logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

Architouky Prahou s Janem Stěničkou

24.08.2020

Rok osobností pražské architektury 2020 představuje letos 12 dalších osobnosti, jejichž díla vytvořená od přelomu 19. a 20. století po dnešek nás v Praze oslovují na každém kroku.
Jsou to: významný architekt a pedagog prof. Emil Přikryl ( *75), slavný architekt Müllerovy a Winternitzovy vily Alois Loos (* 150), architekt obchodního domu Kotva a jiných slavných pražských staveb Vladimír Machonin (* 100), architekt paláce Olympic, Gibiánovy vily a jiných Jaromír Krejcar (* 125), první architektka československé republiky a autorka Ženského klubu českého ve Smečkách (dnes Činoherní klub) Milada Petříková-Pavlíková (* 125), jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století Josef Gočár (* 140), autor kubistických domů v Podolí Josef Chochol (* 140), autor Spolkového domu Mánes Otakar Novotný (* 140), poněkud zapomínaní tvůrci slavných pražských staveb Jindřich Freiwald (* 130), Ladislav Žák (* 120), Karel Honzík (* 120) a v neposlední řadě jeden z nejplodnějších pražských architektů konce 19. a začátku 20. století Antonín Wiehl, jehož 110. výročí úmrtí v roce 2020 také vzpomínáme.

Na podzim pokračují architoulky Prahou, které nás zavedou k dílům mnohých těchto pražských architektů.
Zde je jejich program:
Září 2020
14.9. Josef Gočár, Ladislav Žák a další tvůrci meziválečné vilové architektury (výběr domů na Babě a Hanspaulce)
Sraz v 16 hod. na stan. bus 131 (ze stan. metra A: Hradčanská a Bořislavka) U Matěje

21.9. Od neorenesančního vyšehradského hřbitova s díly Antonína Wiehla ke kubistickým stavbám Josefa Chochola na nábřeží v Podolí a Podskalí
Sraz v 16 hod na nástupišti stanice metra C Vyšehrad ve směru z centra

Říjen 2020
5.10. Modernistická vilová architektura nad Smíchovem (A. Loos - Winternitzova vila, K. Teige - U Šalamounky, přes vily na Santošce do parku Skalka a k Ženským domovům)
Sraz v 16 hod na stanici MHD bus č. 137 "Na Malvazinkách"

19.10. Stavby Otakara Novotného jako pokračovatele J. Kotěry (od SVU Mánes po nábřeží do ul. K. Světlé a Salvátorské)
Sraz v 16 hod u Tančícího domu

26.10. Od Loosovy Mullerovy vily napříč Ořechovkou a Hanspaulkou k Matěji
Sraz v 16 hod na stanici tram "Ořechovka" (4. zastávka od st. metra A Hradčanská)


30. 10. Dvojí kubismus Josefa Gočára (proměna architektury mezi domem U Černé matky Boží a Legiobankou)
Sraz v 16 hod u Prašné brány

Listopad 2020
9.11. Architektura manželů Machoninových (Od brutalismu k postmoderně ) na Pankráci - z Budějovické k nám. Hrdinů.
Sraz v 16 hod před vstupem do Úřadu měst.části Pha 4 - Poliklinika na stanici metra C Budějovická

23.11. Karel Honzík a jeho přínos pro moderní pražskou architekturu(Všeobecný penzijní ústav - dnes palác Radost, malé družstevní byty v okolí na Žižkově a nejnovější bytová zástavba v oblasti mezi Churchilovým nám. a nám. Jiřího z Poděbrad)
Sraz v 16 hod. na stanici Husinecká (tram 5,9, 15 a 26). Ul. Seifertova z centra 1.zast. od hl. nádraží

Prosinec 2020
7.12. Gočárův kostel Svatého Václava ve Vršovicích - fundamentálního díla emocionálního funkcionalismu (včetně adventního okolí Čechova náměstí)
Sraz v 16 hod na stan.tram 22 Čechovo nám.

Prosíme o rezervování účasti na architoulce
Informace a registrace zájemců o účast na architoulce: email: produkce@foibos.cz, 274 777 305, mob. 775 234 343
Změna programu vyhrazena

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.