logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

Kdo byl Kamil Roškot?

11.05.2016

Odpovědi na tuto otázku, či spíše otázky v poutavém a přesvědčivém „vyprávění“ předkládal a obrazově dokládal prof. ing. arch. Vladimír Šlapeta, který ví o Roškotově díle tolik, jako snad nikdo v této zemi.
Představil tvůrce, jehož dílo, řečeno slovy prof. Šlapety „svou velikou uměleckou pravdivostí může sloužit jako ryzí příklad architektonického myšlení ještě dnes, s odstupem poloviny století“.
Posluchači jeho přednášky v Trmalově vile, Kotěrově centru architektury ve čtvrtek 28 dubna, v předvečer 130 výročí narození architekta Kamila Roškota, určitě dnes budou patřit k rozšiřujícímu se okruhu znalců a přátel jeho architektonického díla a odkazu.

Uvádíme malou fotoreportáž z večera.

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.