Zámek a zahrady v Kroměříži

Úvod > Zámek a zahrady v Kroměříži

Cena 430 Kč


 

Kniha je věnována souboru nejvýznamnějších kroměřížských památek – Arcibiskupskému zámku, Květné a Podzámecké zahradě, k němuž autoři připojili méně známý areál psychiatrické léčebny.

V roce 1998 byly zámek i obě zahrady Květná zahrada a Podzámecká zahrada zapsáním na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO povýšeny do nejvyšší kategorie světových kulturních památek.

Autoři publikace, prof. PhDr. Pavel Zatloukal, CSc., MgrMiroslav Kindl, Ph.D. a Mgr. Ondřej Zatloukal poutavě a  zasvěceně provází čtenáře historií těchto výjimečných památek a jejich uměleckého a kulturního bohatství, které se skrývá nejen v řadě nemovitých památek, ale také v bohatství výtvarných sbírek, knihoven  o mnoha tisících svazků, bohatství vzácné flóry obou zahrad, její kolonád a pavilonů.

Ve stostránkové druhé části publikace potom autoři podrobněji představují 44 objektů zámku a jeho jednotlivých  částí jako Trůnní sál, Sněmovní sál, Manský sál, Obrazárna, kaple sv. Štěpána, jednotlivé objekty obou zahrad, v Květné zahradě Kolonádu, Rotundu, fontány a jiné  objekty nebo  v Podzámecké zahradě Colloredovu kolonádu giardino segreto, Maxův dvůr, Pompejskou kolonádu, Čínský pavilon. V Psychiatrické léčebně pavilony  Huberta Gesnera, Správní budovu a Společenský dům, Kostel sv. Cyrila a Metoděje a jiné.

Publikace na svých 248 stranách ilustruje toto mimořádné kulturní bohatství a krásu stovkami obrazů a současných snímků.

Publikace připravená nakladatelstvím FOIBOS BOOKS vyšla jako devátá kniha v edici Památky UNESCO za podpory Ministerstva kultury a města Kroměříž.

 

Kód: 978-80-88258-13-1