logo trmalovy vily logo trmalovy vily F

pro návštěvníky

c

otevírací hodiny

Út-Pá
dopoledne
prohlídky pro školy
odpoledne
14 a 16 hodin pro veřejnost, prohlídky prosíme objednat předem
So-Ne
každý první víkend v měsíci na základě objednávky
Při večerních akcích možnost prohlídky Trmalovy vily

objednávky

WW

krátce o vile

Prohlídku vily i výstav prosíme objednat předem.
Vstupné
Prohlídka 40,- / snížené (studenti, senioři) 20,-
Komentovaná prohlídka 60,- / snížené (studenti, senioři) 30,-
Víkendové 70,- / snížené (studenti, senioři) 50,-
Zdarma: děti do 6 let, členové Klubu přátel Trmalovy vily, držitelé ZTP a členové AMG.
Vilu najdete na adrese Vilová 11, Praha 10-Strašnice.
Mail: produkce@foibos.cz
Tel.: +420 274 777 305
Mob.: +420 775 234 343

Trmalova vila je ukázkou špičkové vilové architektury první poloviny 20. století, podobně jako Müllerova, Bílkova a Rothmayerova vila. Ze všech domů-muzeí v Praze je Trmalova vila z let 1902 – 1903 nejstarší památkou ze všech a je vynikající ukázkou série vil a domů, které Jan Kotěra navrhl začátkem 20. století a mezi které dále patří například Fröhlichova vila v Černošicích, Máchova vila v Bechyni či Suchardova vila s ateliérem v Praze.

Všechny jmenované vily se nesou na vlně Kotěrovy citlivé a bohaté tvorby. Jsou unikátním příkladem sjednocení secesního geometrického ornamentu, anglické venkovské architektury a slovanské tradice. V Trmalově vile můžeme tyto charakteristiky pozorovat na mnohých půvabných detailech – návštěvníka přicházejícího k domu zaujme polygonální rizalit a arkýř, vysoké komíny, hrázděné štíty i vikýře a malované vyřezávané lomenice. Rozsáhlou a malebnou zahradu navrhl zároveň s domem sám Jan Kotěra. Stavbu tak obklopují křivky cestiček a okrasných keřů a spojují se s ní v harmonický celek. Stranou architekt umístil roubenou stavbu kůlničky s prostory pro hospodářská zvířata.

Kotěra pojímal svou architekturu jako tzv. Gesamtkunstwerk, celkové umělecké dílo, v němž musí sebemenší detail navrhnout sám autor. Stejně jako jeho jiné realizace, i Trmalova vila se může pyšnit dekorativně pojatým schodištěm s geometrickými a florálními ornamenty, střídajícími důmyslně rytmická pole pestrých barev.

Dnešní okolí domu se od dob Františka Trmala poněkud proměnilo, původně byl totiž postaven v nově založené zahradní čtvrti, která vyrostla na místě bývalých polí.

Stálou výstavní expozicí Trmalovy vily je Jan Kotěra – učitel bydlení, která nás provází jak Kotěrovými vilami a rodinnými domy a ukázkami nábytkové tvorby. Vedle této expozice probíhají ve vile další architektonické a umělecké výstavy.

Trmalovy vila je sídlem Kotěrova centra architektury a nakladatelství FOIBOS BOOKS. Je také kulturním, společenským a občanským centrem Prahy 10.

galerie

kde nás najdete

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.