmolíková – soprán
Ludmila Juránková – klavír
Miroslav Žára – kytara
Večerem provede Václav Žmolík

rezervace míst: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz, tel. 274 777 305, 777 100 557

Vzpomínka na PhDr. Danielu Karasovou, CSc.

18.05.2017

O sobotním poledni nás zastihla smutná a bolestná zpráva. Dopoledne odešla z našeho pozemského světa paní Daniela Karasová. Naše milá Danuška, přítelkyně, spolupracovnice, vynikající odbornice, autorka řady odborných publikací a statí o nábytkové a interiérové tvorbě, mimo jiné také autorka stálých výstavních expozic v Trmalově vile o Janu Kotěrovi a jeho interiérové tvorbě. Také členka Správní rady Kotěrova centra architektury o.p.s.
Když jsme Danielu ve středu 3. května přivítali v Trmalově vile na její přednášce o významných Kotěrových interiérech a nábytku a jejich klientských vazbách netušili jsme, že je to její poslední brilantní přednáška a naše poslední setkání.
Těžko vyjádřit slovy hloubku našeho smutku, víme jen, že navždy zůstane v našich myslích a srdcích.
Dovolte nám Danielu připomenout několika fotografiemi z našeho přátelství a spolupráce, trvajícího bezmála 20 let.
Sbohem vážená paní doktorko Karasová, sbohem milá a nezapomenutelná Danielo, naše přítelkyně a kamarádko.


Přátelé a spolupracovníci Kotěrova centra architektury, Trmalova vila Praha Strašnice.
Děkujeme Danielko
Olda, Lenka, Eva, Evička, Máca...

Ohlédnutí za profesním životem Daniely Karasové - Ladislav Zikmund-Lender

18.05.2017

Zveřejňujeme ohlédnutí za profesním životem PhDr. Daniely Karasové, kterou napsal pro Bulletin Uměleckohistorické společnosti PhDr. Ladislav Zikmund-Lender.


Za Danielou Karasovou

Ladislav Zikmund-Lender

Historiografie designu 20. století má jen několik nepřehlédnutelných legendárních osobností, ačkoli by se většina z nich tomuto epitetonu bránila. Jednou z nich byla bezesporu Daniela Karasová (14. 11. 1944 – 13. 5. 2017), která desítky let až do jeho politováníhodného a ukvapeného zrušení působila v Ústavu bytové a oděvní kultury a poslední čtvrtstoletí jako kurátorka sbírky nábytku 19.–21. století. I přes úctyhodnou bibliografii věnovanou bydlení, nábytku a ostatnímu užitému umění a designu, kterou za posledních čtyřicet let publikovala, si ji většina kolegů bude pamatovat jako vždy a za každých okolností elegantní, energickou, ochotnou a laskavou ženu, která dokázala být jak výsostně originální, tak spolehlivým „týmovým hráčem“ s neobyčejně otevřenou myslí. Je těžké uvěřit, že se s ní musíme rozloučit – její noblesní a barvitá osobnost i noblesní a barvitý šatník se představě smrtelnosti jaksi vzpíraly.
Výtvarné nadání a přehled o aktuální sociologii získaný praxí v nakladatelství sociologického ústavu zúročila po studiu anglistiky v Ústavu bytové a oděvní kultury, který měl pro socialistickou výrobu provádět teoretické i praktické výzkumy v oblasti bydlení a odívání. Daniela Karasová zde zpracovala několikadílný elaborát Vývojové směry v oblasti bydlení (poslední díl nesl název Osobnosti světového nábytkářství) a třídílný elaborát o vývoji kovového nábytku, který si u ÚBOKu objednal výrobní podnik Kovona. Měla jedinečnou příležitost se seznámit s řadou umělců a designérů od Pravoslava Rady, přes Jiřího Šuhájka, Emanuelou Kittrichovou, Jiřího Pelcla, Evu Jiřičnou, Miroslava Janouše a další. Řadu teoretických prací napsala spolu s architektkou Ivanou Čapkovou, s níž se přátelila po desetiletí. V roce 1986 obhájila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy kandidátskou práci Bydlení a obytné prostředí jako součást socialistického způsobu života: Výchovně vzdělávací východiska. Ve vzdělávání a osvětě viděla nezastupitelný prostředek kultivace bydlení: přednášela vývoj, technologii a kulturu interiérového designu postupně na Vysoké škole chemicko-technologické, Fakultě humanitních studií UK v Praze a díky své jazykové vybavenosti i na Council on International Educational Exchange, přispěla do učebnic a skript. Od osmdesátých let pravidelně publikovala v časopise Domov – díky kontaktu se zahraniční literaturou, zprostředkovanému Ústavem bytové a oděvní kultury, mohla psát poučené popularizační texty o interiéru v architektuře Le Corusiera, Bauhausu, který v roce 1987 se studijní delegací ÚBOKu navštívila, ve stejné době publikovala ve východoněmeckém časopise pro design Form+Zweg. V čaospisech Domov, Umění a řemesla, Průmyslový design či Estetická výchova publikovala hlavně o současném designu: o studiu Attika, britském a švédském designu a svých kolezích z ÚBOKu a dalších soudobých designérech – o Jiřím Pelclovi, Ladislavu Vrátníkovi, Emanuele Kittrichové ad. V roce 1990 se rozplynul sen její a dalších pracovníků ÚBOKu o transformaci této instituce, ÚBOK byl zlikvidován a Daniela Karasová následně vyhrála konkurz na kurátorku nábytkového designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde v této pozici vystřídala Olgu Herbenovou (1927–1990). V devadesátých letech publikovala řadu článků, v nichž se věnovala typům nábytku (psací stůl, příborník, odkládací a konferenční stolky, skříně atd.). Editovala pro nové vydání třídílnou edici Dějiny nábytkového umění Františka Cimburka (1910–1985), ke které dopsala čtvrtý díl o designu nábytku ve 20. století. V následujících dvaceti letech se podílela (ať už autorsky nebo přispěním do katalogu) na formotvorných výstavních projektech, věnovaných mimojiné tuzemskému užitému umění/designu a jeho prezentaci v zahraničí: 110 let UPM v Praze – více prostoru sbírkám; Prager Jugendstil; Otto Rothmayer; Důvěrný prostor, nová dálka: Umění pražské secese; Jan Kotěra: Zakladatel moderní české architektury; Vojtěch svobodný pán Lanna, sběratel, mecenáš a podnikatel; Rudolf II. a Praha; Vše pro dítě: ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze; spolupracovala na dvou přehlídkách ze sbírek UPM v Itálii: Formas e ambientes : as colecçoes do Museu de Artes Decorativas de Praga a Biedermeier, Arte e kultura nella Mitteleuropa 1815–1848, na níž později navázal projekt UPM Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848; dále se podílela na výstavách Artis pictorae amatores / Evropa v zrcadle pražského amatérského sběratelství; Hodiny a hodinky ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze; Sláva barokní Čechie; po roce 2000 se několikrát více zaměřila na poválečný design Bruselský sen: Československá účast na Světové výstavě Expo ‘58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let či 60’/70’: Věra a Vladimír Machoninovi / Věra and Vladimír Machonin; v domovském UPM se podílela na expozicích modernistického designu Artěl: Umění pro všední den 1908–1935 s nizozemskou verzí Artěl 1908–1935: Tschechischer Kubismus im Alltag. Posledními expozičními projekty byly podíly na expozicích Secese: Vitální umění, nová expozice kubismu v Domě U Černé Matky Boží, které předcházela zahraniční přehlídka CubiCZmus! Die Dekonstruktion der Moderne in Prag; stálá instalace v Rothmayerově vile v Praze a podíl na expozici v Retromuzeu v Chebu. Podílela se také na nových expozicích Uměleckoprůmyslového musea, které budou otevřeny ve zrekonstruované historické budově tento rok.
Přispěla do řady samostatných publikačních projektů. Zpracovala biografická hesla designérů v Nové encyklopedii českého výtvarného umění a francouzské encyklopedii Dictionaire international des Arts appliquées et du DESIGN de 1880 à nos jours, je autorkou rozsáhlého oddílu o nábytkovém designu Josefa Gočára v Gočárově monografii z roku 2010, který kvalitativně vyčnívá nad pasážemi o architektuře, podílela se na reprezentativní syntéze o obytném křídle Pražského hradu Na slunečné straně: Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800–1918. V roce 2012 vyšla v elegntní úpravě Štěpána Malovce její Geneze designu nábytku, která vykládá nábytkové kusy a soubory z 19. až 21. století ve sbírkách UPM, jež jsou vystaveny ve studijním depozitáři UPM v Kamenici nad Lipou. Oproti předešlým Dějinám nábytkového umění IV. se zde místo biografických kapitol soustředila více na výrobní vztahy a klientské vazby. Naposledy přispěla do obsáhlé kolektivní monografie UPM Design v českých zemích. Díky jejímu osobnímu nasazení a diplomatickému talentu získalo UPM od 90. let řadu významných akvizic interiérového designu, utvářejících dnes kostru sbírky. Jedním z jejích posledních objevů byly kusy Gočárova souboru, vystaveného na přehlídce Werkbundu v Kolíně nad Rýnem v roce 1914 a považovaného za ztracený, který rekonstruovala jako jeden z hlavních chef-d'oeuvrů pro expozici v Domě U Černé Matky Boží, na stopě byla také duplikátu Gočárova bufetu pro Jana Štence z roku 1917, nacházejícího se ve Spojených státech.
Ani přes kurátorskou a publikační vytíženost se nevzdala psaní popularizačních článků. Zvlášť v 90. letech se na stránkách Domova věnovala interiérové tvorbě významných architektů, designérů a výtvarníků: od Josefa Schulze, Antonína Wiehla, Rudolfa Kříženeckého, Friedricha Ohmanna, Josefa Fantu, přes Jana Kotěru, Rudolfa Stockara, Pavla Janáka, Hanu Kučerovou-Záveskou, Jaromíra Krejcara, Jana Vaňka, Ladislava Machoně, Miloslava Prokopa až po Karla Koželku. Ve stejné době, kdy se věnovala této „biografické metodě“, publikovala v roce 1992 také originální článek, jehož téma by si s její osobností spojoval málokdo: Punk a soudobý design.
I přes své dlouhodobé onemocnění Daniela Karasová odešla nečekaně – ještě týden před úmrtím přednášela v Trmalově vile o svém oblíbeném tématu: nábytkovém designu Jana Kotěry a jeho klientských vazbách. Nacházela se uprostřed rozpracovanosti velkých projektů: pokračování knihy o městském traktu Pražského hradu v „krátkém“ dvacátém století (1918–1989) a především svého vysněného a mnoho let připravovaného výstavního a publikačního projektu, hodnotícím činnost Ústavu bytové a oděvní kultury. Protože se ráda obklopovala podstatně mladšími kolegy, jimž co do vitality s přehledem stačila, je velká naděje, že v obou projektech budou její spolupracovníci úspěšně pokračovat. O jejím talentu zcela přirozeně překračovat generační hranice v oboru, který je často ostře generačně strukturován, svědčí i to, že do sborníku, sestaveného k jejím 70. narozeninám před necelými třemi lety, přispěli především kolegové mladší a nejmladší generace.
Daniela Karasová byla nebývalý úkaz. Své odborné výstupy příliš nezatěžovala „velkou“ postmoderní teorií, přestože jistě byla díky svému rozhledu s jejími stěžejními proudy obeznámena. Byla přesvědčena, že důkladná archivní a znalecká práce může nejlépe ozřejmit okolnosti, za nichž i nábytkové kusy a soubory vznikaly, přičemž se v čím dál zralejší době zabývala sociálními a politickými vztahy autorů, výrobců, uživatelů a objednavatelů. Byla totiž bytostně přesvědčena, že i nábytková tvorba 20. a 21. století může být nejen zcela samozřejmou a nedílnou součástí spotřební kultury, ale i uměleckým dílem.
Daniela Karasová byla ženou pragmatickou a vždy v informovaném kontaktu s realitou – jistě i díky dechberoucí škále a rozsahu svých mimoprofesních zájmů: od lyžování, přes automobilové veterány, nejrůznější výtvarné aktivity, navrhování excentrických klobouků a hru na všemožné hudební nástroje, naposled to byly dudy a ukulele. Jistota, že kdykoli promptně pomůže odbornou radou či „jen“ laskavým povzbuzením, její vzácná ochota ocenit a pochválit druhé, neutuchající pozitivní přístup a flegmatický, občas ironický nadhled, její elegantní nonšalance i záruka vkusného veselí na nejrůznějších společenských akcích budou v umělecké muzeologii hořce chybět. Uměla totiž šířit nejen poznání, ale i radost.


Fotografie z Večera s vůní čokolády a orientu

18.05.2017

Dne 11. května jsme zavzpomínali na další významnou osobnost Prahy 10 pana Františka Maršnera, majitele první české čokoládovny na Královských
Vinohradech – slavné Orionky.
Celým večerem nás provázel publicista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor Václav Žmolík a hudebně doprovázela Karolína Žmolíková s
Fotografie z tohoto čokoládou provoněného večera si můžete prohlédnout v rubrice Dění ve vile.

Doma u Aloise Dryáka

09.05.2017

V úterý 23. května 2017 v 18 hod. si Vás Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila, vydavatelství FOIBOS BOOKS
a Městská část Praha 10 dovolují pozvat na přednáškový večer z cyklu Rok osobností pražské architektury s názvem Doma u Aloise Dryáka významného secesního architekta a osobnosti Prahy 10, který se uskuteční v úterý 23. května v 18 hodin. Životem a dílem tohoto architekta nás provede ing. Jan Stěnička.
Večer se koná za podpory MČ Praha 10
rezervace míst:e-mail: e.henkrichova@foibos.cz, tel. 274 777 305, 777 100 557

Výstava muškátů a bylinek

09.05.2017

Ve středu 17. května 2017 v 18 hod. si Vás Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila, vydavatelství FOIBOS BOOKS
a Městská část Praha 10 dovolují pozvat na výstavu muškátů a bylinek do zahrady Trmalovy vily, Vilová 11, Praha 10 Strašnice.
S velkým sortimentem bylinek se představí Trvalková školka PERENY, Předměřice nad Jizerou.
Poučení k bylinkám provede ing. Ivana Kožešníková z firmy ROSSYservis.
Exponáty muškátů dodá Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.v Průhonicích, odborně o květinách – ing. Tomáš Fánči.
Vystavené exponáty bude možno na místě zakoupit.
Večer se koná za podpory MČ Praha 10
rezervace míst:e-mail: e.henkrichova@foibos.cz, tel. 274 777 305, 777 100 557

Fotografie z vernisáže výstavy Zlínských architektů v Napajedlech

04.05.2017

Ve čtvrtek 27. dubna se konala vernisáž výstavy o zlínských architektech v Muzeu Napajedla. Výstavou nás provedla paní Barbora Košutová, vedoucí Muzea Napajedla a Informačního centra, paní starostka Irena Brabcová, paní Tereza Kovaříková,správkyně sbírek Muzea Napajedla a Ladislava Horňáková, kurátorka sbírky architektury Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Fotografie z této akce si zde můžete prohlédnout.

Letní brigáda na Pražském Hradě

04.05.2017

Pro výpomoc na výstavě o architektech Pražského Hradu hledáme studenty VŠ a SŠ zajímající se o architekturu, stavitelství, dějiny umění nebo cestovní ruch. Expozice bude probíhat v období červenec až září 2017 v prostorách Plečnikovy vyhlídky na Pražském Hradě.
Hlavní náplní práce bude dohlížení na vystavované exponáty a klidný průběh veškerých návštěv.
Výplata za práci bude spočívat v podobě širokého výběru knih vydaných nakladatelstvím Foibos Books a dále ve vystavení potvrzení o absolvování stáže ve vašem oboru.
Požadujeme:
- Zodpovědnost, spolehlivost a flexibilitu
- Reprezentativní vystupování
- Znalost cizího jazyka výhodou
Nabízíme:
- Místo vykonávání práce na atraktivním místě v areálu Pražského Hradu
- Široký výběr z knih o architektuře
- Potvrzení o absolvování stáže vhodné pro školy i do CV
Kontakt:
e-mail: e.pavlikova@foibos.cz, tel. 606 546 980 (Eliška Zlatohlávková)

Fotografie z přednášky PhDr. Daniely Karasové o interiérech Jana Kotěry

04.05.2017

Ve středu 3. května se v Trmalově vile uskutečnila přednáška vedená paní doktorkou Danielou Karasovou na téma významných Kotěrových interiérů a nábytku a jejich klientských vazeb. Vy si zde fotky z tohoto příjemného večera můžete prohlédnout.

Významné Kotěrovy interiéry a nábytek a jejich klientské vazby

27.04.2017

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila, vydavatelství FOIBOS BOOKS a Městská část Praha 10 si Vás 3. května dovolují pozvat na přednáškový večer z cyklu Rok osobností české architektury. Tématem večera bude slavný architekt Jan Kotěra a jeho nábytková a interiérová tvorba, se kterou nás seznámí PhDr. Daniela Karasová, CSc.
rezervace míst: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz, tel. 274 777 305, 777 100 557

Anketa STAVBY STOLETÍ 1918 - 2018

24.04.2017

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. ve spolupráci s časopisem Architect+, Národním památkovým ústavem, s realizátorem sociologických výzkumů Cumulus4 a portálem Archiweb.cz coby mediálním partnerem vyhlásilo odbornou anketu o nejlepší stavby od roku 1918 do současnosti. Její výsledky budou podkladem hned pro několik akcí určených k popularizaci architektury mezi širokou veřejností.
Na základě výsledků ankety budou připraveny výstavy a katalog, které přístupnou formou představí architektonické hodnoty z období samostatného státu, tedy z let 1918–2018. V roce 2018 pak výsledky ankety poslouží jako podklad pro Putování po stavbách století Čech, Moravy a Slezska. To obsáhne procházky po architektuře a komentované prohlídky budov po celé ČR. Odborníci na dějiny architektury tak veřejnosti přiblíží naše významné architektonické hodnoty.
Osloveni pro účast v anketě byli přední čeští historici architektury, pracovníci památkové péče, pedagogové dějin umění a příbuzných oborů, fakult architektury a stavitelství, jakož i praktikující architekti. Anketa samotná pak má tři části. 1. nejlepší stavby celé ČR; 2. nejlepší stavby v jednotlivých stavebních typech; 3. nejlepší stavby jednotlivých krajů. Vyhodnocovat ji bude odborná porota, jejímž předsedou je profesor Vladimír Šlapeta z VUT v Brně. Účelem není vytvořit „žebříček“, ale sumarizovat to, co se za sto let existence republiky podařilo. Ankety, katalog, výstavy a hlavně Putování po stavbách století jsou totiž poctou stoletému výročí našeho moderního státu.
Jelikož nebylo v našich silách oslovit zdaleka všechny a protože rádi uvítáme i názory dalších znalců architektury, můžou i další zájemci přidat svůj odborný hlas. Odkaz na anketu naleznete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccaRpZq_l8B0EQ0kRtvOWbz5dGY1NMzJq8akYgjN5Va_VhOQ/viewform

Večer s vůní čokolády a orientu

20.04.2017

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila a Městská část Praha 10 si Vás dovolují pozvat na přednáškový večer z cyklu Putování za osobnostmi a památkami Prahy 10.
Tentokrát se seznámíme s Františkem Maršnerem, majitelem první české čokoládovny na Královských Vinohradech - Orionky.
Celým večerem nás bude provázet publicista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor Václav Žmolík a s historií a současností výroby čokolády nás seznámí Martina Šilhánová, manažerka společnost Netlé. Nebude chybět hudební doprovod v lationskoamerickém rytmu v podání Karolíny Žmolíkové.

Otevírací doba o Velikonocích

12.04.2017

Během Velikonoc 14. - 17. dubna 2017 je Trmalova vila zavřena. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné velikonoční svátky!

Fotografie z Velikonoc v Trmalově vile

10.04.2017

V neděli 9. dubna jsme v Trmalově vile mohli společně oslavit Velikonoce, svátky jara. Ke správnému prožití těchto svátků samozřejmě patří barvení vajíček a pletení pomlázek. Jak vyrobit krásné kraslice nám ukázaly Hana Maříková a Alena Samohýlová. Zábavu pro děti obstarala balónková dílna Veselé korálky a také klaun Ferola.
Nechybělo také krásné jarní počasí a hudební doprovod v podobě kapely Hudba na klíč. Za městskou část Praha 10 se zúčastnila paní Dagmar Lešenarová a pan Viktor Lojík.
Fotografie z této akce si zde můžete prohlédnout.

Letos budou již páté Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska

10.04.2017

Termín Dnů je již tradičně svázán s datem narození proslulého lidového stavitele a štukatéra Jakuba Bursy (21. července 1813) a letos budou v týdnu od 15. do 23. července.
Díky vstřícnosti se pořadatelství centrálních aktivit letošních Dnů lidové architektury tentokrát ujal Středočeský kraj, na jehož území proběhne celostátní zahájení i zakončení. Hlavním centrem a dějištěm slavnostního zahájení Dnů LA bude ve dnech 15. – 16. 7. Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan, které se rovněž stane výchozím bodem pro „Putování středním Povltavím za lidovými stavbami“.
Slavnostní zakončení se odehraje o týden později ve dnech 22. – 23. 7. v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi. Obě tyto akce budou doprovázeny bohatým kulturním programem, například vystoupením folklorních souborů, ukázkami tradičních řemesel, prodejem regionálních výrobků, komentovanými prohlídkami, výstavami, přednáškami, besedami apod. a také křtem doprovodných publikací a organizovanými výjezdy za památkami vesnické architektury v okolí.
Naším přáním a záměrem je, aby se ke Dnům LA podle svých představ a možností zapojily všechny kraje naší republiky. Středočeský kraj v této souvislosti začlenil jejich každoroční pořádání do krajské Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji a k tomu zpracoval Zásady pro pořádání Dnů lidové architektury Středočeského kraje. Tím se podařilo zajistit kontinuitu jejich pokračování v dalších regionech kraje a tím také potenciálně širší publicitu a dopad na veřejnost. Podobným způsobem se k celostátním Dnům LA už čtvrtým rokem připojuje rovněž například Liberecký nebo Zlínský kraj. S programem letošních Dnů LA se přihlásil již také Olomoucký kraj.
Posláním a smyslem Dnů lidové architektury je seznamovat širokou kulturní veřejnost k bohatstvím lidové architektury a oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, odborníky i širokou veřejnost k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví.
Velmi by nás potěšilo, kdyby všude tam, kde se toto bohatství nachází bylo v tyto dny přístupno široké veřejnosti a doprovázeno komentovanými prohlídkami a dalšími aktivitami.
Rádi všem, kteří se zapojí do akcí Dnů lidové architektury kdykoliv poskytneme potřebné rady a pomoc a zejména celostátní propagaci prostřednictvím webových stránek www.lidove-stavby.cz a médiích..

Všechny zájemce o lidovou architekturu středního Povltaví s radostí přivítáme ve Vysokém Chlumci na slavnostním zahájení Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska v sobotu 15. července 2017 v 10 hodin a na následném programu.

Kontakt na Metodické a organizační centrum Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2017:
Kotěrovo centrum architektury – Trmalova vila, Vilová 11, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Tel. 608029741 E mail: o.janota@foibos.cz, pavel.bures@npu.cz www.trmalovavila.eu, www.lidove-stavby.cz


Fotografie z křtu knížky Slavné stavby F. M. Kaňky v Bakově nad Jizerou

05.04.2017

Dne 24. března se ve výstavní síni muzea Bakovska uskutečnil slavnostní křest knihy Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky. Fotografie z této události si zde můžete prohlédnout.

Vernisáž výstavy o Františku Maxmiliánu Kaňkovi v Dobrovicích

04.04.2017

Jménem Kotěrova centra architektury a nakladatelství FOIBOS BOOKS si Vás dovolujeme pozvat na vernisáž výstavy o architektovi Františku Maxmiliánu Kaňkovi, která se uskuteční v úterý 25. dubna 2017, v 17 hodin v Dobrovicích ve Výstavní síňi Dobrovických muzeí, Palackého náměstí 2.
Výstava Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury a město Dobrovice, zde bude k navštívení do 14. května 2017.

Doma u Karla Poláčka

23.03.2017

Ve čtvrtek 30. března se v Trmalově vile uskuteční vzpomínkový večer z cyklu Putování za osobnostmi a památkami Prahy 10.
U příležitosti 125. výročí narození předního spisovatele Karla Poláčka nese událost název Doma u Karla Poláčka.
Dílo tohoto spisovatele nám představí Lubomír Brožek, předseda Klubu pražských spisovatelů a prof. PhDr. Vladimír Křivánek, literární historik.
Akce se koná za podpory městské části Praha 10.
Rezervace míst na tel. 777 100 557,
mail. e.henkrichova@foibos.cz

Velikonoce v Trmalově vile

23.03.2017

V neděli dne 9. dubna se můžete těšit do Trmalovy vily na zábavný velikonoční program s názvem "Veselé velikonoce s lidovými tradicemi svátků jara".
Ve vile na Vás budou čekat hry a zábava s uměleckou skupinou "Hudba na klíč", ochutnávka tradičních velikonočních pochoutek či výstava soukromé sbírky kraslic. Sami si také můžete vyzkoušet pletení pomlázek nebo zdobení vajíček voskovou technikou.
Rezervace míst na tel. 777 100 557 nebo na mail: e.henkrichova@foibos.cz

Křest publikace

13.03.2017

FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury vydalo již sedmou publikaci z edice Památky UNESCO "Český Krumlov Historické centrum", editorem knihy je Pavel Vlček s kol. autorů včele s prof. Václavem Girsou.

7. 3. 2017 se v 17 hodin konal v Národní knihovně ČR křest této publikace.
Není to náhoda, ale je to ji třetí kniha, kterou v Klementinu prezentujeme.
Podle ředitele NK Patra Kroupy slavnostní uvedení knih do Národní knihovny právem patří.
Dr. Janota připomenul další významnou souvislost s křtem publikace.
Letos uplyne čtvrť století, kdy výbor pro světové dědictví UNESCO na svém 16 zasedání konaném 7.-14.12 1992 v jihoamerickém městě Santa Fé schválil zapsání prvních historických center měst – Prahy Telče a Českého Krumlova na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví Unesco.

Doc.PhDr. Josef Štulc, čestný prezident IGOMOS byl při této události a po úvodním slovu Dr. Oldřicha Janoty a PhDr. Petra Kroupy ji krátkou vzpomínkou přiblížil.
Mezi hosty byli také přítomni Ing. Dalibor Carda, starosta Českého Krumlova a zástupci dalších měst a památek UNESCO., náměstkyně ministryně MMR JUDr. Simeona Zikmundová. Návštěvníci malé slanosti měli možnost prohlédnout si všech sedm dosud vydaných publikací památek UNESCO v ČR v českém i v anglickém jazyce. Všechny publikace byly podpořeny Ministerstvem kultury ČR.


Křest knihy Český Krumlov - Historické centrum

20.02.2017

Srdečně Vás zveme na slavnostní křest nové publikace Český Krumlov - Historické centrum, který se uskuteční v zasedacím sále Klementina v úterý 7. března 2017 v 17 hodin.
Slavnostním večerem nás provedou slovem:
PhDr. Petr Kroupa,
generální ředitel Národní knihovny ČR
Mgr. Dalibor Carda,
starosta města Český Krumlov
Doc. PhDr. Josef Štulc,
čestný prezident ČNK ICOMOS
Prof. PhDr. Pavel Vlček, CSc., editor publikace.

rezervace míst:
e-mail: e.henkrichova@foibos.cz,
tel. 274 777 305, 777 100 557

Městečka na dlani Karlovarského kraje - pozvánka na křest

20.02.2017

Ve čtvrtek 9. března v 16 hodin se v koncertním sále základní umělecké školy J. Labitzkého v Bečově nad Teplou uskuteční slavnostní křest knížky Městečka na dlani Karlovarský kraj.
Srdečně Vás zveme na tento slavnostní křest jménem vydavatelství FOIBOS BOOKS, Kotěrova centra architektury a města Bečov nad Teplou.

Městečka na dlani Královéhradeckého kraje - pozvánka na křest

20.02.2017

Ve čtvrtek 2. března ve 13 hodin se ve Spolkovém domě v Miletíně uskuteční slavnostní křest knížky Městečka na dlani Královéhradecký kraj.
Srdečně Vás zveme na tento slavnostní křest jménem vydavatelství FOIBOS BOOKS, Kotěrova centra architektury a města Miletín.

Vzpomínání na Václava Zítka, jednoho z nejvýznamnějších českých pěvců poválečné generace

14.02.2017

Večer s ukázkami pěveckého umění Václava Zítka uvádí PhDr. Jaroslav Someš, divadelní historik, publicista a recenzent.

Vzpomínání se koná ve čtvrtek 23. února 2017 v 18 hod. v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice za podpory MČ Praha 10.

rezervace míst: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz, tel. 274 777 305, 777 100 557

Vernisáž výstavy o F. M. Kaňkovi v Lysé nad Labem

30.01.2017

Jménem Kotěrova centra architektury a nakladatelství FOIBOS BOOKS si Vás dovolujeme pozvat na vernisáž výstavy o architektovi Františku Maxmiliánu Kaňkovi, která se uskuteční ve čtvrtek 16. února 2017, v 17 hodin v Lysé nad Labem v budově bývalého augustiniánského kláštera. Výstava Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury a město Lysá nad Labem, zde bude k navštívení do 17. března 2017.

VZPOMÍNÁNÍ NA BRATRY ČAPKY s ukázkami z básnické tvorby Josefa Čapka s populární česko-rakouskou herečkou Zdenkou Procházkovou

12.01.2017

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila, FOIBOS BOOKS, Městská část Praha 10 si Vás dovolují pozvat na večer z cyklu Osobnosti Prahy 10.
VZPOMÍNÁNÍ NA BRATRY ČAPKY s ukázkami z básnické tvorby Josefa Čapka s populární česko-rakouskou herečkou Zdenkou Procházkovou. Uvádí Václav Žmolík

ve středu 25. ledna 2017 v 18 hodin
Vršovický zámeček (Rangherka)
Vršovické nám., Praha 10

Vernisáž výstavy o F. M. Kaňkovi v Litvínově

12.01.2017

Zámek Valdštejnů patří k nejstarším památkám v Litvínova. Valdštejnové jej přestavěli do barokní podoby v letech 1732 až 1743 podle návrhu architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Po dlouhé rekonstrukci byl v roce 2015 otevřen veřejnosti a slouží také výstavním, komerčním i reprezentativním účelům.
Město Litvínov tak má dnes velmi vzácný a reprezentativní areál s mnohostranným využitím.
A právě sem, do míst která jsou poznamenána jeho géniem, se "vrací" slavný český barokní architekt Kaňka ve výstavě, která představuje důležitou část z jeho velmi rozsáhlé tvorby.
Výstava Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury a město Litvínov, zde bude k navštívení do 11. února 2017.
Pokud jste z okolí, nebo máte cestu do severních Čech, přijďte se potěšit krásně opraveným zámkem i zajímavou výstavou.
Dnes se chceme s Vámi alespoň podělit o nahlédnutí do slavnostního sálu a výstavní síně zámku při vernisáži 10. ledna 2017.

Rok osobností pražské architektury 2017 a Jaroslav Fragner

12.01.2017

V letošním Roce osobností pražské architektury pokračujeme představováním vynikajících architektů a jejich tvorby, kterou můžeme dnes obdivovat a objevovat v Praze, ale také na jiných místech u nás.
Významná životní výročí vzpomeneme letos u Josefa Schulze, Pavla Janáka, Jože Plečnika, Jaroslava Gillara, Richarda Podzemného a dalších.
Mezi prvními v přednáškovém cyklu a putování po jejich stavbách v Praze představíme vynikajícího českého architekta, malíře, návrháře a pedagoga Jaroslava Fragnera, jehož 50. výročí úmrtí jsme v minulých dnech vzpomínali.
Jaroslav Fragner
se narodil 25. prosince 1898
Architekturu studoval na ČVUT u profesora Antonína Engela, roce 1934–1935a svá studia završil na Akademii výtvarných umění v mistrovské třídě u profesora Josefa Gočára.
Spolu s Karlem Honzíkem, Evženem Linhartem a Vítem Obrtelem tvořili tzv. Puristickou čtyřku. V roce 1934 stanul v čele skupiny architektů SVU Mánes a v roce 1936 se stal místopředsedou a v roce 1939 předsedou SVU Mánes.
Po druhé světové válce byl jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění a v letech 1954–1958 zde působil jako rektor. Vlastní projekční ateliér provozoval Po roce 1948 měl vlastní projekční ateliér ve Stavoprojektu a později ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). V roce 1956 jako předseda Svazu architektů ÚSČVU písemně protestoval proti rozhodnutí o zrušení SVU Mánes a zabavení jeho majetku státem. V roce 1959 byl odvolán ze všech funkcí, ale paradoxně dostal Řád práce a v roce 1965 obdržel titul národní umělec.
Některé Fragnerovy stavby jsou řazeny k vrcholům české architektury 20. století.
Z pražských staveb připomeňme vilu Ing. Havla na Barrandově, 1919–1931, Léčiva B. F., 1929–1930, Praha-Dolní Měcholupy, palác pojišťovny Merkur, Praha, Revoluční ulice, 1934–1936, rekonstrukci a dostavbu Karolina, 1945–1968, Loděnice ČKD v Praze-Libni, 1949, rekonstrukci Betlémské kaple, 1949–1965, úpravy Pražského hradu, 1956–1967.

PF 2017

05.01.2017

Z Trmalovy vily Vám přejeme šťastný a ve zdraví prožitý rok 2017!

Vánoční přání z Trmalovy vily

22.12.2016

Přejeme klidné prožití vánočních svátků a v dalším roce ať se daří podle Vašeho přání!

Adventní koncert - Alena Hönigová

09.12.2016

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila a Městská část Praha 10 si Vás dovolují pozvat na večer z cyklu Advent 2016 s Trmalovou vilou

Cembalistka Alena Hönigová, zahraje v pátek 16. prosince od 18 hodin v Trmalově vile. Srdečně Vás zveme na tento krásný adventní koncert.
Můžete se těšit na skladby A. Vivaldiho, H. Purcella, Ch.W. Glucka a improvizace na vánoční koledy.


Projekt se koná za podpory MČ Praha 10. Záštitu převzali Ing. Vladimír Novák, starosta MČ Praha 10 a Ing. Tomáš Pek, radní MČ Praha 10

rezervace míst do 16.12.2016 do 12:00 na: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz
tel. 274 777 305, 777 100 557

Putování po stavbách architekta Oldřicha Lisky ve východních Čechách

08.12.2016

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. a Městská knihovna Sezemice
si Vás dovolují pozvat na přednášku a besedu

Putování po stavbách architekta Oldřicha Lisky
ve východních Čechách
Stavbami tohoto významného architekta
vás provede Mgr. Jakub Potůček


ve středu 14. prosince 2016 v 19 hodin
Městská knihovna Sezemice, Spálená 141, Sezemice

Fotoreportáž z akce "do Klementina s Ing. Janem Stěničkou!"

08.12.2016

5. prosince se konala vycházka s Ing. Janem Stěničkou, který nás provedl po Klementinu a současně i po výstavě F.M.Kaňky, který po rodině Luragů architektonicky ovlivnil celé Klementinum.
V druhé polovině vycházky jsme se podívali na detailní prohlídku málo známého a nejdůležitějšího kostela v areálu sv.Klimenta.

Zde již pár fotografií

Návrat k Emilu Kolbenovi a 120 leté historii ČKD

08.12.2016

FOIBOS BOOKS, Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila, Městská část Praha 10 uspořádali pro občany Prahy 10 a Pražany v rámci cyklu Rok osobností Prahy 10 jízdu „Historickou tramvají za Emilem Kolbenem“

V sobotu 5.11.2016 se sešla ve 13:30 v Trmalově vile na šedesátka lidí všech věkových vrstev od důchodců až po rodiny s malými dětmi.
Nejdříve se uskutečnila prohlídka Trmalovy vily, díla jedné z největších osobností Prahy 10, architekta Jana Kotěry.
Potom jsme se vydali na nedalekou tramvajovou zastávku Vozovna Strašnice, kde celá skupina nastoupila do motorového a vlečného vozu historické tramvaje.
Do jednoho vozu nastoupil s účastníky ing. Jan Stěnička, do druhého Mgr. Jakub Potůček, aby cestou představili významná místa, zejména architektonické památky Strašnic, Vršovic, Nového a Starého Města pražského například strašnickou secesní školu, vršovickou Waldesku - dnešní Koh-i-noor, kostel sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha, školu U vršovického nádraží, Gröbeho vilu, až po Tančící dům, Klementinum, Rudolfinum, Uměleckoprůmyslovou školu, kde působil jako profesor dekorativní architektury mladý Jan Kotěra a také třeba Jože Plečnik, v závěru potom Bílkovu vilu, Kramářovu vilu, Pražský hrad a mnohé další významné stavby.
Na konečné v Muzeu městské hromadné dopravy byla jednou z mnoha pozoruhodností tohoto muzea tramvaj, tak zvaná primátorská, vyrobená podle návrhu Jana Kotěry.
Když Emil Kolben po návratu z Ameriky zakládal ve Vysočanech společnost Kolben a spol. asi ani netušil, že budoucí průmyslový koncern ČKD bude vyrábět téměř doslova vše od jehly po lokomotivu. A právě tramvaje patřily ještě nedávno ke světové špičce.
V muzeu, které mnozí navšívili (jak přiznali) poprvé a které si se zájmem prohlíželi jak dospělí, tak děti, jsme ukončili téměř tříhodinovou cestu. A zdálo se, k velké spokojenosti pasažérů historické tramvaje.
Chtěli jsme za podpory městské části Praha 10 představit dílo a život Emila Kolbena, muže, kterému se bohužel až v poslední době alespoň trochu dostává zaslouženého uznání. Učinili jsme tak skvělou přednáškou PhDr. Miloše Hořejšího, vedoucího odboru vědy a výzkumu Národního technického muzea Praha, kterou jsme uspořádali v Trmalově vile a touto cestou historickou tramvají.

Tak zase někdy příště.

K přednášce Dr. Hořejšího i cestě historickou tramvají se vracíme malou fotoreportáží.

FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury o.p.s.

Ryzí architektura Františka Roitha

08.12.2016

Tak byla nazvána přednáška v Kotěrově centru architektury v Trmalově vile v Praze Strašnicích.
Ing. arch. Petr Krajči představil dílo tohoto architektka v dosud neprezentované šíři a hloubce s mnohými novými fakty a pohledy.
Je to zásluhou důkladné badatelské práce a přispění potomků rodiny architekta, kde se nachází bohatý obrazový a další archivní materiál.
Přednáška se uskutečnila v rámci projektu Rok osobností pražské architektury, podpořeném grantem hl. města Prahy, který postupně představil v letošním roce v Trmalově vile řadu významných pražských architektů. O většině těchto setkání jsme vás na těchto webových stránkách průběžně informovali.

JAN KOTĚRA A TVŮRCI MODERNÍ ARCHITEKTURY ZLÍNA

04.12.2016

Srdečně Vás zveme na odpoledne z cyklu Advent 2016 s Trmalovou vilou

JAN KOTĚRA A TVŮRCI MODERNÍ ARCHITEKTURY ZLÍNA

Předvečer Kotěrova životního jubilea představí prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta v Trmalově vile jeho tvorbu ve Zlíně a Zlínském kraji a tvorbu jeho žáků, spolupracovníků Františka Lydie Gahury, Miroslava Lorence a dalších tvůrců moderní architektury Zlína a Zlínského kraje.

V rámci večera se také představí a slavnostně otevře výstava žáků a spolupracovníků Jana Kotěry

V pondělí 12. prosince 2016 od 18:00
Trmalova vila, Vilová 11, Praha 10

Projekt je podpořen grantem MČ Praha 10

rezervace míst do 12.12.2016, 12:00 na: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz
tel. 274 777 305, 777 100 557


Pozvánka na salon Jana Kotěry

04.12.2016

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila a Městská část Praha 10 si Vás dovolují pozvat na akci z cyklu Advent 2016 s Trmalovou vilou

XVI. Salon Jana Kotěry v Trmalově vile


Předvánoční čas je také dobou pravidelných setkání s tvorbou osobnosti Prahy 10 Jana Kotěry. Jeho vila v Hradešínské ulici byla nejen domovem jeho rodiny, ale také ateliérem a školou, kterou prošli mnozí slavní čeští architekti.
XVI. Salon již tradičně zahájíme položením květin k hrobu Jana Kotěry na Vinohradském hřbitově ve 14 hodin, od 16 hodin proběhnou komentované prohlídky Trmalovy vily a od 18 hodin přednáška arch. Zdenka Lukeše o architektu a pedagogovi Janu Kotěrovi.

V pondělí 19. prosince 2016

14 hodin – položení květin k hrobu Jana Kotěry na Vinohradském hřbitově
16 hodin – komentovaná prohlídka Trmalovy vily
18 hodin – přednáška arch. Zdenka Lukeše o Janu Kotěrovi
V pondělí 19. prosince 2016

Trmalova vila, Vilová 11, Praha 10

Projekt je podpořen grantem MČ Praha 10

rezervace míst do 18.12.2016, 12:00
na: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz
tel. 274 777 305, 777 100 557

ADVENTNÍ POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

04.12.2016

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila a Městská část Praha 10 si Vás dovolují pozvat na pohádkové odpoledne z cyklu Advent 2016 s Trmalovou vilou

ADVENTNÍ POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

Trmalova vila se stala na několik měsíců útočištěm souboru Dívadlo, které zde nazkoušelo půvabnou „Pohádku o zakleté holubičce“.
V tomto adventním čase pozveme rodiny s dětmi na její slavnostní předpremiéru do Trmalovy vily.

v sobotu 10. prosince 2016 od 15:00

Trmalova vila, Vilová 11, Praha 10 Projekt je podpořen grantem MČ Praha 10

rezervace míst do 8.12.2016
na: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz
tel. 274 777 305, 777 100 557

Klementinum v proměnách staletí se zaměřením na komentovanou prohlídku výstavy F.M.Kaňky, sraz v 16.00 u sochy Karla IV. před Karlovým mostem

04.12.2016

Srdečně Vás zveme na vycházku 5.12.2016 do Klementina s Ing. Janem Stěničkou!

Vdruhém největším souboru staveb po Pražském Hradě – Klementinum, začneme prohlídkou dvou jezuitských chodeb: sv.Františka Xaverského v 1.patře.a sv.Ignáce v přízemí, kde na panelech Foibos přehlédneme celé dílo letošního jubilanta /250 let od pohřbu/ F.M.Kaňky, který po rodině Luragů architektonicky ovlivnil celé Klementinum.
Na výstavě jsou to především fotografie a dokumentace k mimopražským sídlům téměř všech šlechtických rodů. Historie Klementina je však kolosální a téměř tisíciletá: románský kostel, dominikáni, Jezuité, Jan Kepler, revoluční události 1848, empír až funkcionalismus a art decová výzdoba 20.let 20.století. Areál je stále v pohybu současnou revitalizací pro Národní knihovnu. V druhé polovině vycházky se zaměříme na detailní prohlídku málo známého a nejdůležitějšího kostela v areálu sv.Klimenta – vrcholné dílo českého baroka, Brandl. Braun, Brokoff, Reiner, atd., s ojedinělým transparentním a moderním ikonostasem, neboť Masaryk jej věnoval řecko-katolické církvi, vše vrežii F.M.Kaňky, nejčeštějšího barokního architekta.

rezervace míst do 5. 12. 2016, 12:00
na: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz
tel. 274 777 305, 777 100 557

ADVENTNÍ VEČER S CEMBALISTKOU ALENOU HÖNIGOVOU

04.12.2016

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila a Městská část Praha 10 si Vás
dovolují pozvat na večer z cyklu Advent 2016 s Trmalovou vilou

Alena Hönigová - cembalo

Adventní koncert
A. Vivaldi, H. Purcell, Ch.W. Gluck
improvizace na vánoční koledy

pátek 16. prosince 2016 od 18 hodin
Trmalova vila, Vilová 11, Praha 10
Projekt se koná za podpory MČ Praha 10. Záštitu převzali Ing. Vladimír Novák

rezervace míst do 16.12.2016, 12:00 na: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz
tel. 274 777 305, 777 100 557


Projekt je podpořen grantem MČ Praha 10

200. výročí od narození Damase Deworezkého

24.11.2016

Rádi bychom zavzpomínali na významného Schwarzenberského architekta, který má v těchto dnech 200. výročí od jeho narození.
Damas Deworezký se narodil 25. 11. 1816 v Třeboni a jeho jméno najdeme zapsáno také jako Franz Damascus Deworetzky, Damasius Dewortzky či dokonce počeštěné jako Deworecký nebo Devorecký. Bezesporu patřil mezi nejvýznamnější knížecí architekty druhé poloviny 19. století v jižních Čechách. Pocházel z rodiny stavitelů, jeho otec působil jako městský stavitel v Třeboni. Jeho technické vzdělání začalo na pražské polytechnice, kde studoval v letech 1834–1836 u profesora Karla Wiesenfelda. V pražském prostředí nastoupil i na dvouletou praxi do stavební firmy, po jejímž absolvování vstoupil do služeb Schwarzenbergů jako provozní praktikant jejich stavebního úřadu v Praze. Následně byl přeložen na stavební úřad v Hluboké a roku 1840 odešel na stavební ředitelství v Českém Krumlově, kde byl za dva roky povýšen na adjunkta a posléze v roce 1868 jmenován stavebním ředitelem po Wilhelmu Nevenhorstovi. Deworezký se podílel na desítkách schwarzenberských staveb. Jeho zakázky mnohdy spočívaly jen v realizaci přestavby nebo dostavby již stávajících objektů, kterých se zhostil nadmíru úspěšně. Prvním doloženým dílem je plán na zřízení ovčína v Lipně, signovaný a datovaný 28. 8. 1839. Dále se podílel v roce 1841 na úpravách zámku v Libějovicích a v roce 1845 na cottage v zámeckém parku na Hluboké. Pro schwarzenberské revíry stavěl myslivny a lesovny, a to v Cepu, Strážném, Poněšicích či Nové Oboře blízko Hluboké. Deworezkého tvorba byla dosti různorodá. Ve svých projektech nepoužíval jen tvarosloví novogotiky, ale vnášel do nich prvky rokoka, baroka a v pozdním období své tvorby dokonce i neorenesance, spojené s romanticko-gotizujícími formami. Jeho první realizace nesou náznaky doznívajícího klasicismu. Ukazuje se tak tvarová různorodost raného historismu, propojující různé styly. Jeho patrně poslední realizací byl pavilon pro pražskou Jubilejní výstavu v roce 1891. V této době Deworezký vážně onemocněl a 1. 7. 1891 zemřel. Návrhy restaurace a dalších staveb v rámci tohoto projektu musel tedy již dokončit další schwarzenberský stavitel Jan Sedláček.
K tomuto jeho výročí vychází publikace „Slavné stavby Damase Deworezkého a Jana Sedláčka v jižních Čechách“, která bude dostupná v knihkupectvích a ve Foibos Books.
Eshop: http://slavnestavby.cz/eshop/Ryzí architektura Františka Roitha

24.11.2016

Tak byla nazvána přednáška v Kotěrově centru architektury v Trmalově vile v Praze Strašnicích.
Ing. arch. Petr Krajči představil dílo tohoto architektka v dosud neprezentované šíři a hloubce s mnohými novými fakty a pohledy.
Je to zásluhou důkladné badatelské práce a přispění potomků rodiny architekta, kde se nachází bohatý obrazový a další archivní materiál.
Přednáška se uskutečnila v rámci projektu Rok osobností pražské architektury, podpořeném grantem hl. města Prahy, který postupně představil v letošním roce v Trmalově vile řadu významných pražských architektů. O většině těchto setkání jsme vás na těchto webových stránkách průběžně informovali.

Přednáška se uskutečnila v úterý 22. listopadu 2016 a nyní z ní přinášíme pár fotografií.

Večer s ing. Čestmírem Böhmem

24.11.2016

Ve čtvrtek 8. prosince v 18 hodin Vás zveme do Trmalovy vily.
Tentokráte bude v rámci cyklu "Rok osobností Prahy 10" představen ing. Čestmír Böhm, pokračovatel rodu slavných vršovických a malešických zahradníků.

Večerem bude provázet moderátor Václav Žmolík.

rezervace míst: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz, tel. 274 777 305, 777 100 557

Výstava Slavné stavby Prahy 5

21.11.2016

Od 30. listopadu 2016 do 31. ledna 2017 Vás zveme na výstavu Slavné stavby Prahy 5, která se bude konat v Komunitním centru Prádelna.
Vernisáž proběhne 30.11. 2016 v 18.hodin a výstavu představí ing. Petr Krajči.


Ryzí architekt František Roith

21.11.2016

Již zítra v úterý 22. listopadu 2016 v 18 hodin se v Trmalově vile uskuteční přednáška o architektu Františku Roithovi, kterého představí ing. arch. Petr Krajči.
Srdečně Vás zveme na tuto událost.


Vstupné 50 kč.


Poetické fórum Studentské Thálie

21.11.2016

Poetické fórum Studentské Thálie jež je součástí básnického festivalu Den poezie, se odehraje ve středu 23. listopadu od 19 hodin v Trmalově vile v Praze 10 – Strašnicích.

Studentská Thálie 2016 zakončí letošní ročník očekávanou podzimní Cenou Františka Hrubína a Poetickým fórem Studentské Thálie.

Prestižní soutěž pro mladé talenty, Studentská Thálie 2016, se symbolicky ohlíží za letošním ročníkem a spolu s oceněnými studenty vyhlíží literární vlaštovky uměleckého podzimu v podobě dvou událostí, pořádaných s Klubem pražských spisovatelů a uměleckou agenturou Foibos.
Studentská Thálie 2016 probíhá pod záštitou předsedy Klubu pražských spisovatelů Lubomíra Brožka, ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Novou scénou Národního divadla a Divadlem Na Prádle. Hlavním mediálním partnerem je TV Prima, která natočila několik zajímavých reportáží pro pořad TOP STAR a Odpolední zprávy.
„Pozvání na naše Gala na Nové scéně Národního divadla přijala řada osobností, jejichž přítomnosti si moc ceníme. Slavnostní program se zájmem sledovaly herečky Zdeňka Procházková a Miriam Chytilová, k hostům předávání cen mj. patřili Ondřej Brousek, Jiří Hromada, Patrik Děrgel, Aleš Cibulka, Diana Šoltýsová, Lumír Olšovský, Jan Cimický či Eva Hrušková s Janem Přeučilem,“ říká ředitelka Studentské Thálie Dana Benešová-Trčková.

Blíží se druhý ročník Ceny Františka Hrubína, oceňující středočeské autory, kde také letos nebude Studentská Thálie chybět. Nejzajímavější knižní počin roku představí básník a předseda Klubu pražských spisovatelů Lubomír Brožek, o vlastní reflexi Hrubínova díla se podělí oceněná autorka Ozvěn Studentské Thálie 2016 Michaela Valentová z Gymnázia nad Kavalírkou. Na literární akci se můžete těšit v úterý 8. listopadu od 18 hodin v Šímově síni Muzea umění a designu v Benešově.

Poetické fórum Studentské Thálie, jež je součástí básnického festivalu Den poezie, se odehraje ve středu 23. listopadu od 19 hodin v Trmalově vile v Praze 10 – Strašnicích.
Na setkání mladých tvůrců a literátů, spojeném se čtením účastníků Autorského počinu Studentské Thálie, vystoupí i hosté ze soutěžních festivalů Ortenova Kutná Hora a Hořovice Václava Hraběte. Spisovatel a mentor Studentské Thálie Petr Koudelka zde pokřtí svou experimentální románovou novinku Dýdžej Don Juan a ti druzí.

Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na jubilejní ročník Studentské Thálie 2017.

Na inspirativní nápady se těšíme na adrese info@studentskathalie.cz či fcb.
Novinky, podrobnosti a pozvánky můžete sledovat na https://www.facebook.com/StudentskaThalie .

Návrat k Emilu Kolbenovi a 120 leté historii ČKD

07.11.2016

FOIBOS BOOKS, Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila,
Městská část Praha 10 uspořádali pro občany Prahy 10 a Pražany v rámci cyklu Rok osobností Prahy 10 jízdu „Historickou tramvají za Emilem Kolbenem“
V sobotu 5.11.2016 se sešla ve 13:30 v Trmalově vile na šedesátka lidí všech věkových vrstev od důchodců až po rodiny s malými dětmi.
Nejdříve se uskutečnila prohlídka Trmalovy vily, díla jedné z největších osobností Prahy 10, architekta Jana Kotěry.
Potom jsme se vydali na nedalekou tramvajovou zastávku Vozovna Strašnice, kde celá skupina nastoupila do motorového a vlečného vozu historické tramvaje.
Do jednoho vozu nastoupil s účastníky ing. Jan Stěnička, do druhého Mgr. Jakub Potůček, aby cestou představili významná místa, zejména architektonické památky Strašnic, Vršovic, Nového a Starého Města pražského například strašnickou secesní školu, vršovickou Waldesku - dnešní Koh-i-noor, kostel sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha, školu U vršovického nádraží, Gröbeho vilu, až po Tančící dům, Klementinum, Rudolfinum, Uměleckoprůmyslovou školu, kde působil jako profesor dekorativní architektury mladý Jan Kotěra a také třeba Jože Plečnik, v závěru potom Bílkovu vilu, Kramářovu vilu, Pražský hrad a mnohé další významné stavby.
Na konečné v Muzeu městské hromadné dopravy byla jednou z mnoha pozoruhodností tohoto muzea tramvaj, tak zvaná primátorská, vyrobená podle návrhu Jana Kotěry.
Když Emil Kolben po návratu z Ameriky zakládal ve Vysočanech společnost Kolben a spol. asi ani netušil, že budoucí průmyslový koncern ČKD bude vyrábět téměř doslova vše od jehly po lokomotivu. A právě tramvaje patřily ještě nedávno ke světové špičce.
V muzeu, které mnozí navšívili (jak přiznali) poprvé a které si se zájmem prohlíželi jak dospělí, tak děti, jsme ukončili téměř tříhodinovou cestu. A zdálo se, k velké spokojenosti pasažérů historické tramvaje.
Chtěli jsme za podpory městské části Praha 10 představit dílo a život Emila Kolbena, muže, kterému se bohužel až v poslední době alespoň trochu dostává zaslouženého uznání. Učinili jsme tak skvělou přednáškou PhDr. Miloše Hořejše, vedoucího odboru vědy a výzkumu Národního technického muzea Praha, kterou jsme uspořádali v Trmalově vile a touto cestou historickou tramvají.

Tak zase někdy příště.

K přednášce Dr. Hořejše i cestě historickou tramvají se vracíme malou fotoreportáží.

FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury o.p.s.

Na F.M.Kaňku do Klementina

27.10.2016

5.12.2016 Vás zveme na architektonickou vycházku s Ing. Janem Stěničkou - Klementinum v proměnách staletí se zaměřením na komentovanou prohlídku výstavy F.M.Kaňky

sraz v 16.00 u sochy Karla IV. před Karlovým mostem

V druhém největším souboru staveb po Pražském Hradě – Klementinum, začneme prohlídkou dvou jezuitských chodeb: sv.Františka Xaverského v 1.patře.a sv.Ignáce v přízemí, kde na panelech Foibos přehlédneme celé dílo letošního jubilanta /250 let od pohřbu/ F.M.Kaňky, který po rodině Luragů architektonicky ovlivnil celé Klementinum.
Na výstavě jsou to především fotografie a dokumentace k mimopražským sídlům téměř všech šlechtických rodů. Historie Klementina je však kolosální a téměř tisíciletá: románský kostel, dominikáni, Jezuité, Jan Kepler, revoluční události 1848, empír až funkcionalismus a art decová výzdoba 20.let 20.století. Areál je stále v pohybu současnou revitalizací pro Národní knihovnu. V druhé polovině vycházky se zaměříme na detailní prohlídku málo známého a nejdůležitějšího kostela v areálu sv.Klimenta – vrcholné dílo českého baroka, Brandl. Braun, Brokoff, Reiner, atd., s ojedinělým transparentním a moderním ikonostasem, neboť Masaryk jej věnoval řecko-katolické církvi, vše v režii F.M.Kaňky, nejčeštějšího barokního architekta.

Veletrhy PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2016 aneb Dejme minulosti budoucnost!

25.10.2016

V pátek a v sobotu 4. – 5. listopadu se na pražském Výstavišti v Holešovicích, v Průmyslovém paláci, uskuteční jubilejní 5. ročník mezioborových veletrhů
PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2016, obnovy, financování a využití.
Představí se více jak 120 vystavovatelů, téměř na všech stáncích budou k dispozici i praktické ukázky a poradenství.

Ve dvou přednáškových sálech je navíc připraven opravdu pozoruhodný, návštěvníkům volně
přístupný program konferencí, přednášek, diskuzí a prezentací, ale také doprovodné výstavy.

Více na www.incheba.cz/pamatky

otevírací doba: pátek a sobota 10:00 – 18:00

MEZI PRAHOU A VÍDNÍ

24.10.2016

ve středu 9. listopadu2016 v 18 hodin se bude konat beseda s herečkou Zdenkou Procházkovou Ptát se bude Václav Žmolík.

rezervace míst: e-mail: e.henkrichova@foibos.cz">e.henkrichova@foibos.cz, tel. 274 777 305, 777 100 557

Ryzí architekt František Roith

24.10.2016

V úterý 22. listopadu 2016 v 18 hodin se v Trmalově vile uskuteční přednáška o architektu Františku Roithovi, kterého představí ing. arch. Petr Krajči.
Srdečně Vás zveme na tuto událost.


Vstupné 50 kč.

Historickou tramvají za Emilem Kolbenem

17.10.2016

Srdečně Vás zveme na projížďku historickou tramvají za Emilem Kolbenem.

Program:
Sraz se bude konat v Trmalově vile na Praze 10, kde se sejdeme na prohlídku rodinného domu od architekta Jana Kotěry, Trmalovy vily. Odtud se vydáme na Vozovnu Strašnice, kde nás bude čekat historická tramvaj.
Ta nás odveze přes zastávky Kubánské náměstí, Palackého náměstí a Staroměstská až do Vozovny Střešovice. Na závěr se můžete těšit na návštěvu Muzea MHD ve Vozovně Střešovice, kde je možné si prohlédnout primátorskou tramvaj, další z děl Jana Kotěry.
Během jízdy bude možnost nastoupit také na zastávce Palackého náměstí (nábřeží) 14:45 (čas je stanoven odhadem, proto prosím buďte na stanoveném místě s předstihem).

Po cestě bude slovem doprovázet Ing. Jan Stěnička.

VŠECHNA MÍSTA JIŽ OBSAZENA

Emil Kolben - Podnikatel, inventor a jeho rodina v soukolí 20. století

10.10.2016

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku
z cyklu Rok osobností Prahy 10. V pondělí 24.10. 2016 bude v Trmalově vile přednášet PhDr. Miloš Hořejš, o jednom z nejvýznačnějších českých podnikatelů a elektrotechniků, který měl svou vilu právě na Praze 10.
Přijďte si poslechnout přednášku na téma: Emil Kolben - Podnikatel, inventor a jeho rodina v soukolí 20. století.

Z Baťova do Zlína za pěti tvůrci moderní architektury.

06.10.2016

Z Otrokovic – Baťova putovala výstava Slavní tvůrci moderní architektury Zlínského kraje do centra jejich tvorby Zlína.
Tady se konala v pondělí 3. října, což je shodou okolností Světový den architektury, dvě setkání s architekturou. A symbolicky rovněž v Kolektivním domě architekta Voženílka, jednoho z oněch slavných tvůrců zlínské architektury, v domě, kde dnes sídlí Galerie Alternativa.

Ačkoli byla vernisáž výstavy o významných architektech plánovaná až na 18 hodin, ve zlínské Alternativě bylo plno už dvě hodiny předtím. Lákadlem byla beseda se známými architekty, docentem Jiřím Kotalíkem, architektem Davidem Vávrou a architektem Svatoplukem Sládečkem z nich nejznámější, alespoň pro laickou veřejnost, je David Vávra. I ti, kteří se o architekturu nezajímají, jej totiž znají jako herce, baviče či moderátora. Účastníci besedy se tak v uvolněné atmosféře mimo jiné dozvěděli, která architektonická díla světová či domácí považují tito znalci za největší skvosty.

Po té došlo na slavnostní zahájení a otevření výstavy Slavní tvůrci moderní architektury Zlína a Zlínského kraje.
Těmi tvůrci jsou slavní architekti František Lydie Gahura, Jan Kotěra, Vladimír Karfík, Miroslav Lorenc a Jiří Voženílek. A jejich 57 staveb Zlína, Baťova, Kudlova, Napajedel, Holešova, Míškovic.
Mezi hosty byl primátor statutárního města Zlína MUDr. Miroslav Adámek, starostka Napajedel Ing. Irena Brabcová, které přinesla také složku Gahurových regulačních plánů města Napajedel z roku 1942. A přišlo také mnoho dalších z města a kraje.
Navštívit výstavu bude možné do 29. října 2016.


V malé fotoreportáži nahlédněme d o průběhu tohoto podvečera ve Zlíně.

Výstava Františka Maxmiliána Kaňky v Klementinu

06.10.2016

Srdečně Vás zveme na výstavu Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky.

Výstava a publikace Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky provede návštěvníka výstavy a čtenáře životem a dílem jenoho z nejvýznamnějších barokních architektů, prvního skutečně českého velikána barokní architektury, titulovaného „in regno Bohemiae edilis famosissimus“, tedy stavitel v království Českém nejznámější. Architekta, který před 250 lety, ve svých téměř 92 letech zemřel.
František Maxmilián Kaňka v roce 1723 získává titul císařského architekta a stává se dvorním, skutečně nejvyhledávanějším stavitelem Černínů, Valdštejnů, Pachtů, Trautmansdorfů, Mansfeldů, Vrtbů, pracuje pro řády jezuitů, augustiniánů a cisterciáků. Je přítelem a spolupracovníkem sochaře Matyáše Brauna a malíře monumentálních fresek V. V. Reinera.
Publikace na více jak 140 stranách představuje 45 autorových staveb a dalších pět u nichž Kaňkova přítomnost sice není prameně doložena, ale je do určité míry předpokladatelná či pravděpodobná.
Výstava potom na 17 výstavních panelech přiblíží 23 těchto Kaňkových staveb.

Seznámí nás například s dostavbou komplexu jezuitského Klementina a kostelem sv. Klimenta rovněž v Klementinu, basilikou sv. Prokopa v Třebíči, kostelem sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře, děkanským kostelem sv. Petra a Pavla v Jesenici. Také s přestavbou Karolina, prelaturou benediktinů na Starém Městě pražském, zámky v Kolodějích, Hoříně, Vinoři, Jemništi, Krásném Dvoře, Duchcově, paláci a dalšími Kaňkovými barokními realizacemi. Doprovod 217 dobových kreseb, plánů, historických i současných fotografií bohatě ilustruje šíři a bohatost architektovy barokní tvorby v Čechách a na Vysočině.

Autorem publikace a výstavy Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky je Prof. PhDr. Pavel Vlček, CSc., autorem současných fotografií Antonín Vodák, vydavatelem a realizátorem výstavy je Kotěrovo centrum architektury o.p.s ve spolupráci s nakladatelstvím FOIBOS BOOKS.

První možností návštívit výstavu je Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1
Výstava zde bude k návštěvě do 10. prosince 2016 v Křížovnické chodbě v přízemí.
Více na plakátku zde.

100 let architektury a stavitelství Nové republiky (1918 – 2018)

29.09.2016

Začátkem roku 2016 byly zahájena badatelská a výzkumná práce na projektu 100 let architektury a stavitelství Nové republiky 1918 – 2018.
Výstupem víceletého projektu (2016 – 2020) budou odborná pojednání o celkovém vývoji architektury i jejích podoborech (oblastech a typech staveb) a pro širší kulturní veřejnost bude připravena také knižní publikace, mediální nosiče, film, výstavní expozice i např. průvodce po významných stavbách měst, regionů, krajů atd.

Rozpadem Rakousko Uherska jako důsledku výsledků války vzniká, vedle jiných, v roce 1918 samostatná Republika československá. Nová demokratická republika vzniká na území historických českých zemí a na území slovenského národa, žijícího dosud jako součást Uherska.
Dne 10. září 1919 na základě mírové smlouvy ze Saint-Germain-en-Laye se součástí Československa stala také Podkarpatská Rus jako autonomní země s vlastním sněmem, který měl mít zákonodárnou moc v otázkách místní samosprávy, školství, náboženství apod.

Vznik republiky nejen navazuje na kulturní tradice majoritního českého a slovenského národa a národů žijících na území tohoto nového státního celku, ale charakterem demokratické republiky vytváří podmínky pro budování nové tváře a nové dynamiky kulturního rozvoje, najmě také architektury a stavitelství nové republiky.

Architektura a stavitelství v Nové republice
Architektura a stavitelství jsou postaveny před nové úkoly související s budováním republiky. Tyto úkoly souvisí s budováním nové státní správy, komunikací, školství, sociální oblasti, zemědělství po zásadní pozemkové reformě a vším tím, co potřebuje mladá republika ke svému životu, fungování a své budoucí existenci.
Pozornost bude zacílena na architekturu území tří historických zemí ČSR – země České, země Moravské a země Slezské.
Pokud by k tomuto projektu přistoupila i Slovenská republika a Zakarpatská oblast Ukrajiny, potom by obdobná pozornost byla věnována Slovenské republice respektive Podkarpatské Rusi. Zpracování vývoje architektury na Slovensku a na Podkarpatské Rusi by bylo zpracováno slovenskými a ukrajinskými badateli a autory za samozřejmé vzájemné spolupráce všech národních badatelsko autorským týmů..

Veřejně oznamujeme tento záměr, na jehož realizaci již byly záhájeny práce a sdělujeme, že s radostí přijmeme podněty i nabídnutou spolupráci na tomto rozsáhlém a náročném projektu.


Kotěrovo centrum architektury o.p.s. a nakladatelství FOIBOS BOOKS
září 2016
www.slanestavby.cz, www:trmalovavila.eu
o.janota@foibos.cz, l.jiratova@foibos.cz

Setkání s Karlem Čapkem na zahradě Trmalovy vily

19.09.2016

V neděli 18. září se stala zahrada Trmalovy vily dějištěm setkání s Karlem Čapkem co by dramatikem, spisovatelem i člověkem. A že se uskutečnilo v Praze 10 je symbolické, neboť zde prožil značnou část svého života.
Televizní a rozhlasový moderátor Václav Žmolík jménem Kotěrova centra architektury a nakladatelství FOIBOS BOOKS přivítal více než stovku hostů z celé Prahy, které neodradila zamračená obloha nad Prahou a přišli se potěšit ukázkami z her a povídek Karla Čapka.
Úryvek ze hry Loupežník Divadla na Vinohradech v jedinečném podání Mimi Sabiny Rojkové a loupežníka Marka Holého byl oceněn velkým potleskem. Nemenší měrou sympatií bylo přijato vystoupení Blanky Koželuhové a Jiřího Hlobila jako Olgy Scheinpflugové respektive Karla Čapka a jejich vzájemné korespondence. Zářivé hlubiny z pera obou bratří Čapků, Karla a Josefa představil soubor pražského Gymnázia Gutha – Jarkovského, Eliška Reiterová, Tomáš Blatný a Jiří Pešička doprovázející povídku o Titaniku hudbou a zpěvem.
Milým překvapením pro všechny diváky i účinkující bylo setkání s herečkou Zdenou Procházkovou, která zavzpomínala na nečekané setkání s Karlem Čapkem, když jako dítě si přišla k Čapkově vile pro autogram do své milované knížky o Dášeňce.

Nebylo to setkání s Čapkem v Trmalově vile a v Praze 10 poslední. Budou následovat Čapkových setkávání s pátečníky, setkání s tvorbou Olgy Scheinpflugové a další až k slavnostnímu otevření Čapkovy vily v roce 2018.

K setkání Karel Čapek mezi námi se vracíme několika obrázky.

Pět zlínských tvůrci moderní architektury v Otrokovicích

14.09.2016


V pátek 9. září 2016 v 16 hodin byla ve Společenském domě – hotelu Baťov slavnostně zahájena výstava Slavní Zlínského kraje

Bylo to při příležitosti 80. výročí otevření Společenského domu v Otrokovicích – Baťově, ale také v roce, kdy vzpomínáme významných životních výročí pětice slavných českých architektů – tvůrců moderní zlínské architektury.
Jana Kotěry, Františka Lydie Gahury, Vladimíra Karfíka, Miroslava Lorence a Jiřího Voženílka.
Z Kotěrových prací představuje výstava např. vilu Tomáše Bati, výstavbu dělnické kolonie firmy T. a A. Baťa ve Zlíně.
Kotěrův žák a spolupracovník, zlínský rodák František Lydie Gahura vytvořil pro Zlín nejen regulačníi plány, ale také řadu významných staveb od zlínské radnice přes obytné čtvrti, nemocnice, školy až po Památník Tomáše Bati.
Z prací Vladimíra Karfíka, jednoho z hlavních tvůrců moderní architektury Zlína a kraje výstava představuje jeho „21“, Baťův mrakodrap postavený v letech 1936 až 1938 jako sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa. Ale také právě v Otrokovicích - Baťově postavený Společenský dům – hotel Baťov a další.
Miroslav Lorenc, další významná osobnost architektury se představuje jako tvůrce zlínských škol, činžovních, obchodních a rodinných domů a vil. Poslední z pětice architektů je Jiří Voženílek, který začínal u Bati v roce 1937 a projektoval řadu staveb Baťových závodů ve Zlíně (výrobní budovy 14, 15, 44, kolektivní dům) i jinde, například na výstavě představovanou budovu Kafilerie v Otrokovicích.
Po slavnostním zahájení výstavy následovala komentovaná prohlídka Společenského domu s historičkou Klárou Eliášovou.
Výstava na Baťově se koná pod záštitou starosty města Otrokovice Mgr. Jaroslava Budka.
Bude zde k volné návštěvě do 29. září 2016 a odtud poputuje do Zlína, kde bude možno jí navštívit v Galerii Alternativa.

Zveme Vás na malou fotoreportáž z celé akce.

Fotografie z architoulek po dílech F.M Kaňky

05.09.2016

Dne 4.9.2016 se uskutečnila vycházka po dílech Františka Maxmiliána Kaňky na levém břehu Vltavy.
Zde jen pár fotografií z této akce a současně pozvánka na vycházku, která se uskuteční 20.9.2016.


Oznámení

05.09.2016

Trmalova vila oznamuje, že 8.9.2016 bude pro veřejnost uzavřená.
Děkujeme za pochopení

Pozvánka na pořad Karel Čapek mezi námi

25.08.2016

Zveme Vás na setkání se spisovatelem Karlem Čapkem, které se uskuteční 18. září 2016 v 16 hodin na zahradě Trmalovy vily.

Program:
Divadlo Na Vinohradech – Loupežník, Karel Čapek, úryvek
Marek Holý
Sabina Rojková

Divadelní skupina z gymnázia Gutha-Jarkovského, Praha
Zářivé hlubiny – bratři Čapkové
povídka o Titaniku

Divadlo Tramtárie Olomouc
RUR, úryvek

Soubor GUTTA, Plzeň
Je dobře umírat v lásce
Blanka Koželuhová
Jiří Hlobil
korespondence a dialogy Karla Čapka s Olgou Scheinpflugovou

Slovem provází Ondřej Kepka
Hudbou doprovází Petr Kodl
Vstup volný
rezervace míst k sezení na tel. 274 777 309, 777 100 557


20.9. Dílo F.M.Kaňky na pravém břehu Vltavy

09.08.2016

Sraz u Staroměstské mostecké věže v 16.00 hod.
www.pragos.cz ve spolupráci s Kotěrovým centrem architektury a Foibos books.

Začneme v blízkém Klementinu, kde se od 7.10. do začátku prosince bude konat výstava o díle F.M. Kaňky, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury, a kterou si v listopadu společně prohlédneme.
Prozatím nám musí postačit prohlídka kostela sv. Klimenta s dostavbou Klementina pro Jezuity. Pokračujeme k prelatuře benediktinů u sv. Mikuláše, kde Kaňka začínal. Zamíříme do Karolina, které významně přestavěl v roce 1715 - 1718. Napříč Starým městem dojdeme až do jeho domu v Dlouhé ulici, který si podle svého vkusu přestavěl. Protože ctil své předchůdce, tak palác nezboural, ale originálně si nadstavěl slavnostní sál až v druhém patře. O "dálkových" cílech k jeho stavbám na Novém městě ( vila Amerika), ale i v Kolodějích, Vinoři, Duchcova a dále, si budeme pouze s obrázky v ruce vyprávět.


4.9. Dílo F.M Kaňky na levém břehu Vltavy

09.08.2016

Sraz u Malostranské mostecké věže 16.00 hod.
www.pragos.cz ve spolupráci s Kotěrovým centrem architektury a Foibos books.

Jedná se o úvodní vycházku k 250 výroční slavného spolutvůrce českého baroka F.M.Kaňky, jemuž bude věnována od 7.10. do začátku prosince speciální panelová výstava v Klementinu. Ačkoli na levém břehu Vltavy není mnoho přímých děl tohoto architekta, tak se zaměříme na stavby a stavitele pro které Kaňka pracoval a u nichž doporučil umístit plastiky slavných barokních současníků jako Lichtenstein, Michna z Vacínova, Valdštejna a dalších
Naše trasa povede k jejich palácům a vyvrcholí na Hradčanech u černínského paláce jehož "modernizaci" provedl pro manžele Markétu z Valdštejna a černína z Chudenic v letech 1717 - 1723. Je to ovšem ministerstvo zahraničních věcí!

Smuteční oznámení

03.08.2016

S lítostí oznamujeme, že v neděli po težké nemoci zemřel prof. Jan Sedlák, jeden z našich nejlepších historiků architektury, jehož zájmy sahaly od baroka až k funkcionalismu. Pan profesor se autorsky podílel i na mnoha našich publikacích a i touto cestou vzdáváme čest jeho památce.

Oznámení

01.08.2016

Trmalova vila oznamuje, že od 9.8. do 23.8. 2016 bude pro veřejnost uzavřená.
Děkujeme za pochopení a těšíme se od následujícího týdne.


František Maximilián Kaňka - „praeclarus architectus regni“

19.07.2016

14. července 2016 uplynulo 250 let od pohřbu jednoho z nejvýznamnějších barokních architektů, prvního skutečně českého velikána barokní architektury českého původu v plejádě italských a posléze i německých architektů


František Maxmilián Kaňka „in regno Bohemiae edilis famosissimus“, tedy stavitel v království Českém nejznámější, ale i jako „praeclarus architectus regni“, tedy jako vynikající architekt království, jak byl po své smrti titulován v matrice zemřelých. Ve své době byl – především mezi šlechtou – nepochybně nejvyhledávanějším umělcem. V Čechách té doby neexistoval jediný významný šlechtický rod, který by o jeho služby neusiloval, který by se jej nesnažil získat jako svého dvorního architekta, takže byl často přeplácen a mohl si své zakázky i vybírat. Dosáhl i vysokých poct. Vedle Giovanna Battisty Alliprandiho se jako jediný mohl pyšnit titulem císařský architekt a o vzrůstu jeho společenského postavení svědčí i jeho druhý sňatek s příslušnicí nižší šlechty.
Ačkoliv ve své době, a zvláště po smrti Johanna Blasia Aichla, zvaného Santini, byl nejzaměstnanějším architektem a významným způsobem ovlivnil především zámeckou architekturu v Čechách, byl českou uměnovědou vždy odsouván do pozadí. Původně bylo na Kaňku zpravidla nahlíženo jen jako na stavitele, provádějící cizí projekty, i když ve skutečnosti stavby jako stavitel nikdy nevedl. Posléze býval označován za vynikajícího dekoratéra (jímž ale skutečně i byl), nebo naposledy dokonce za tvůrce „minimalistické“ architektury (jímž ve skutečnosti nebyl), bez toho, aby byla vysvětlena jeho neobyčejná obliba mezi nejpřednějšími šlechtici. Nezodpovězena zůstala doposud i otázka, proč si šlechta volila tohoto „nepříliš obratného“ architekta a dávala mu přednost před takovým velikánem, jakým byl například Christoph Dientzenhofer. Snad ne zásluhou toho, že ten byl dlouho negramotný, na rozdíl od Kaňky, který byl znalý (stejně jako jeho otec) dokonce i latinského jazyka.
Františku Maxmiliánu Kaňkovi a dalším umělcům patří také zásluha o první pokus o založení umělecké akademie, i když pochopitelně neúspěšný, protože Praha by tak předběhla i Vídeň. F. M. Kaňka se spolu s malířem Michaelem Halbaxem a sochařem Františkem Preissem obrátil v roce 1709 na Heřmana Jakuba Černína z Chudenic o přímluvu u Václava Norberta Kinského a J. W. Vratislava z Mitrovic, aby založení akademie podpořil. A to bylo v době, kdy vlastně Kaňkova kariéra teprve začínala.
První monografie se František Maxmilián Kaňka dočkal až v roce 1949, ve sborníku Cestami umění. Obsáhlou stať, která byla prvním pokusem o shrnutí Kaňkovy tvorby, publikoval akademik Zdeněk Wirth. Po diplomové práci Vratislava Ryšavého z roku 1973, věnující se části Kaňkovy tvorby, jsem v roce 1992 publikoval v časopise Umění obsáhlý článek na základě archivního průzkumu Pavla Zahradníka, který měl být první materiálovou částí, druhá, která se měla věnovat zhodnocení Kaňkovy architektonické tvorby, měla následovat. Ale jak už to tak bývá, najednou chyběl čas a nakonec i vůle, a tak tuto monografii vítám jako splátku dluhu a závazku, který jsem si před lety dal.

Pavel Vlček - Předmluva k publikaci a výstavě „Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky“, připravované Kotěrovým centrem architektury a nakladatelstvím FOIBOS BOOKS

Dny lidové architektury v Ústeckém kraji

14.07.2016

Vážení návštěvníci i místní občané, příznivci venkovské architektury, rádi bychom Vás pozvali na
Dny lidové architektury Ústeckého kraje,
které se uskuteční v týdnu od 16. do 24. července 2016 v regionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických hor

Jedná se už o 4. ročník celostátní akce, jejímž smyslem a cílem je přispět k širší popularizaci, hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a rovněž k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování příštím generacím.

Hlavní program bude probíhat v sobotu 16. 7. v obci Lipová u Šluknova u opraveného podstávkového domu č. p. 424 a jeho součástí budou komentované prohlídky, prezentace, výstavy, ukázky tradičních řemesel a prodej výrobků, občerstvení z regionálních zdrojů a další aktivity.
Možnost nahlédnout do zachovalých a udržovaných zajímavých vesnických staveb, poznat méně známá pozoruhodná místa a památky, seznámit se s jejich historií a zvláštnostmi a k tomu si vyslechnout zasvěcený výklad odborníků budete mít v sobotu 16. i v neděli 17. 7. a také během následujícího týdne i v mnoha jiných lokalitách – např. v Krásné Lípě, ve Šluknově, Rumburku, Chřibské, Studeném, Jetřichovicích, Doubici, Brtníkách i jinde.

Hlavními pořadateli Dnů lidové architektury Ústeckého kraje jsou FOIBOS BOOKS, NPÚ, Ústecký kraj, TUR Šluknovsko, Obec Lipová, České Švýcarsko o.p.s. Úplný program s podrobnějším komentářem bude zdarma k dispozici v dostatečném předstihu v informačních centrech, muzeích, obcích, restauracích a dalších kulturních zařízeních a partnerských organizacích v regionu a také na webových stránkách www.lidove-stavby.cz, www.npu.cz, www.ceskesvycarsko.cz, www.tur-sluknovsko.cz, www.lipova.cz, www.podstudencem.cz www.kr-ustecky.cz, www.mesto-sluknov.cz, www.krasnalipa.cz, www.npcs.cz aj.

Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Ústeckého kraje

11.07.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Ústeckého kraje, které se bude konat 16. července 2016 v 10,00 hodin
v Lipové u Šluknova

Dny lidové architektury Ústeckého kraje v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku 16. – 17. července 2016

22.06.2016

Chtěli bychom Vás informovat o akci, která se bude konat v týdnu mezi 16. až 24. červencem na území Šluknovského výběžku a Českého Švýcarska a potažmo i v celém Ústeckém kraji. Jedná se o projekt s názvem Dny lidové architektury, jehož letošní již 4. ročník se uskuteční právě v Ústeckém kraji s centrem v obci Lipová u Šluknova. Zde v sobotu 16. července proběhne hlavní program, který zahrne ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních potravin i dalších výrobků, prohlídky expozic opraveného podstávkového domu, galerie v podkroví kostela i dalších památek, tématické výstavy, prezentace aj. Kromě toho budou mít návštěvníci možnost během víkendu 16.-17. 7. i v následujících dnech navštívit v širším regionu další zajímavé památky vesnického stavitelství, absolvovat komentované prohlídky pozoruhodných areálů lidových staveb či se seznámit s unikátními doklady drobné sakrální architektury. Podrobný přehled s harmonogramem všech aktivit Dnů lidové architektury bude všem zájemcům k dispozici jednak v tištěné podobě na obvyklých místech, jako jsou informační centra, muzea a jiné kulturní instituce, obecní úřady apod. a také na webových stránkách jmenovaných i dalších organizací.
V letošním roce se k Dnům lidové architektury aktivně připojí i Liberecký kraj, na jehož území bude v příslušných dnech pro návštěvníky rovněž zpřístupněna řada památek lidové architektury a celodenní program s náplní obdobnou jako v Lipové se uskuteční v sobotu 23. července ve Vísecké rychtě v Kravařích, pobočce Vlastivědného muzea v České Lípě s národopisnými expozicemi.


Krátce k historii Dnů lidové architektury:
Tradice Dnů lidové architektury byla zahájena v roce 2013 u příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku, kde také proběhly hlavní vzpomínkové akce spojené s putováním po jím vytvořených stavbách. Příznivé ohlasy a řada podobných aktivit na různých místech naší země vzniklých spontánně na základě výzvy iniciátorů Roku lidové architektury 2013, vyhlášeného v souvislosti s tímto výročím, vyústily v rozhodnutí hlavních organizátorů ze společnosti FOIBOS a Národního památkového ústavu pořádat Dny lidové architektury každoročně a vždy právě v období kolem 21. července, tedy v termínu spojeném s datem narození tohoto významného osobitého tvůrce. Následující rok se těžiště aktivit přesunulo do Libereckého kraje, kde se uskutečnily Dny Lidové architektury Libereckého kraje 2014, jejichž centrem se stalo Turnovsko a stěžejním programem Putování za lidovými stavbami podél Jizery mezi Turnovem a Semily ve dnech 14. – 20. července. V roce 2015 převzal štafetu Dnů lidové architektury Pardubický kraj a jako centrum Dnů lidové architektury Pardubického kraje 2015 bylo vybráno Hlinecko se známým muzeem v přírodě na Veselém Kopci a souborem lidových staveb v Hlinsku-Betlémě. Zde organizátoři pozvali příznivce vesnické architektury na Putování krajem Chrudimky za lidovými stavbami Hlinecka v týdnu od 18. do 26. července.
Dny lidové architektury nebyly a nejsou samoúčelnou akcí, ale mají své hlubší poslání a záměr – oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví; pořadatelé a spolupracující organizace rovněž usilují o to, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování. Informace o všem, co se týká uplynulých i nastávajících Dnů lidové architektury zájemci najdou na webových stránkách www.lidove-stavby.cz.
V této souvislosti je třeba ještě připomenout, že při příležitosti Dnů lidové architektury byly v letech 2013 až 2015 vydány 4 drobné, ale obsažné publikace Lidové stavby Jihočeského kraje, Lidové stavby Moravy a Slezska, Lidové stavby Libereckého kraje a Lidové stavby Pardubického kraje. Tuto řadu letos rozšíří Lidové stavby Ústeckého kraje.
Organizátoři: NPÚ, FOIBOS BOOKS, Ústecký kraj, Obec Lipová, TUR Šluknovsko z.s.

OZNÁMENÍ

22.06.2016

Trmalova vila oznamuje, že prohlídky vily pro veřejnost budou omezeny v těchto dnech:

Čtvrtek 23.6.2016
po celý den - zadáno

Přednáška Architekt Pavel Janák

09.06.2016

Zveme Vás na přednášku Architekt Pavel Janák, kterého představí historik architektury, odborný publicista a vysokoškolský pedagog Ing. arch. Zdeněk Lukeš.

přednáška se bude konat ve středu 22. června 2016 v 18 hodin
rezervace na mob. 777 100 557 nebo email e.henkrichova@foibos.cz

Divadelní představení Čapkovy vize

06.06.2016

Zveme Vás na představení Karla Bergmana Čapkovy vize, které se bude konat v
úterý 28. června 2016 od 18 hodin na zahradě Trmalovy vily.
Představení bude v anglickém jazyce.
Těšíme se na Vás

Kdo byl Kamil Roškot?

11.05.2016

Odpovědi na tuto otázku, či spíše otázky v poutavém a přesvědčivém „vyprávění“ předkládal a obrazově dokládal prof. ing. arch. Vladimír Šlapeta, který ví o Roškotově díle tolik, jako snad nikdo v této zemi.
Představil tvůrce, jehož dílo, řečeno slovy prof. Šlapety „svou velikou uměleckou pravdivostí může sloužit jako ryzí příklad architektonického myšlení ještě dnes, s odstupem poloviny století“.
Posluchači jeho přednášky v Trmalově vile, Kotěrově centru architektury ve čtvrtek 28 dubna, v předvečer 130 výročí narození architekta Kamila Roškota, určitě dnes budou patřit k rozšiřujícímu se okruhu znalců a přátel jeho architektonického díla a odkazu.

Uvádíme malou fotoreportáž z večera.

Ohlédnutí za večerem o Františku Albertu Librovi

05.05.2016

Dalším z večerů o osobnostech nejen pražské architektury byl o architektu Františku Albertu Librovi.
Uskutečnil se v Kotěrově centru architektury – Trmalově vily v předvečer 125. výročí jeho narození. Do strašnické vily přišla o architektově životě a tvorbě přednášet Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, kurátorka Národní galerie v Praze.
Návštěvníci se dověděli mnoho zajímavého a pro mnohé nového o tomto významném českém architektovi.
Nejvýznamnějších úspěchů dosáhl v architektuře peněžních ústavů, průmyslových staveb a solitéru státního sanatoria pro léčbu TBC ve Vyšných Hágách na Slovensku, ve své době jednoho z největších a nejmodernějších sanatorií v Evropě.

V našich publikacích představujeme F. A.Libru:

Slavné pražské vily, vlastní vila F. A. Libry v Praze Vršovicích

Slavné stavby Prahy 5, Továrna Hydroxygen

Slávne kúpele Slovenska, Sanatorium TBC Vyšné Hágy


Již tradičně se na těchto stránkách vracíme k akci několika fotografiemi.

Večer o architektu F. A. Librovi v Trmalově vile 6. 4. 2016

29.03.2016

Další večer o slavných pražských architektech bude ve středu 6. dubna 2016 v 18 hodin v Trmalově vile v Praze Strašnicích.
S významnými stavbami a rozsáhlou tvorbou architekta F. A. Libry seznámí paní docentka Ing. arch. Radomíra Sedláková, kurátorka Národní galerie v Praze.
Večer se koná na počest 125. výročí architektova narození.

Architekt Lukeš o Gočárovi v Trmalově vile

29.03.2016

V úterý 22. března pokračoval v Trmalově vile v Praze Strašnicích cyklus setkání s architekturou. Seznamuje zájemce o architekturu a kulturní dědictví v naší republice s osobnostmi, které se svými díly zapsali do dějin architektury.
Cyklus si tento rok všímá architektů působících v Praze a je nazván Rokem osobností pražské architektury.
Tentokrát ing. arch. Zdeněk Lukeš představil početnému publiku architekta Josefa Gočára.
Mezi jeho desítkami staveb, které arch. Zdeněk Lukeš představil, zaujímají mimořádné místo pražské stavby Dům U Černé Matky Boží, Legiobanka a kostel sv. Václava v Praze Vršovicích.
K večeru o Gočárovi v Trmalově vile se vracíme malou fotoreportáží.
Zájemce o architekturu zveme na další večer 6. dubna 2016 v 18 hodin, opět do Trmalovy vily. Docentka Radomíra Sedláková nás seznámí s dílem vynikajícího architekta Františka Alberta Libry.
Jste srdečně zváni.

Kotěrovo centrum architektury, Trmalova vila Praha Strašnice

Tančící dům v Trmalově vile

29.03.2016

I když 3. března 2016 byl hlavním protagonistou večera architekt Vlado Milunić, v hlavní roli se představil především Tančící dům. Účastníci večera, kteří naplnili Trmalovu vilu do posledního místečka, se od autora a obrazové dokumentace dověděli tolik zajímavých informací okolo Tančícího domu, které se nikde nedočtete. Architekt Milunić zajímavě povídal i o dalších svých projektech doma i ve svém rodném Chorvatsku.
K jeho 75. narozeninám, které připadly právě na tento den, přišli oslavencovi popřát mnozí vzácní hosté, kolegové architekti, přátelé a další účastníci setkání.

Úvodem večera představili jubilanta ředitel Kotěrova centra Oldřich Janota a prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. Paní PhDr. Daniela Karasová, jinak kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea se svým manželem Pavlem mu v úvodu večera zazpívali tři chorvatské písničky.

Krásný večer v Trmalově vile byl uspořádán jako jeden z večerů Roku osobností pražské architektury 2016.
V dalším večeru se návštěvníci seznámí s tvorbou proslulého architekta Josefa Gočára, který mimo mnohých dalších, postavil v Praze 10 kostel sv. Václava na Čechově náměstí.
Vyprávět o tomto architektovi a profesorovi AVU bude známý historik architektury, odborný publicista a vysokoškolský pedagog Ing. arch. Zdeněk Lukeš.

Několika fotografiemi se vracíme ještě ke čtvrtečnímu večeru na počest architekta Vlado Miluniće.

OZNÁMENÍ

03.03.2016

Trmalova vila oznamuje, že prohlídky vily pro veřejnost budou omezeny v těchto dnech:

Čtvrtek 10. 3. 2016
po celý den - zadáno


Čtvrtek 17. 3. 2016
po celý den - zadáno

Slavné vily cestovatele Hanzelky a Zikmunda a další vynikající stavby architekta Zdeňka Plesníka v Trmalově vile

29.02.2016

Výstavu 12 staveb z bohaté tvorby jednoho z nejvýznamnějších architektů druhé poloviny 20. století působícího převážně ve Zlíně.
Po studiích na střední dřevařské škole pokračoval ve studiu architektury v Praze na UMPRUM u Pavla Janáka mezi lety 1933-37. Školu mohl plně dokončit až v roce 1947, neboť za války musel projít i koncentračním táborem po uzavření vysokých škol nacisty. Rovněž byl žákem u profesora Gočára.
Ve Zlíně pracoval naplno jako zaměstnanec Centroprojektu od roku 1949. Jeho pojetí staveb v poválečném Zlíně značně vystupovalo z kontextu architektonických trendů té doby.
Zdeněk Plesník byl činný i jinde v republice a po světě. Z mimozlínských staveb určitě stojí za zmínku realizace hvězdárny ve Valašském Meziříčí (1950-56)), vysílač v Pekingu (1954). Po celý profesní život se architekt Plesník věnoval také četným stavbám továrních a výrobních objektů a areálů - Oděvní závod Prostějov (1956-63), MEZ Hulín - nebo objekty výzkumných ústavů (Liberec 1969-76, Ústí nad Orlicí) po celém Československu i ve světě.

Výstava, kterou měli možnost zhlédnout návštěvníci ve Zlíně a ve Valašském Meziříčí je v Kotěrově centru architektury - Trmalově vile v Praze Strašnicích nyní přístupná až do 24. března 2016.

Spolu se stálou expozicí Jan Kotěra učitel bydlení tak můžete v Trmalově vile poznat tvorbu dvou vynikajících architektů, zakladatele moderní české architektury Jana Kotěry a důstojného pokračovatele v nelehké době druhé poloviny 20. století Zdeňka Plesníka.

Přijďte do Trmalovy vily, budeme se na Vás těšit.


Kotěrovo centrum architektury o.p.s.

Desátý večer s Vlado Miluničem, autorem Tančícího domu

23.02.2016

Vlado Milunić na večeru osobností v Trmalově vile
Ve čtvrtek 3. března v 18 hodin se uskuteční v Trmalově vile v Praze Strašnicích
večer z cyklu Rok osobností pražské architektury 2016.
Architekt Vlado Milunić na něm pohovoří o Tančícím domě, který navrhl spolu s Frankem O. Gehrym.
Řeč bude jistě také o dalších stavbách z nichž například Areál Hvězda na Petřinách, Dům dětí a mládeže v Modřanech, Domovy důchodců v Bohnicích, v Malešicích, v Chodovci, v Hájích a mnohé další stojí opravdu za pozornost.
A to nemluvíme o pozoruhodných studiích, plánech a projektech.
Architekt Vlado Milunić je ve svých 75 letech stále invenční a mimořádný tvůrce, se kterým stojí za to se alespoň setkat a pohovořit.
A právě tuto možnost vám nabízíme na besedě s číší vína, kterou pořádáme u příležitosti jeho životního jubilea.
Kotěrovo centrum architektury – Trmalova vila

Večery a výstavy v Trmalově vile v únoru, březnu a dubnu

23.02.2016

Rádi návštěvníky našich webových stránek a jejich přátele informujeme o některých aktivitách, které se budou odehrávat ve slavné Trmalově vile v Praze Strašnicích v nejbližších týdnech.
Srdečně vás na ně zve Kotěrovo centrum architektury a těší se na vaši návštěvu.

24. 2. 2016
Otevření výstavy Zdeněk Plesník významný architekt 2. poloviny XX. století v rámci projektu 98 let architektury Nové republiky
3. 3.
Doma u architekta Vlada Miluniće – beseda o Tančícím domě a tvorbě architekta (u číše k 75. narozeninám)
22. 3. 2016
Doma u slavného architekta Josefa Gočára – večer bude vzpomínání na slavného architekta s arch. Zdeňkem Lukešem
24. 3. 2016
Otevření výstavy a večer České velikonoce
6. 4.
Doma u architekta Františka Alberta Libry – večer ke 125. výročí narození bude vzpomínáním na významného českého architekta s doc. Radomírou Sedlákovou
20. 4. 2016
Doma u Josefa Čápa, jeho rodiny a rodiny Hynkových - večer bude vzpomínáním na známého pražského velkoobchodníka s Annou Oplatkovou

Večery začínají v 18 hodin
Návštěvníky v rámci večera rádi provedeme Trmalovou vilou a stálou výstavní expozicí Jan Kotěra – učitel bydlení
Kontakty na případnou rezervaci míst najdete zde na webových stránkách.

S Václavem Žmolíkem v Trmalově vile

01.02.2016

Prvním večerem s osobnostmi v Trmalově vile v Praze Strašnicích bylo setkání s Václavem Žmolíkem.
Oblíbený televizní a rozhlasový moderátor vyprávěl o svých cestách a reportážích po celé republice, setkávání se zajímavými osobnostmi.
Poznatky ze stovek cest a míst Čech, Moravy a Slezska převyprávěl ve svých knihách Po Česku, Bohemia/Moravia incognita nebo Příběhy předmětů, které návštěvníkům večera přiblížil. Mnozí si odnesli tyto knihy podepsané autorem. Vesměs všichni si setkání pochvalovali.
Na toto setkání se vracíme několika fotografiemi z večera.
Kotěrovo centrum architektury, Trmalova vila

Pozvání na devátý večer s osobností Prahy 10

20.01.2016

Zveme Vás na večer s osobností Miroslava Horníčka, který se bude konat v Trmalově vile v úterý 16. února 2016 od 18 hodin.
Tento večer naše setkání provází Ing. Pavel Kopp, který nám představí Miroslava Horníčka nejen jako herce, spisovatele, ale jako osobního přítele, se kterým uspořádal řadu výstav v Čechách, v Itálii a vydal s ním poutavou knihu Chvilky s Itálií.
Večer doplní svými vzpomínkami a hudebním doprovodem písničkář Pavel Půta, který doprovázel Miroslava Horníčka při jeho posledních divadelních vystoupeních.

Rádi Vás uvidíme

Pozvání na večer osobnosti Václava Žmolíka

18.01.2016

Zveme Vás na večer osobnosti Václava Žmolíka do Trmalovy vily ve středu 27. ledna 2016 v 18 hodin.

Tento oblíbený rozhlasový a televizní moderátor
bude vyprávět o své práci pro Český rozhlas a Českou televizi a samozřejmě i o svých cestách po Česku, které se staly inspirací k napsání knih, které můžete v tento den zakoupit.


PF 2016

03.01.2016

Vážení přátelé architektury,
milí návštěvníci našich webových stránek,

chtěli bychom Vám do nastupujícího roku 2016 popřát, aby k vám byl příznivý, přál dobrého zdraví, pohody i radosti. A také zdaru a úspěchů v osobním životě i veškerém vašem konání.

Přejeme si, abychom se s vámi po celý rok setkávali nad díly lidových stavitelů i mistrů architektury jak na těchto stránkách, stránkách našich nových publikací, tak při architoulkách, besedách, komentovaných prohlídkách a dalších aktivitách.

Vaše "www.slavnestavby.cz" i www.trmalovavila.eu"
a FOIBOS BOOKS i Kotětovo centrum architektury

Výstava Slavné stavby Bohuslava Fuchse

03.01.2016

V rámci XV. Salonu Jana Kotěry vznikla výstava v Trmalově vily Jan Kotěra a jeho žák a spolupracovník Bohuslav Fuchs, která bude k vidění od 17. prosince 2015.
Na kterou Vás zveme.

Prosinec: Dny otevřených dveří i o vánocích

17.12.2015

Trmalova vila má otevřeno o prosincových adventních víkendech od 10:00 do 18:00.

Připravili jsme pro Vás akční ceny publikací z edic Slavné stavby, Slavné vily, UNESCO, ale i publikace o architektech a mnoho jiných knih z nakladatelství FOIBOS.

Mezi svátky bude vila také otevřena od 10:00 do 17:00 hodin.

Budete-li chtít vědět nějaké informace zavolejte na 274 777 305.

Pokud nevíte, co dát pod stromeček, zkuste si "objednat poukaz" do Trmalovi vily.

Přejeme krásný svátky


Doma u Prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc.

11.12.2015

Ve středu 9. prosince 2015 v podvečer přišlo do Trmalovy vily opravdu hodně lidí. Byl k tomu také důvod, neboť přišli na devátý večer o osobnostech Prahy 10 a hostem byl přední český historik umění. Autor stovek prací, knih, pojednání, článků o umění v dobách renesance, manýrismu a baroka je skutečně výjimečná osobnost a v bezmála devadesáti letech také stále výtečný vypravěč. A se skvělou pamětí.
Takže večer byl pro nás všechny skutečnou událostí.
Chceme se s Vámi podělit alespoň o pár obrázků z večera v Trmalově vile.

Do Klementina a do Trmalovy vily za krásnou architekturou

05.12.2015

Minule jsme vám představili program vánočního putování. Dnes vás chceme upozornit na dvě jedinečná setkání.

1. Pozvání do Zrcadlové kaple Klementina a na komentovanou prohlídku nově zrestaurovaných prostor pražského Klementina:
Pořadatelé výstavy Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách si Vás dovolují pozvat na:

Prezentaci publikace Slavné stavby rodiny Luragových v Čechách
Uvádí Prof. PhDr. Pavel Vlček, CSc.,

Komentovanou prohlídku výstavy a Klementina
Uvádí PhDr. Petr Kroupa, generální ředitel Národní knihovny ČR

Středa 16. prosince 2015 ve 13 hodin
Zrcadlová kaple Klementina
Klementinum 190, Praha 1 Staré Město

2. Pozvání na XV. Salon Jana Kotěry, tentokrát věnovaný jeho žáku
a spolupracovníku, vynikajícímu architektu Bohuslavu Fuchsovi


Doma u Prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc.

25.11.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na osmý večer s osobností z cyklu Rok osobností Prahy 10, nazvaný Doma u Prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. .
Ve středu 9. prosince 2015 v 18 hodin v Trmalově vile (Vilová 11, Praha 10 Strašnice)

Svatomartinský večer v Trmalově vile

13.11.2015

Na sv. Martina 11. listopadu 2015 přišlo do Trmalovy vily v Praze Strašnicích množství hostů. Byl k tomu jistě dobrý důvod. Tradičně se křtilo nové svatomartinské víno stálého partnera Trmalovy vily Znovínu Znojmo. Také se ale křtila publikace Slavná stromořadí v proměnách kulturní krajiny autora arch. Jana Hendrycha. K prohlédnutí byla také stejnojmenná výstava.
A samozřejmě nechyběly svatomartinské pochoutky, tentokrát hustí játra, řepánky, martinské rohlíčky z kuchyně a „pekárny“ Mgr. Evy Henkrichové, manažerky Kotěrova centra architektury.
Kurátorka kotěrovské výstavy v Trmalově vile dr. Daniela Karasová s manželem Pavlem obohatila večer dudáckou muzikou.

Zde je malá fotoreportáž.

Svatomartinský večer v Trmalově vile

10.11.2015

Zveme Vás do Trmalovy vily ve středu 11. 11. 2015 od 18:00.

Do Trmalovy vily zavítala Toulavá kamera

02.11.2015

První listopadovou neděli jste mohli shlédnout reportáž, kterou pro Vás natočila Česká televize. V reportáži uslyšite ředitele Kotěrova centra architektury Dr. Oldřicha Janotu, který je duší Trmalovy vily a kurátorku stále expozice PhDr. Danielu Karasovou, CSc. z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Pokud Vám reportáž unikla, zde je odkaz na pořad Toulavá kamera, reportáž "Muzeum Jana Kotěry"

Architoulky Prahou 10 s ing. Janem Stěničkou

09.09.2015

16. 9. 2015 Kotěra, učitel bydlení a nejnovější objev moderny – manželé Petříkovy
Začátek v 16.30 hod, Trmalova vila, Vilová 11, Praha 10 Strašnice (metro Strašnická)
Nejen vlastní Trmalova vila - rané dílo vilové moderní architektury od Jana Kotěry z r.1903, ale především nejzdařilejší expozice, zdokumentovaná originálními nábytkovými celky /z Peterkova domu 1900, z pokoje profesora hudby Karla Hoffmeistera 1902, byt historika umění Antonína Matějíčka 1903, křeslo nakladatele Jana Laichtera 1908, knihovníka Karla Boromejského Mádla 1910 apředevším jídelna a pracovna psychiatra Antonína Heverocha/.

2. 10. 2015 Nejdůležitější stavby v Praze 10 – Vršovicích v okolí Moskevské ulice
Sraz v 16.00 hod před kostelem sv. Mikuláše.
Nejstarší vršovické domky, secesní záložna, znovuzrozený zámeček, funkcionalistická Sokolovna a Husův sbor, z kina divadlo, funkcionalistický kostel sv. Václava od Josefa Gočára, zbytky Waldesova impéria : KOH-I-NOOR, vybrané školní budovy.
Konec na mostě nad železničním uzlem s drážní točnou a opravnou.

8. 10. 2015 Z Flóry do Vršovic na Kodaňskou třídu
Sraz v 16.00 před mozaikou Marty Taberyové v podchodu metra A – Flóra
Hlavním záměrem je prohlédnout si sociální zařízení pro ženy od první české architektky Petříkové v Dykově ulici.
Na cestě mezi Flórou a Kodaňskou třídou si prohlédneme nejstarší revitalizaci industriální architektury od Michala Šourka, bývalá vinohradská jatka - později filmové ateliéry, proměnu Vinohradského pivovaru na luxusní bydlení se zastavíme u slavných vil /Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Arnošta Paderlíka, Františka Alberta Libry, Kamila Roškota, atd./
Vlastní Kodaňské /původně Hálkově/ třídě v Praze konkuruje pouze Pařížská třída a Masarykovo nábřeží.

Výstavy Fuchse v Brně a ve Znojmě zahájeny

20.08.2015

V opravdu parném létě ve čtvrtek 5. srpna jsme se vydali do Brna, do vily Stiassni, na zahájení výstavy Slavné stavby Bohuslava Fuchse.
Odpoledne přijeli do vily holešovští s právě skončenou výstavou a pomohli nám s její instalací zde ve vile. Před pátou stoupají z Hroznové ulice nahoru k vile první návštěvníci, nabízíme doušek vody a rychle do stínu. Po páté zahajuje výstavu ředitel ing. Petr Svoboda a předává slovo dr. Janotovi z Kotěrova centra architektury, jednomu z autorů výstavy. Hlavní slovo má prof. Jan Sedlák, který přibližuje život a tvorbu Bohuslava Fuchse, který právě v Brně za 50 let svého působení zanechal jedinečné dílo. Na návštěvníky vernisáže čekala nejen zajímavá výstava o Fuchsově díle, ale také prohlídka vily Stiassni, kterou doprovázel ing. Petr Svoboda a ing. arch. Vlasta Loutocká. Nad výstavou převzal záštitu brněnský primátor ing. Petr Vokřál, který se však na poslední chvíli musel z pracovních důvodů omluvit.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.