logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

Vývoj architektury ČR mimo Prahu a nejznámější města

18.10.2021

V úterý 26. 10. 2021 v 15:30, sraz v 15:30 ve vstupní hale Jízdárny Pražského hradu.
Provází Ing. Jan Stěnička.
Rezervace na e-mail: produkce@ foibos.cz, tel. 775 234 343.
Komentovaná prohlídka rozsáhlé výstavy "Česká architektura od secese k dnešku" se tentokrát zaměří na nejdůležitější stavby jednotlivých krajů ČR. Časový harmonogram bude stejný jako u předchozí vycházky (21.10.) týkající se samotné Prahy.
Tentokrát se komentář na obsáhlé výstavě bude týkat charakteristik staveb ve zlomových etapách od secese k současnosti. Při procházce mezi fotografiemi a modely záměrně vynecháme nejvíce navštěvovaná a nejdůležitější města jako Prahu, Brno, Hradec Králové či Zlín, přestože jejich modely s upoutávkami budeme míjet a symbolicky při komentářích týkajících se jednotlivých krajů na nás budou působit. První půlhodina je individuální obhlídka, následuje hodinová komentovaná prohlídka vystavených objektů a na závěr individuální rekapitulace, vše za účasti přednášejícího.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.