Berühmte Villen in Prag 6 Die Villenkolonie Baba 1932–1936

Úvod > Berühmte Villen in Prag 6 Die Villenkolonie Baba 1932–1936

Cena 350 Kč Běžná cena: 449 Kč


 

Nakladatelství  FOIBOS BOOKS  ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 vydává německý překlad publikace, věnované tentokráte významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež  se řadí k výraznému a  úspěšnému počinu  moderní  –funkcionalistické architektury v tehdejším Československu. Kniha je dalším příspěvkem k historiografii  tohoto mimořádně plodného  období československé architektury v mezinárodním kontextu. Pečlivě dokumentuje průběh příprav, urbanistický kontext, zahraniční souvislosti, podrobně se věnuje též samotnému SČSD, stejně jako jeho úloze a vlivu na moderní architekturu u nás. Na rozdíl od dvou předešlých (Baba. Osada Svazu čs. díla Praha a Osada Baba, plány a modely, obě z roku 2000) se kniha podrobněji věnuje zejména úloze stavebníků, jejich osudům a životním peripetiím v návaznosti na zrealizovanou výstavu  bydlení v roce 1932 ale i pozdější dostavby, přináší také celou řadu nových a dosud nepublikovaných archivních materiálů.  Publikace uvádí text dvou rozhlasových projevů k výstavě , jeden Lubomíra Šlapety, druhý Ladislava Žáka. Autory knihy  jsou  Vladimír Šlapeta a Petr Urlich, profesoři  historie moderní architektury  na ČVUT, VUT a UJEP a osvědčení  znalci v oboru, další autorkou je mladá, talentovaná historička Alena Křížková.

 

Kód: 978-80-88258-03-2