logo trmalovy vily logo trmalovy vily F

partneři

současní partneři trmalovy vily

Městská část Praha 10Hlavní město Praha

staňte se naším partnerem

Hledáme spolupořadatele, obchodní partnery a sponzory, kteří podporou projektů a svou účastí na nich pomohou vytvořit zajímavé a kvalitní publikace, výstavy, webové stránky a filmy (nejen) o architektuře mající své četné příznivce v České republice i v zahraničí. Představme společně hodnoty, které vytvořily minulé generace stavitelů, umělců, mecenášů a které dotváříme my, jejich následovníci.

Našim potenciálním partnerům nabízíme možnost účastnit se formou finančních příspěvků nebo mediální podpory na komplexní podobě vybraných projektů nebo na jejich dílčích fázích:

  1. Slavné vily
  2. Slavné stavby –Putování po stavbách rodu Luragů
  3. Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska & Slavné lázně Slovenska
  4. Památky UNESCO v ČR
  5. Soutěž Současný dům očima mladých architektů 2016 – soutěž, worskshop a putovní výstava vítězných prací studentů architektury zemí V4 a Slovinska
  6. Trmalova vila – Kotěrovo centrum architektury
^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.