logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

UDĚLENÍ CEN PATRIA NOSTRA A CEN JOŽE PLEČNIKA

12.10.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA
UDĚLENÍ CEN PATRIA NOSTRA A CEN JOŽE PLEČNIKA
NÁŠ VENKOV 1990 - 2020
Slavnostně rozsvícený Španělský sál Pražského hradu se stal dne 8. října 2020 svědkem ojedinělé události. Byly zde vyhlášeny Ceny Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020 a Ceny Jože Plečnika jako výraz poděkování osobnostem za jejich celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic.
Úvodní ceremoniál však proběhl bez předávajících i bez přebírajících, a také bez připravených vystoupení pěveckých, hudební a tanečních souborů z různých krajů. Covid-19 způsobil, že slavnostní událost museli organizátoři rozdělit k postupnému uskutečnění mezi Kancelář prezidenta republiky, ministerstva, hejtmanství a arcibiskupství.
Tvář obcí Čech, Moravy a Slezska se od roku 1990 postupně mění. Soukromé i veřejné stavby v mnoha obcích dostaly nový kabát, prostranství kolem nich rozkvetla, vznikly stovky architektonicky i obsahem zajímavých nových objektů nebo objektů, které prošly konverzí.
Téměř devadesát z nich bylo nominováno na Cenu PATRIA NOSTRA za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a k uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků ČR. Vedení kraje ze staveb nominovaných odbornými útvary vybralo na cenu PATRIA NOSTRA jeden objekt a jeho tvůrce k ocenění, udělovanému hejtmanem kraje. Obdobně postupovala resortní ministerstva a pražské arcibiskupství.

Ceny PATRIA NOSTRA 2020
Ceny PATRIA NOSTRA 2020 udělované hejtmany kraje
Plzeňský kraj
Za rekonstrukci železničního mostu v Pňovanech a vybudování lávky pro cyklisty okres Plzeň sever
Laureáti: Bc. Jiří Svoboda, MBA, Ing. Libor Marek a Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Petr Popsimov, Ing. Vladan Michalík

Karlovarský kraj
Za citlivou rekonstrukci hradu Vildštejn a úpravu jeho podhradí
Skalná, okres Cheb
Laureáti: Zuzana Pumrová, Mgr. Rita Skalová, starostka města Skalná, Ing. arch. Václav Zůna, Ing. arch. Luděk Vystyd

Ústecký kraj
Za citlivou rekonstrukci bývalé barokní fary na sídlo obecního úřadu
Nové Sedlo, okres Louny
Laureáti: Petr Sýkora, starosta obce Nové Sedlo, Ing. Ivana Vírová, Miroslav Kalbač a Jaroslav Černý

Liberecký kraj
Rekonstrukce sklářského domku Kristiánov čp. 52, tzv. „Liščí bouda“ s expozicí muzea „Sklářská osada Kristiánov“
Kristiánov u Bedřichova, okres Jablonec nad Nisou
Laureáti: Ing. Milada Valečková (ředitelka muzea), Ing. arch. Pavel Tauš, Ing. Jan Červenka, Mgr. Barbora Klimšová

Královéhradecký kraj
Za znovuzrození kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
okres Rychnov nad Kněžnou
Laureáti: Mons. Josef Suchár, farář, Ing. arch. Miroslav Talaša

Středočeský kraj
Za citlivou rekonstrukci bývalé obecné školy na interaktivní muzeum Včelí svět Hulice
okres Benešov
Laureáti: Martin Kapek, starosta obce Hulice, Ing. arch. Jiří Poláček a Ing. arch. Václav Škarda, Jana Šimková, ředitelka muzea

Kraj Vysočina
Za stavbu energeticky úsporné mateřské školy v Sedlejově
okres Jihlava
Laureáti: Ing. Milan Beneš, starosta obce Sedlejov, Ing. arch. Jiří Ondráček a Jaroslav Svoboda

Jihomoravský kraj
Za obnovu národní kulturní památky Větrného mlýna v Kuželově
okres Hodonín
Laueráti: Ing. Ivo Štěpánek, ředitel Technického muzea Brno, Ing. Bořivoj Hložek, projektant sanace a obnovy národní kulturní památky, Vladimír Špička st., Josef Kudrna

Olomoucký kraj
Za vybudování centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou
okres Olomouc
Laureáti: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce, Ing. arch. Roman Brychta, Michal Bartoš, ředitel centra ekologických aktivit Sluňákov

Moravskoslezský kraj
Za realizaci areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Hať
okres Opava
Laureáti: Werner Vyletělek, starosta obce Hať, Ing. Daniel Kozel, Stanislav Mika, umělecký malíř a řezbář

Zlínský kraj
Za mimořádné úsilí o vybudování kostela sv. Václava v obci Sazovice
okres Zlín
Laureáti: Marie Rapantová, Václav Miklík, Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích, Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán, Štěpán Dušan Dosoudil

Hlavní město Praha
za obnovu Lítožnického rybníka, Praha Dubeč
Laureáti: Hlavní město Praha RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí
Envicons s.r.o., Ekotechnik-Inženýring s.r.o.
SINPPS s.r.o.

Oborové ceny
Cena PATRIA NOSTRA 2020 Arcibiskupství pražského za vybudování kostela sv. Václava jako náboženského, kulturního a komunitního stánku obce
okres Zlín
Cenu předá: Mons. ThLic. Arcibiskup Dominik kardinál Duka O.P. Laureáti: P. Michal Šálek, farář, Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán

Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministryně pro místní rozvoj ČR
Statek Bernard,centrum řemesel a naučná stezka Královské Poříčí
okres Sokolov
Cenu předá: Ing. Klára Dostálová, ministryně
Laureáti: Michal Kováč, starosta obce Královské Poříčí, Ing. Pavel Heinz
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra průmyslu a obchodu ČR
Novostavba výrobní haly firmy CECHO-BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. Polnička
okres Žďár nad Sázavou
Cenu předá: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ministr Laureáti: Bohumil Cempírek, majitel a investor novostavby výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce, Ing. arch. Martin Zezula a Ing. Zdeněk Tulis, Stanislav Šmerda, stavební firma A+Š stavby s.r.o.
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra kultury ČR
za záchranu a památkovou obnovu Tančírny v Račím údolí v Rychlebských horách
okres Jeseník
Cenu předá: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr Laureáti: Mgr. Aleš Chromík, starosta obce Bernartice, Ing. arch. Michal Sborwitz, Miroslav Zezulka, stavební společnost COMMODUM, spol. s r.o.
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra zemědělství ČR
za péči o rozvoj českého venkova
Cenu předá: Ing. Miroslav Toman, ministr Laureáti: Rodina Korcových Ing. Jan Holoubek
Cena premiéra České republiky GRAND PRIX PATRIA NOSTRA 2020
za obnovu objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín Cenu předá: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Laureáti: Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel
Masák a Partner s.r.o., Archatt s.r.o.


CENA JOŽE PLEČNIKA 2020:

Ak. sochař René Tikal, Bc. Petr Hudousek, Ing. Antonín Závada, Jan Pijáček, Jaroslav Benda, Karel Schmied, Marie Zdeňková, Ing. arch. Miloslav Michalec, Miroslav Kovařík, PhDr. František Ledvinka, PhDr. Jana Spathová, PhDr. Lubomír Procházka, CSc., PhDr. Věra Kovářů, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Richard Mlýnek, Mgr. Ladislav Valtr

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.