logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

200. výročí od narození Damase Deworezkého

24.11.2016

Rádi bychom zavzpomínali na významného Schwarzenberského architekta, který má v těchto dnech 200. výročí od jeho narození.
Damas Deworezký se narodil 25. 11. 1816 v Třeboni a jeho jméno najdeme zapsáno také jako Franz Damascus Deworetzky, Damasius Dewortzky či dokonce počeštěné jako Deworecký nebo Devorecký. Bezesporu patřil mezi nejvýznamnější knížecí architekty druhé poloviny 19. století v jižních Čechách. Pocházel z rodiny stavitelů, jeho otec působil jako městský stavitel v Třeboni. Jeho technické vzdělání začalo na pražské polytechnice, kde studoval v letech 1834–1836 u profesora Karla Wiesenfelda. V pražském prostředí nastoupil i na dvouletou praxi do stavební firmy, po jejímž absolvování vstoupil do služeb Schwarzenbergů jako provozní praktikant jejich stavebního úřadu v Praze. Následně byl přeložen na stavební úřad v Hluboké a roku 1840 odešel na stavební ředitelství v Českém Krumlově, kde byl za dva roky povýšen na adjunkta a posléze v roce 1868 jmenován stavebním ředitelem po Wilhelmu Nevenhorstovi. Deworezký se podílel na desítkách schwarzenberských staveb. Jeho zakázky mnohdy spočívaly jen v realizaci přestavby nebo dostavby již stávajících objektů, kterých se zhostil nadmíru úspěšně. Prvním doloženým dílem je plán na zřízení ovčína v Lipně, signovaný a datovaný 28. 8. 1839. Dále se podílel v roce 1841 na úpravách zámku v Libějovicích a v roce 1845 na cottage v zámeckém parku na Hluboké. Pro schwarzenberské revíry stavěl myslivny a lesovny, a to v Cepu, Strážném, Poněšicích či Nové Oboře blízko Hluboké. Deworezkého tvorba byla dosti různorodá. Ve svých projektech nepoužíval jen tvarosloví novogotiky, ale vnášel do nich prvky rokoka, baroka a v pozdním období své tvorby dokonce i neorenesance, spojené s romanticko-gotizujícími formami. Jeho první realizace nesou náznaky doznívajícího klasicismu. Ukazuje se tak tvarová různorodost raného historismu, propojující různé styly. Jeho patrně poslední realizací byl pavilon pro pražskou Jubilejní výstavu v roce 1891. V této době Deworezký vážně onemocněl a 1. 7. 1891 zemřel. Návrhy restaurace a dalších staveb v rámci tohoto projektu musel tedy již dokončit další schwarzenberský stavitel Jan Sedláček.
K tomuto jeho výročí vychází publikace „Slavné stavby Damase Deworezkého a Jana Sedláčka v jižních Čechách“, která bude dostupná v knihkupectvích a ve Foibos Books.
Eshop: http://slavnestavby.cz/eshop/^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.