Great buildings of Moravská Třebová

Úvod > Great buildings of Moravská Třebová

Cena 330 Kč Běžná cena: 349 Kč


Kniha p™ibližuje nejdůležitÄ›jší období v stavební historii Moravské T™ebové a to p™erod renesance v baroko. Kniha p™edstavuje stavby od pozdní gotiky, bohatého období renesance a baroka. Autorský tým tvo™í Jan Sedlák (editor), Dana Christianová, Ladislav Kryl, Jana Martínková, Pavel Panoch, Eliška Vacková, Vladislava Říhová a Jitka Svobodová. Knížku dopl„ují krásné fotografie ŠtÄ›pána Bartoše a Jaroslava Horáka.

Jedná se o anglickou verzi.

Kód: 978-80-87073-49-0