Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách

Úvod > Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách

Cena 100 Kč Běžná cena: 129 Kč


Publikace vychází v rámci projektu Putování po stavbách rodu Luragů v Čechách, k 400. výročí narození významného italského architekta Carlo Luraga.

V publikaci je 103 fotografií, či plánů a 4 mapy s uvedením lokace staveb.

Na rok 2015 připadá čtyřsté výročí narození jednoho z nejvýznamnějších architektů raného baroka, který určil základy pozdějšího vrcholného vzepětí české barokní architektury v 1. polovině 18. století, která se zařadila na vrchol soudobé evropské tvorby. Carlo Lurago, ač Ital, vytvářel svůj architektonický výraz až v Čechách a nepochybně jen české prostředí, zvláště pražské, formovalo jeho architektonický repertoár.

 

Carlo Lurago patřil bezpochyby k nejúspěšnějším a spolu s Giovannim Domenikem Orsim a Franceskem Carattim vytvářel zářné trojhvězdí vlašských architektů působících v Čechách.

Dodnes můžeme obdivovat jeho stavby po celých Čechách od  pražského Klementina, Lobbowiczkého paláce, kostela sv. Salvátora, přes lovecký zámeček Humprech, zámek v Náchodě či Novém Městě nad Metují a další, až po kostel sv. Ignáce v Chomutově a jedno z vrcholných jeho děl v Čechách kostel sv. Ignáce na Kralově náměstí v Praze.

Kniha zmiňuje také působení dalších Luragů, zejméma Anselmo Luraga s jeho stavbami kostelů v Osově u Berouna, Jezvé u České Lípy  a slavného paláce Goltz – Kinských v Praze a dalších.

Profesor Pavel Vlček, na slovo vzatý znalec především renesanční, barokní a klasicistní architektury vypráví na bezmála devadesáti stranách  příběh o tvorbě vlašských architektů a stavitelů, především zejména Carlo Luraga, malostranského měšťana původem z Lombardie, který výrazně přispěl k vytvoření významné části architektonického dědictví Prahy a celých Čech. Dědictví, které svou krásou oslovuje dnešní pokolení z domova i zahraničí.   

Půvabná publikace je doplněna množství archivních obrazů a zejména současných fotografií zachycených objektivem Jiřího Podrazila.

Jistě k tomu přispělo zvláštní multikulturní a mnohonárodnostní prostředí Prahy, včetně silného vlašského společenstva.

Kód: 978-80-87073-83-4