Stavby století republiky v Moravskoslezském kraji a Ostravě

Úvod > Stavby století republiky v Moravskoslezském kraji a Ostravě

Cena 50 Kč Běžná cena: 69 Kč


 

Malá publikace Stavby století republiky v Moravskoslezském kraji a Ostravě byla vydána k výstavě 100 let architektury nové republiky – Moravskoslezský kraj a Ostrava. Oba tyto počiny patří k celorepublikovému projektu, jehož cílem je představit stoletý vývoj moderní československé, respektive české, moravské a slezské architektury a stavitelství coby součásti architektonické kultury nové Evropy od skončení první světové války v roce 1918 po dnešek.

Moravskoslezský kraj ani samotná Ostrava sice nikdy nepatřily k centrům architektonické tvorby, ale vždy dokázaly jak generovat osobnosti, které se prosadily a proslavily mimo domovské území (Leopold Bauer, Lubomír a Čestmír Šlapetové, Ivo Klimeš, Tomáš Rusín a další), tak přilákat velké množství kvalitních architektů z jiných koutů republiky či ze zahraničí, kteří se podepsali na tváři měst a krajiny, a už zde nějakou dobu žili, či jen realizovali své zakázky (Karel Kotas, Bohuslav Fuchs, Erich Mendelsohn, Jiří Kroha, Jaroslav Fragner, Vladimír Dedeček a další). A i dnes v regionu působí jak vynikající rodáci, tak architekti odjinud – první skvěle zastupuje například Kamil Mrva, ty druhé pak asi nejlépe Josef Pleskot.

Klíčem k výběru staveb pro tuto výstavu a katalog byla anketa uspořádaná na jaře 2017 u reprezentativního vzorku odborníků z řad architektů, historiků a teoretiků architektury. Ti ze všech staveb vzniklých na území dnešní České republiky od roku 1918 vybrali na první místo vysílač na Ještědu, na druhé vilu Tugendhat v Brně a na třetí Müllerovu vilu v Praze. Ze staveb z Moravskoslezského kraje se v celorepublikovém hodnocení nejlépe umístila revitalizace Dolní oblasti Vítkovic a obchodní dům Breda & Weinstein v Opavě na děleném 14. respektive 16. místě. V těžké konkurenci více jak dvou set budov, které odborníci vybrali jako nejlepší z celé republiky, je to velmi dobrý výsledek a signál, že hodnotné stavby schopné oslovit odborné i široké publikum se zde realizovaly nejen v minulosti, ale děje se tak i v současnosti.

Anketa dále obsahovala i kategorie podle typů staveb a také zde se díla z Moravskoslezského kraje ukázala jako silná. V kategorii bytových domů a čtvrtí se Ostrava-Poruba umístila na 3. pozici, stejné místo obsadilo nádraží v Havířově v kategorii „industriální a dopravní stavby“. Obchodní dům Breda & Weinstein pak získal dělené 2. místo v kategorii „budovy služeb“, ostravská Nová radnice obsadila dělené 5. místo mezi administrativními budovami a gymnázium v Orlové se umístilo čtvrté mezi školními stavbami. Také v dalších kategoriích se architektura severní Moravy a Slezska objevila, by dostala méně hlasů. Zajímavým faktem je, že v hlasování se vyskytly stavby zastupující všechna desetiletí od roku 1918 až do současnosti. To ukazuje na setrvávající kvalitu architektonických realizací v moravskoslezském regionu během celého uplynulého století republiky, by některá období, jako třeba to meziválečné či 60. léta, byla silnější. K těm slabším patří například patří léta osmdesátá, která na výstavě ani v katalogu nezastupuje jediná stavba (pokud bereme jako směrodatné datum zahájení, nikoliv dokončení), ale v hlasování se objevil například krytý bazén v Ostravě-Porubě z roku 1987 od Antonína Buchty. Výstava a katalog tedy zájemcům představují na tři desítky budov z Moravskoslezského kraje, které odborníci vybrali a kterým v anketě v různých kategoriích dali svůj hlas.

 

Kód: katalog MSK