logo trmalovy vily logo trmalovy vily F
<zpět na seznam článků

Výstava "Stoletá Velká Praha – Praha 4"

17.10.2022

Kotěrovo centrum architektury, o.p.s., FOIBOS BOOKS. s.r.o. a Městská část Praha 4 si vás dovoluje pozvat na výstavy " Stoletá Velká Praha - Praha 4" a "Prvorepublikové architekty ve Velké Praze a v Praze 4".
Výstava trvá od 17. října 2022 do 15. listopadu 2022, v přízemí úřadu MČ Praha 4 (A. Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč).
Výstavu je možné navštívit v otevírací době úřadu. Vstup volny.


Stoletá Velká Praha – Praha 4
O jedinečné tváři architektury Prahy 4 v obrazech, fotografiích, plánech a příbězích o architektech, stavebnících, stavitelích…
Výstavní expozice nás provede architektonickou a stavební tvorbou městské části Praha 4 po vzniku Velké Prahy v roce 1922.
Představí také první prvorepublikové architektky a jejich první tvůrčí počiny v Praze, včetně Prahy 4.

Velká Praha a dnešní městská část Praha 4
Myšlenka Velké Prahy byla živá už od prvních let nové republiky. Zákon č. 114, podle kterého se slučovalo třicet osm obcí a měst v bezprostředním pražském okolí s Prahou, začal platit 1. ledna 1922. Součástí Velké Prahy se tak staly katastrální části dnešní městské části Praha 4 – Krč, Braník, Hodkovičky, Podolí, Lhotka, část Nuslí a Michle, a nepatrně Vinohrad a Záběhlic.
Začaly vznikat velké stavby veřejného zájmu – plynárna, vodárna v Podolí, Thomayerova
nemocnice, později plavecký stadion v Podolí, centrum Československé, respektive České televize.
Pojďme krok za krokem, stavba za stavbou, po mimořádných objektech s nedávnou historií. Vydejme se léty velkých stavebních událostí, jimiž se Praha 4 podílela na rozvoji metropole Československé, respektive České republiky.

Prvorepublikové architektky ve Velké Praze a v Praze 4
V této souvislosti chceme právem připomenout, že od vzniku republiky a Velké Prahy se do architektonického dění zapojily také první československé architektky.
Z prvních osmi prvorepublikových architektek, a to Milady Petříkové-Pavlíkové, Hany Kučerové-Záveské, Zdenky Košákové, Jarmily Liskové, Augusty Machoňové-Müllerové, Vlasty Štursové-Sukové, Olgy Tříškové-Zvěřinové a Elly Oehlerové, představujeme především ty, které se podílely na stavbách dnešní Prahy 4.

Poděkování za spolupráci a finanční podporu:
Městské části Praha 4, Národnímu památkovému ústavu

^
design by
© FOIBOS Books s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.