logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

Rok lidové architektury 2023

02.06.2023

Česká republika si do dnešních dnů uchovala mnoho památek lidové architektury. Nejde pouze o jednotlivé objekty, ale často o ucelenou, stylově čistou výstavbu.
Lidová architektura to nejsou to však jen tradičně známé regiony a místa selského baroka, podkrkonošských či valašských dřevěnic, středočeských statků, sýpek a špýcharů nebo desítek mlýnů či kováren a dalších. Jsou to i mnohá místa Prahy, kam můžeme zavítat za památkami lidové architektury.

více o konkrétních akcích na našich stránkách www.lidove-stavby.cz

PODPOŘILI:
Ministerstvo Kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 5
Národní památkový ústav


AKCE V RÁMCI PROJEKTU:
Středa 15. 3. od 16:00
sraz u Trmavajové zastávky Hlubočepy
Architoulka Starými Hlubočepy, provází Eva Šinclová

Sobota 25.3.2020
od 11:00 pro děti - sraz u zastávky Karlštejnská bus č. 149
od 15:00 pro dospělé - sraz u zastávky Grussova bus č. 230
Architoulka lidovými stavbami Klukovic a Jinonic – Klukovické usedlosti, Horův mlýn, Dětské hřiště vnitroblok, procházka Prokopském údolím, Usedlosti Jinonic , provází Eva Šinclová

Středa 12.4.2023 od 17:00
Sraz u Tramvajové zastávky Kavalírka
Osada Buďánka – historie a současnost, provází Michal Ezechel

Středa 19.4.2023 od 17:00
sraz u Trmavajové zastávky Krematorim Motol
Architoulka lidovými stavbami Motola a venkovskými usedlostmi Motola a Košíř, provází Michal Ezechel

Úterý 15. 5. 2023 od 18 hodin – Trmalova vila (vilová 11, Praha 10)
Přednáška Za lidovou architekturou Prahy 5 - přednáší PhDr. Pavel Bureš

Úterý 23. 5. 2023 - Trmalova vila (vilová 11, Praha 10)
Přednáška Historie a současnost osady Buďánka - přednáší PhDr. Pavel Bureš

Od 23. 6. 2023 do 9.7.2023
Výstava Výstava Lidová architektura Prahy - Kazínská 8/5, Praha 5
komentovaná prohlídka výstavy 28. 6. 2023 od 16:00 – PhDr. Pavel Bureš

Středa 31.5.2023 od 17 hodin
Vesnická památková zóna Stará Hostivař
PhDr. Pavel Bureš nás provede vesnickou památkovou zónou do níž patří Toulcův dvůr, Švehlův statek a mlýn statky Koukalův a Černých, Dolejší mlýn a Dvořákův statek kostel Stětí Jana Křtitele a fara, historická zástavba v Selské a Chalupické ulici, Hostivařský hřbitov a zpět k Toulcovu mlýnu. - PhDr. Pavel Bureš

Od 10.7. do 1.9.2023
Výstava Lidová architektura Prahy – Trmalova vila
O jedinečné tváři lidových staveb zachovaných dosud ve vesnických památkových rezervacích a vesnických památkových zónách v hlavním městě Praze v obrazech, fotografiích, plánech a příbězích. Výstava je připravena u příležitosti Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2023

15.července 2023
Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska v Jihočeském kraji 2023 - v Muzeu Lidové architektury Ludmila v Lužnici u Třeboně a spojen s Marmeládobraním.
V této sezóně jsou v naší galerii přístupny také tyto výstavky:
- ze starých světnic a stodol
- hole a hůlky ke všem příležitostem, ekologická doprava
- výsledky fotosoutěže Za lidovou architekturou jižních Čech
- obrázky, magnetky a sklo Ireny Kovářové, jihočeské výtvarnice
- z pozůstalosti kováře a vynálezce Franty Čecha
- skici z venkova Jana Kudláčka
- broušené sklo na jihu Čech
- současní řemeslníci se inspirují
- obrazy a kresby z jihočeského venkova - akad.mal. Miroslav Konrád
- lidové hudební nástroje
- moudrosti našich předků.


15. a 16. července 2023 v Kosárně Karlovice
Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska v Moravskoslezském kraji 2023
PROGRAM:
Sobota 15. července 2023
10:00 Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury
9:30, 11:00, 12:30. 14:00, 15:30 - komentované prohlídky expozic Kosárny
po celý den ukázky tradičních řemesel a regionálních výrobků, vystoupení cimbálové muziky Opavští hudci, možnost občerstvení
Exkurze Putování za lidovými stavbami Bruntálska a Karlovicka
pro zájemce odpoledne zdarma speciálním autobusem s odborným výkladem, odjezd od Kosárny ve 13 hodin. Účast na Putování je možno si rezervovat předem na e-mailové adrese: e.henkrichova@foibos.cz , nebo na tel. 777 100 557
Neděle 16. července 2023
9:30, 11:00, 12:30. 14:00, 15:30 - komentované prohlídky expozic Kosárny
16.7. -23.7. 2023 - Individuální prohlídky lidové architektury Bruntálska se skládačkou „Putování za lidovými stavbami Zlatohorské vrchoviny a Moravskoslezského kraje“


O víkendu 22. - 23. července 2023
Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji 2023
které pořádá Vlastivědné muzeum Železnice (Muzejní náměstí 181, Železnice, 507) volně přístupné prohlídky interiéru roubené chaloupky a expozice Pěstování a zpracování lnu, v 10 a ve 14 hodin komentované prohlídky obou expozic s ukázkou předení na kolovrátku a tkaní na tkalcovském stavu.
PROGRAM:
v 11 a v 15 hodin
přednáška Mgr. Dany Grabcové Rozvoj tkalcovství v Podkrkonoší
od 9 do 16,30 (12 – 13 hodin polední přestávka)
řemeslné dílničky pro všechny věkové skupiny (předení na kolovrátku, tkaní na kolíkovém stavu, plstění do formiček, panenky z ovčího rouna, poznávání přízí aj.) a pracovní list a kvíz pro děti Od semínka ke košilce s drobnou odměnou za splnění úkolů.

O víkendu 22. - 23. července
Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezska v Libereckém kraji a okolí 2023
ožije 12 zástupců lidové architektury divadelními a folklorními představeními, ruchem řemeslných dílniček, ukázek tradičních řemesel a workshopů, zpěvem v rámci hudebních vystoupení, odbornými diskuzemi během přednášek a výstav i dětským smíchem při tradičních hrách, žonglérských a kejklířských produkcích a pohádkových produkcí. Budete si moci vyzkoušet to, co naše prababičky a pradědové běžně dělali, ale my jsme to zapomněli. Vraťte se o sto let zpátky a poučte se, vyzkoušejte si a pobavte se v malebném prostředí venkovských usedlostí, technických staveb, školních budov nebo hospod.


12. srpna 2023
Dny lidové architektury Středočeského kraje 2023 s bohatým celodenním programem - Špýchary Středočeského kraje
PROGRAM
11:00 slavnostní zahájení, předání titulu Mistr rukodělné výroby Středočeského kraje a představení brožury Špýchary Středočeského kraje
12:00 komentovaná prohlídka Špejcharu a přízemí Zíbova mlýna
13:00–15:00 přednášky na téma Špýchary ve Středočeském kraji
10:00–16:00 ukázky historických řemesel, řemeslné tržiště, prohlídka expozice ve Špejcharu Hvožďany, výstava Špýchary Středočeského kraje, zábavné dobové atrakce pro děti, k poslechu hraje V Originál

V sobotu 9. září 2023
Vás zveme do Bušanovic na slavnostní odpoledne, které se koná u příležitosti 210. výročí narození Jakuba Bursy. - Celé odpoledne řemeslný trh s ukázkani lidových řemesel, letecké modely, seskok padákem
Večerní ohnivá show. K tanci i poslechu Muzika Slávy Staňka a večer Medový Jack.Po celou dobu bohaté občerstvení.^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.